Cari Kullanım Kılavuzu

CARİ

         Cari Ana Bilgi Girişi
         ---------------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR101.gif

        

            Cari numarasını ve/veya kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Cari kodu 20 hane alfanumeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari girişlerinizi görebilirsiniz. Cari özel kodları; her biri 5 haneli olmak üzere üç adettir. Özel kodlar kendi aralarında  bağımsızdırlar. Cari adresi, 40 'ar haneden 2 satırdır. İki adet telefon numarası girebilirsiniz. Yetkili kısmına, tanıtılan cari bir firma ise ilgili kişi girilebilir. Cari hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her cari için muhasebe DETAY kodlarını bu sayfadan  girmeniz gerekecektir. ( Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık C99.99 nolu hesap açarak işlem yapar.) Bu carinin çalıştığı sabit bir banka varsa  bankanın cari kodunu tahsil banka cari kısmından belirtmelisiniz. Özel Alanlar 12 adet olup 6’sı numerik 6’sı alfanümeriktir. Sizin tanımlayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir. Dökümlerde ortak özellikleri olan carileri ayrıştırıp, listelemeniz için konulmuştur. Her cari için özel iskonto yüzdesini girebilirsiniz. Bu oran, fatura girişi sırasında iskonto oranı bölümüne otomatik olarak gelecektir. Stoklarınıza verdiğiniz satış fiyatlarından hangisi ile işlem yapacağınızı  girdiğiniz takdirde fatura kesimi sırasında bu fiyat otomatik olarak getirilir. Ödeme günü, fatura girişinde valör tarihinin otomatik olarak getirilmesinde kullanılır. Burada tanıtılan gün sayısı fatura kesim tarihine eklenerek valör tarihi bulunur. Ödeme ile ilgili dökümlerde size bilgi vermek amacıyla Ödeme notu belirtebilirsiniz. Cari döviz modülü ile entegre çalışıyorsanız bu cari için kullandığınız temel döviz kodunu (ör: USD, EUR, LRT gibi) girebilir, cari döviz modülünüzden bu bilgileri takip edebilirsiniz. Teminat başlığı altındaki vade ve tutar bilgileri Cari Riski hesaplamasında kullanılacaktır.(Parametriktir.)

 

        

        Cari Ana Bilgi Dökümü
         --------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR102.gif (9483 bytes)

 

         Kriterler kısmında bulunan Kod, Okod1, Okod2, Okod3 sorgularına göre carilerin genel bilgilerini verir.    


LBR_FA2.jpg

         

        Hesap No Değiştirme (Kart + Hareket)
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR104.gif

         Bu seçenekte , cari kodlarının  hareket görmüş olsun veya olmasın yenisi ile değiştirilmesi sağlanır. İşlem sonucunda cari kodun işlem gördüğü tüm hareketlerdeki kodları değiştirilir.

 
       
Esnek Kart Girişi

         -------------------------------------------------------------------

LBR_CAR106.gif

        Cari kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm carilere tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz.Tüm cari kodları veya belirli aralıkta kalan cari kodları seçebilirsiniz. Alan no' da iken değiştireceğiniz alanları seçip ok  tuşu ile işleme başlayınız.Yapılan değişiklikler anında kaydedilecektir.

       

        Tahsilat Makbuzu (Nakit)

         ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR201.gif

         Nakit tahsilat hareketleriniz giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir.Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manuel olarak işlenecekse ( MUH) sütununa ' H 'girilmelidir. Muhasebe işlemleri söz konusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da ' E '  olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik Yaratıldı  adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız  açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydederek , sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinesini kullanabilirsiniz.

 

        Tahsilat Makbuzu

         ------------------------------------------------------------------

LBR_CA1.jpg

   
  

 
       
Tediye (Ödeme) Makbuzu (Nakit)

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR202.gif

 

         Nakit tediye hareketleriniz giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir.Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manuel olarak işlenecekse ( MUH) sütununa ' H 'girilmelidir. Muhasebe işlemleri sözkonusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da ' E '  olarak  girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik Yaratıldı adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız  açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydederek, sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinesini kullanabilirsiniz.

