MEGA YAZILIM ÇEK - SENET  PROGRAMI   KULLANIM KILAVUZU

ÇEK - SENET

  
    01.Ana bilgi
      101-Çek-Senet Ana Bilgi girişi
      102-Çek-Senet Ana Bilgi Dökümü
      103-Cari Ana Bilgi Girişi
      104-Cari Ana Bilgi Dökümü
      105-Çek-senet esnek Kart Girişi 

    02.Hareket
      201-Çek-Senet Bordro Girişi
      202-Kasadan Çek-Senet Tahsilatı
      203-Çek-Senet Bordro Dökümü özel form
      204-Çek-Senet Bordro Dökümü Detay
      205-Çek-Senet Bordro Dökümü-Özet
      206-Günlük Hareket Dökümü
      207-Kart-Ekstre Dökümü
      208-Dönemsel Portföy Dökümü
      209-Vadelere Göre Döküm
      210-Adat Dökümü
      211-Protestolular Dökümü
      212- Müşterilere Göre Döküm
      213-Borç Çekleri Banka Listesi
      214-Çek-Senet Mizanı
      215-Çek-Senet Mizanı Borç-Alacak Karşılaştırmalı
      216-Reeskont Dökümü
      217-Esnek Rapor Sihirbazı
      218-Esnek Rapor Hazırlama
      219-Esnek Rapor Dökümü

    03.Diğer
      301- Parametreler
      302-Çek-Senet Parametreleri 
      303-Muhasebe Entegrasyon parametreleri
      304-Muhasebe entegrasyonu
      305-Ana bilgi düzenleme
      306- Çek-Senet Kontrol Tablosu
      307-Ciroluları Otomatik Kapama
      308-Dosya Transferi
      309-Muhasebe entegrasyonu kaldırma
      


Çek/Senet Ana Bilgi Girişi     Bu giriş ekranında bordro ile yapılan çek ve senet girişleri görülebilir. Bu giriş penceresi kullanılarak yeni bir çek veya senet girişi yapılamaz ancak daha önce girilmiş olan çek veya senetler üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu form üç pencereden oluşur.
     1. Bilgiler
     2. Kefiller
     3. Hareketler
     Bu pencere bordro girişi sırasında karşılaşılan penceredir. Çek veya senetlerin düzenlenme tarihi, vade tarihi, tutarı, borçlusu, banka adı gibi bilgiler burada tutulur. İlk seçenek olarak çek veya senet seçilebilir. Daha sonra kendi ya da müşteri çek veya senetleri seçilebilmektedir. No kısmında ise F2 tuşu ile çek ve senetlerin listesi açılmaktadır.


LBR_CE51.jpg

 

 

     Ana giriş ekranında F4 ile kayıt, F3 ile de silme işlemi yapılır. Ayrıca bu işlemler sol üst köşedeki tuşlar yadımı ile de yapılabilmektedir. Ancak bu ekranda iptal etme işlemi yapılabilmesi için önce çek veya senet bordrosunun silinmesi gerekmektedir. Hareketler bölümünde görünen çek ve senet hareketlerinin üzerine mouse ile çift tıklayarak o bordroya doğrudan ulaşılabilmektedir.

     F2 ile açılan çek ve senet listesinde; çek ve senetlerin tipi, numarası, banka çek numarası, vadesi, tutarı, son durumu, bakiyesi ve asıl borçlusu alanları yer almaktadır. Bu pencerenin altında yer alan kısa yol tuşları ile ilgili işlemler gerçekleştirilebilir. Örneğin; F12 tuşu ile sadece kapalı çekleri görmek mümkün olmaktadır. İstenilen   çek veya senedin üzerine gelerek mouse ya da enter tuşu ile seçim yapılabilir.

 

 

LBR_CE52.jpg

 

 

 

 

            Bu döküm sayesinde çek ve senetlerin tipi, numarası, hareket yeri, vadesi, tutarı, son durumu gibi özelliklerine ulaşabilir. Kısaca bu döküm senet ve çeklerin bir listesidir. Senet no, vade tarihi, özel kod, banka cari no gibi kriterler kullanılarak sınırlı bir döküm almak da mümkündür.

