MEGA YAZILIM ÜRETİM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

                    MEGA YAZILIM ÜRETİM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

  01. Ana Bilgi Giriş
      101-Stok ana bilgi girişi 
      102-Stok ana bilgi dökümü-katalog

   02.Hereket girişleri
      201- Reçete girişi
      202- Reçete dökümü
      203- Reçete kopyalama 
      204- Üretim emir girişi 
      205- emir dökümü 
      206- emir dökümü-özet
      207- Üretim fiş girişi
      208- Üretim emir no-tarih değiştirme

   03.Listeler
      301- Hammadde Kullanım raporu (stokdan ) -detay 
      302- Hammadde Kullanım raporu (stokdan )- özet
      303- Üretim emir dökümü 
      304- Hammadde Kullanım raporı (stok) -özet 
      305- Hammadde Kullanım raporu (stok)-detay 
      306- Hammadde Kullanım raporu- (Emir fişlerinden)-özet 
      307- Hammadde Kullanım raporu ( Emir fişlerinden)- detay
      308- Hammadde Kullanım raporu- Tutarlı-(emir fişleri ) -özet
      309- Hammadde Kullanım raporu-Tutarlı (emir fişleri)- detay
      310- Mamullere göre üretim raporu-özet
      311- Mamullere göre üretim raporu-detay
      
    04.Diğer
      401- Parametreler
      402- Dosya Transferi

 

 


 

   Stok Ana Bilgi Girişi

 

________________________________________________________________

     

 

 

              Stok kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. İki sayfadan oluşur. Page Up / Page down tuşları ile önceki/sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Stok kodunda iken F2 tuşuna bastığınızda ekrana açılan pencereden mevcut stok girişlerinizi görebilirsiniz. Stok kodu 20 hane ve alfanümeriktir. Stok kodunu rakam/harf olarak girebilirsiniz. Stok kodunda ** işaretinin bulunması, o kodun grup kodu olduğunu belirtir. Dökümlerde bu gruplara göre ara toplam alınır. Grup kodu; program için ayıraç özelliğe sahiptir, hareket girilemez. Stok adını 40 hanelik tanımlayabilirsiniz. İkinci birim her stok için ayrı ayrı kullanabileceğiniz alternatif birimdir.

             Ör: Asıl birim AD (adet), Alternatif birim DZ (düzine) olsun; Formül : ( * ) 12 şeklinde verilmelidir. Tersi söz konusu olduğunda formül : ( / ) 12 şeklinde olacaktır. Her stok için dört ayrı satış fiyatı verilebilir (ör: peşin, 1 ay vadeli, döviz karşılığı, v.s .) Fiyatlardan birine döviz fiyatı verilip, otomatik satış fiyatları değişikliğinden günlük kurlara göre her an fiyatlar güncelleştirilebilir. Fatura kesilmesi sırasında bunlardan biri çağrılabildiği gibi farklı bir fiyat da uygulanabilir. KDV durumu, verilen satış fiyatına KDV'nin dahil olup olmadığını belirler. KDV yüzdesi, girdiğiniz stoğun fatura programında kullanılması içindir. İskonto yüzdesi; söz konusu malın satışında sürekli uygulanan bir oran varsa girilir. Bu oran fatura girişinde ekrana getirilir, uygulanması isteğe bağlıdır. Stok ana bilgi girişi ikinci sayfasında, girişi yapılan her stok için üretici kodu ve adı verilebilir. Bu stoğu temin ettiğiniz yer hakkında bilgi almanız için konulmuştur. Stok hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her stok için muhasebe detay kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. ( Aksi takdirde muhasebe programı bu hesaplara karşılık 99.99 nolu hesap açarak işlem yapar.) Eğer barkod modülü ile entegre çalışıyorsanız barkod giriş/çıkış kodlarını bu kısımdan programa tanıtmanız gerekir. Minimum stok miktarına elinizde bulunmasını istediğiniz Stok miktarının alt limitini, Maksimum stok miktarına ise üst limitini giriniz. Stok miktarı kritiğin altına üştüğünde sistem giriş ve döküm programlarında sizi uyaracaktır.(Parametriktir.)

 

                LBR_UR20.jpg

 

Stok Ana Bilgi Dökümü (Katalog)

_________________________________________________________________________________________________

 

             Kriterler bölümünden Stok Kodu, Özel Kod -1, Özel Kod -2,  Özel Kod -3, Grup Detay (=) sorgularına göre stok kartlarının genel bilgilerini verir.