LBR_CA2.gif

        Havale Dekont Girişi

         ----------------------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR203.gif

         Havale/Dekont hareketleri giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir.Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. (B/A) sütununa;Cari,havaleyi gönderen taraf ise Alacak, alan taraf ise Borç kodu girilmelidir. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manuel olarak işlenecekse ( MUH) sutununa ' H 'girilmelidir. Karşılık bloğunda havalenin muhatap carisi girilecektir. Muhasebe işlemleri söz konusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Harekete muhatap karşı cari hesaba işlem yapılmayacaksa ( CARI ) sütununa ' H ' giriniz. Bu durumda program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da ' E ' olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik Yaratıldı adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız  açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydederek , sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinesini kullanabilirsiniz.

LBR_CA3.gif

         Cari Mahsup Girişi

         ---------------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR204.gif

 

         Hareket Dökümü

         ----------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR206.gif

         Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.          

   

LBR_CA4.gif

Hareket Dökümü (Özet)

         -------------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR207.gif

         Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.


LBR_CA5.gif

 
       
Kart/Ekstre Dökümü

         ------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR301.gif

         Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.


LBR_CA6.gif

        Mizan Dökümü
         ------------------------------------------------------------------

LBR_CAR302.gif

 

     Seçilen carilerin kod veya isim sıralı olarak, toplam veya fark bakiyesine göre mizan dökümleri alınacaktır. Fark mizanında sadece bakiye veren taraf,(borç/alacak) toplam bakiye mizanında ise her iki taraf dökülür. Sadece bir türdeki hareketler mizana esas alınabildiği gibi tüm hareketlerde değerlendirilebilir.  Borçlu ve Alacaklı carilerin ayrı ayrı mizanı alınabilir. ( Ödeme ve Tahsilat planlamasında kolaylık sağlar.) Dökümde ayrıca carilerin son hareket tarihleri de yer alacak, döküm sonunda genel toplam ve fark alınacaktır.


LBR_CA7.gif

        Yaşlandırma (Borç/Alacak Oluşum) Dökümü
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR303.gif

         Carilere ait son bakiyelerin oluşum tarihçeleri dökülecektir. Dökümde, hareketlerin ( dökümün alındığı tarihe göre ) bakiye günleri tek tek dökülerek sonuçta ortalama bakiye gün verilecektir.Gün hesabında, hareket tarihleri veya valör tarihleri esas alınabilir.


LBR_CA8.gif

 

        Adat Dökümü
         -------------------------------------------------------------


LBR_CAR305.gif

         Verilen tarihler arasında carilerin sahip oldukları bakiyelere adat uygulanıp istenirse yıldaki gün sayısına göre faiz uygulaması yapılacaktır. ( Adat Tutarı = Bakiye gün *  Bakiye tutar ) şeklinde değerlendirilir.( Adat ve faiz hesaplaması sadece dökümlüktür. Carilere otomatik olarak herhangi bir işlem yapılmaz.)


LBR_CA9.gif

         

        Adres Etiketi Dökümü
         --------------------------------------------------------------------------------


LBR_CAR307.gif

         Verilen aralıkta kalan carilerin isim veya kod sıralı olarak, her cari için istenen adette  etiket dökümü yapılacaktır. İstenirse etikete isim ve adresin yanı sıra yetkili ismi döktürülüp hitap değiştirilebilir.

 

        Hareketsiz Cariler Dökümü
         -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR308.gif

         Bu döküm carilerin ticari verimliliğini takip etmeniz için yazılmıştır. Belli bir tarihten sonra sürkülasyonu durmuş carileri tespit edebilir güncel müşteri takibi yapabilirsiniz. Dökümde ayrıca carilerin son hareket tarihleri de yer alacaktır.


LBR_CA10.gif

          
       
Aylık Dağılım Mizanı
         ------------------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR312.gif

         Carilerin sadece verilen tarih aralığında miktar ve tutar olarak ulaştıkları mizan durumu, özet veya detaylı olarak dökülecektir. Bakiyesi sıfır olan cariler döküm   dışı bırakılabilir.


LBR_CA11.gif

 

 
       
Parametreler
         -------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR401.gif

         MUHASEBE İLE İLGİLİ HESAPLAR
         Bu seçenekte cari hareketleri muhasebeye entegrasyonu sırasında hareketlerin işleneceği muhasebe detay kodları girilir.

         HAREKET GİRİŞİNDE ALANLAR
         Bu seçenekte cari hareketleri girişi sırasında istenen alanların alınıp alınmayacağı sorulur.                 