 

 

LBR_UR21.jpg

Reçete Girişi

___________________________________________

 

             Üretilmek istenen yarı mamul veya mamulün üretim ağacı çıkartılarak, o ürün için üretimde ne kullanılıyorsa  hepsinin miktarları buradan belirlenir ve buna göre ilerleyen adımlarda emir verilir.

 

 

LBR_UR22.jpg

 

 

            Parti miktarı kısmında kaç adetlik üretim yapıldığı belirtilir. Ham stok kodu kısmında kullanılan ürünler seçilir fire kısmından fire oranları girilir fire ile hurda arasındaki fark hurda kısmından belirtilen oranlar belirtilen bir stok olduğunda o miktarları, o hurda için açılan stoğun miktarına işler. Gider tanımlamaları parametrelerden tanımlanabilir. Stok kartlarından gider kartları da açılabilir. Özel kod tanımlamaları buradan verilir.

 

 

LBR_UR23.jpg

 

 

  Üretim Reçete Dökümü

_______________________________________________________________________

 

            Mamul Kodu, Reçete No, Katalog – Detay sorguları ve Seçim kısmında Alt Üretim Reçeteleri Dökülecek, Her Reçete Ayrı Sayfaya Dökülecek, Alternatif Stoklar Dökülecek, Hareket Görmeyen Stoklar Dökülecek seçeneklerine göre Stok üretiminde kullanılan ürünleri detaylı olarak verir. 

 

 

 

LBR_UR24.jpg

  Reçete Kopyalama

___________________________________________________________

 

Üretimi yapılan ürünlerin birbirinin benzeri olan hammaddeler kullanılıyorsa tekrar reçete girmeden bu kısımdan kopyalaması yapılabilir.

 

 

                                    LBR_UR25.jpg

 

 

Emir Girişi

_____________________________

 

            Otomatik gelen Emir No kısmından sonra Üretimi yapılmak istenen daha önceden reçetesi girilmiş olan stok seçilir diğer stokları göstermez. Reçete no kısımdan bu ürüne ait reçete numarası girilir bir ürünün birden fazla üretim şekli olabilir. Üretim miktarı kısmına üretilmek istenen miktar girilir. Üretim başlangıcı yapılacaksa durum kısmında başladı olarak belirtilmelidir. Bitiş tarihi ve son üretim tarihi kısımlarını üretim yapıldıkça bu kısma otomatik yazılacaktır. Alt kısımlardaki miktar ve tutarları üretilecek miktarlara göre kendisi getirecektir istenirse miktarlar ve tutar kısımlarına değişiklik yapılabilir.

   

    

LBR_UR26.jpg

 

           

Üretim Emir Dökümü

_______________________________________________________________

 

            Kriterler kısmında bulunan Emir Tarihi, Emir No, Mamul Kodu sorgularına ve Seçim kısmında bulunan Başladı, Üretiliyor, Kapandı, Her Emir Ayrı Sayfaya Dökülecek, Alt Reçeteler Dökülecek Seçeneklerine göre Üretim emir dökümüne özel kullanılan maddeleri ve diğer bilgileri verir.

 

 

LBR_UR27.jpg

 

 

Üretim Emir Dökümü – Özet  

_____________________________________________________________

 

             Kriterler kısmında bulunan Emir Tarihi, Emir No, Mamul Kodu sorgularına ve Seçim kısmında bulunan Başlamadı, Başladı, Üretiliyor, Kapandı seçeneklerine göre emirlerin genel olarak ne durumda olduğunu gösterir.

 

 

LBR_UR28.jpg

 

 

  Üretim Fiş Girişi

_______________________________________________________

 

             Üretim Emir No kısmından açık olan üretim emirleri seçildiğinde o emir için açık olan üretim miktarını alt kısımda bulunan üretilecek miktar kısmında gösterir üretim bir günden fazla uzun vadeli üretimler ise gün gün üretim yapılan miktarlar yazılır veya açık kalan miktar kadar miktar yazılarak üretimin son aşaması yapılmış olur üretilecek miktara ulaşıldığında Üretilecek miktara ulaşıldı emir kapatılsın mı diye soracaktır. Kapatılan emirlerde değişiklik yapılamaz.

 

 

LBR_UR29.jpg

 

 

 

  Üretim Emir No ve Tarih Değiştirme

  ___________________________________________________________________________

 

            Girilmiş mevcut emirlerde bulunan Emir No, Emir Tarihi, Durum bilgilerinin değişikliği Eski Bilgiler kısmında bulunan emir no kısmından emir seçilerek Yeni Bilgiler kısmına olması gereken bilgiler yazıldıktan sonra sol üst kısımda mavi renkli başlat butonu tıklanarak değiştirilir. 

 

 

                                                                            LBR_UR30.jpg

 

   

   

  Üretim Ham.Kul.Rap.Detay (Stoktan )

_____________________________________________________________________________________________________________

 

            Kriterler kısmında bulunan Hammadde Kodu, Tarih, Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Özel Kod 4, Özel Kod 5, Özel Kod 6 sorgularına göre o hammaddelerin üretim tarihlerini ve miktarlarını verir.

 

 

LBR_UR31.jpg

 

   Üretim Ham.Kul.Rap.Özet (Stoktan )

_______________________________________________________________________________________________________

 

            Kriterler kısmında bulunan Hammadde Kodu, Tarih, Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Özel Kod 4, Özel Kod 5, Özel Kod 6 sorgularına göre kullanılan ham maddelerin kullanılan toplam miktarlarını verir.

 

LBR_UR32.jpg

  Üretim Emir Dökümü

___________________________________________________________________            

 

            Kriterler kısmında Emir Tarihi, Emir No, Mamul Kodu ve Seçim kısmında bulunan Başlamadı, Başladı, Üretiliyor, Kapandı Seçeneklerine göre Kullanılan ham maddelerin detaylı olarak dökümü verir.

 

 

LBR_UR33.gif

 

Ham Md. Kullanımı (Stok Özet )

______________________________________________________________________________________________

 

 Kriterler kısmında Emir Tarihi, Emir No, Hammadde Kodu, Mamul Kodu Sorgularına göre kullanılan miktarları verir.

 

 

LBR_UR34.jpg

 

 

Ham Md. Kullanımı (Stok Detay)

_____________________________________________________________________________________________

 

Kriterler kısmında Emir Tarihi, Emir No, Hammadde Kodu, Mamul Kodu Sorgularına göre kullanılan miktarları detaylı olarak verir.

 

 

LBR_UR35.jpg

 

 

Ham Md. Kullanımı (Emir Özet)

______________________________________________________________________________________________

 

  Kriterler kısmında Emir Tarihi, Emir No, Hammadde Kodu, Mamul Kodu Sorgularına göre emirlerde kullanılan miktarları verir.

 

LBR_UR36.jpg

Ham Md. Kullanımı (Emir Detay)

________________________________________________________________________________________________

 

  Kriterler kısmında Emir Tarihi, Emir No, Hammadde Kodu, Mamul Kodu Sorgularına göre emirlerde kullanılan miktarları detaylı olarak verir.

 

LBR_UR37.jpg

 

 

Ham Md. Kullanımı Tutarlı (Emir Özet)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Kriterler kısmında Emir Tarihi, Emir No, Hammadde Kodu, Mamul Kodu Sorgularına göre emirlerde kullanılan miktarları ve tutarları genel olarak verir.

 

LBR_UR38.jpg

 

Ham Md. Kullanımı Tutarlı (Emir Detay)

__________________________________________________________________________________________________________________

 

  Kriterler kısmında Emir Tarihi, Emir No, Hammadde Kodu, Mamul Kodu Sorgularına göre emirlerde kullanılan miktarları ve tutarları detaylı olarak verir.

 

LBR_UR39.jpg

 

Mamullere Göre Üretim Raporu (Özet)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

             Kriterler kısmında bulunan Tarih, Mamul Kodu sorgularına göre Sadece üretimi yapılmış olan stokların miktarlarını birim fiyatlarını ve toplam tutarlarını genel olarak verir.

 

 

LBR_UR40.jpg

 

Mamullere Göre Üretim Raporu (Detay)

___________________________________________________________________________________________________________________

           

 Kriterler kısmında bulunan Tarih, Mamul Kodu sorgularına göre Sadece üretimi yapılmış olan stokların miktarlarını birim fiyatlarını ve toplam tutarlarını üretim yapılmış tarihlere göre detaylı olarak verir. 

 

LBR_UR41.jpg

 

 

  Parametreler

______________________________________________

 

Üretimde maliyetin hangi maliyet üzerinden çıkılacağı, Gider çeşitlerinin tanımlanması, açıklama isimlerinin değiştirilmesi bu kısımdan yapılır.

 

 

            LBR_UR42.jpg

           

Üretim Dosya Transferi

___________________________________________________________________________

 

            Mevcut Reçeteler ve emirlerin dışarıya ve içeri alma işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Başlangıç, bitiş ve text dosya adı yazıldıktan sonra sol üst kısımda mavi renkli butonu ile transfer işlemi başlatılır.


LBR_UR43.jpg