         VALÖR TARİHİ ALINACAK MI       : H   Evet  Hayır
         ÖZEL KOD     ALINACAK MI       : H   Evet  Hayır
         MUHASEBE İŞLENDİ KODU          : H   Evet  Hayır
         VADE FARKI YÜZDESİ ALINACAK MI : H   Evet  Hayır

         AYLIK VADE FARKI YÜZDESİ

         Bu seçenekte vereceğiniz bilgiler,cari adat hesaplamasında otomatik olarak ekrana gelecektir.

         ÖZEL ALAN İSİMLERİ
          Cari ana bilgi girişlerinde mevcut alanlar haricinde sizin tanımlayabileceğiniz 3 adet alanın ismini bu seçenek vasıtasıyla girebilirsiniz.

         TAHSİLAT/TEDİYE MAKBUZU
         Bu seçenekte vereceğiniz bilgiler,tahsilat/tediye makbuz dökümlerinde otomatik olarak ekrana gelecektir. Eğer hazırladığınız esnek bir dosya varsa bu seçenek vasıtasıyla programa tanıtmalısınız.

 
 

        Dönem Sonu Devir İşlemi
         -------------------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR402.gif

 

          !!!! DİKKAT .. HER ÜÇ İŞLEMİN DE GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR, BU İŞLEMLERİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN YEDEK ALINIZ...

         Dönem sonu işlemidir. 3 tür devir yapılabilir.

         1.- Yılbaşı devri : Cari kartları sadece sahip oldukları son ve tek (borç veya alacak) bakiye ile gelecek döneme taşınır.

         2.- Normal Devir : Yıl boyunca girilen hareketlerin bulunduğu dosya silinir.Cari kartları son borç ve alacak bakiyeleri ile gelecek döneme taşınır.

         3.- Devir ve Hareket Sıfırlama : Normal devirden farklı olarak bakiye devri yapılmaz, sadece kartında tanıtılan sabit bilgiler korunarak tüm hareketleri ve bağlı bilgileri sıfırlanır.

 

        Hareketlerin Muhasebeye İşlenmesi    
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR403.gif

         Fatura hareketi haricindeki cari hareketleri mahsup fişi olarak muhasebeye işlenir. Dilerseniz tüm hareketleri birleştirerek tek mahsupta veya her günü ayrı bir mahsupta toplayabilirsiniz. Aynı hesapları tek satırda veya detaylı olarak her bir hareket ayrı bir işlem satırı oluşturacak şekilde entegre edebilir, mahsuptaki işlem satır sayısını sınırlayabilirsiniz. Şayet hareketlere giriş sırasında özel kod verilmişse farklı özel koda sahip hareketleri grup,grup entegre edebilirsiniz. Entegrasyon sonucunda oluşacak fişe özel bir kod verilebilir.

 

        Dosya Transferi
         -------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR405.gif

         Bu işlemle, cari Hareket  veya  cari Kart dosyalarınızı  cari programınızdan başka programlara, başka programlardan da cari programa transfer edebilirsiniz. EXCEL,ACCESS,WORD,LOTUS,DBASE gibi programlara veya diğer ticari paket programlara bilgi transferi/entegrasyonu sağlayabilir veya modem kanalıyla bilgi transferi yaparak,iki değişik yerde kullanılan cari paketinin  birbirine  entegrasyonunu  sağlayabilirsiniz.

         1 numaralı  seçenekte, başlangıç ve bitiş tarihi soracaktır.Verilen tarih  arasındaki hareketlerden carhar.TXT  isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
         2 numaralı seçenekte, carhar.TXT isimli dosyadaki  hareketler mevcut hareket dosyasına eklenir.

         3 numaralı seçenekte,vereceğiniz başlangıç ve bitiş numaraları arasındaki cari no 'lardan carana.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
         4 numaralı seçenekte, carana.TXT  isimli dosyadaki cari numaraları mevcut cari kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz !).
 

 
       
Kartların Muhasebede Oluşturulması
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LBR_CAR406.gif

     Verilen aralıkta kalan carilerin, kartlarında tanıtılan ve en az bir defa  nokta ile kırılmış muhasebe hesap kodları, muhasebe hesap planına detay hesap olarak kaydedilir. Ancak grup ve kebirleri yaratılmaz, bu hesaplar muhasebe hesap planına ayrıca girilmelidir.

 

        Ana Bilgi Düzenleme
         -------------------------------------------------------------------------------

 

LBR_CAR408.gif

 

         Seçilen carilerin, bakiye ve güncel durumları hareketler esas alınarak tekrar oluşturulur.