            Sıralama sekmesinde ise dökümün neye göre sıralanacağına karar verilir. Program standart olarak varsayılan değere gör döküm yapmaktadır. Ancak istenirse senet numarasına ya da vade tarihine göre de sıralama yapılabilir. Seçim sekmesinde ise çek ya da sadece senetlerin dökümünün alınmasını sağlayacak kriterler yer almaktadır. Yazıcı sekmesinde de yazıcı ile ilgili ayarlar yapılabilir. Örneğin; yazıcı seçimi, kağıt boyutu ve kenar boşlukları gibi. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

LBR_CE53.jpg

 

 

 

Senet/Çek Ana Bilgi Dökümü Detay

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu döküm sayesinde çek ve senetlerin tipi, numarası, hareket yeri, vadesi, tutarı, son durumu, ilk hareket yeri ve son hareket yeri gibi özelliklerine ulaşabilir. Bu döküm senet ve çeklerin bir listesini detaylı bir şekilde veren esnek bir rapordur. Senet no, vade tarihi, özel kod, banka cari no gibi kriterler kullanılarak sınırlı bir döküm almak da mümkündür.

 

Seçim sekmesinde çek ya da sadece senetlerin dökümünün alınmasını sağlayacak kriterler yer almaktadır. Yazıcı sekmesinde de yazıcı ile ilgili ayarlar yapılabilir. Örneğin; yazıcı seçimi, kağıt boyutu ve kenar boşlukları gibi. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

Cari Ana Bilgi Girişi

         ---------------------------------------------------------------------------------------------

            Cari kodu girildiğinde kaydın durumun göre giriş, düzeltme veya iptal işlemleri yapılabilir. Cari kodu 20 hane alfa nümeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari girişleri görülmektedir. Giriş penceresi üzerinde iken F4 tuşu kayıt, F3 tuşu iptal, F12 tuşu yeni kayıt açmak için kullanılır. Aynı zamanda kod kısmının üstündeki tuşlarla da bu işlemler yapılabilir.

           

            Ok tuşları ile ileri geri hareketlerle kayıtlar üzerinde gezilebilir. Yön tuşlarının yanındaki tuşlar nesne ve not tuşlarıdır. Bunlar sayesinde cari için özel bir not yazılabilir ya da nesne özelliği ile harita gibi bir özellik de eklenebilir. Cari kart kopyalama ve bilgi tuşları sayesinde bir cari kartı farklı bir kodla kopyalamak mümkün olmaktadır. Bilgi tuşu ise carinin hareketlerini özet olarak göstermektedir.

 

 

 

LBR_CE54.jpg

 

 

 

            Cari karları girilirken dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur; hareketler muhasebeye entegre edilecek ise, her cari için muhasebe detay kodlarını bu sayfadan girmek gerekecektir. (Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık 99.99 numaralı   hesap açarak işlem yapar.) Bankaya tahsil edilip hesaba geçmesi için gönderilen çekler için, Tahsil Banka  kısmını kullanmak gerekmektedir. Çekler vadesi geldiğinde tahsil edilmişse; çek bordrosunda banka tahsil seçilir, tahsil banka kısmında belirtilen bankanın cari hesabına virman yapılır.

               Dövizli işlemler yapabilmek için de cari kartındaki döviz cinsi kısmında bir döviz cinsi seçilmesi gerekmektedir. Satış ve alış ödeme günleri de vade tarihleri için önemlidir. Özel kodlar 6 tanedir ve birbirinden farklı olarak çalışırlar. Özel kodlar döküm alırken oldukça fayda sağlamaktadır.

            Cari girişinin ikinci sayfasında teminat tipleri ve özel alanlar yer almaktadır. Hesap özeti, bakiye dağılımı ve hareketler isimli sayfalar ise işlemlerden sonra kendiliğinden oluşmaktadır. Hareketler sayfasındaki hareketlerin üzerine çift tıklayarak ilgili harekete ulaşmak da mümkündür. Ayrıca F2 il açılan listede F3 ile isme göre arama yapılmaktadır. Aynı listede bir carinin üzerinde iken F9 tuşu ile hareketler görülebilmektedir.

   

LBR_CE55.jpg

            F2 ile açılan cari kart listesinde bir cari üzerindeyken F9 tuşuna basınca aşılan hareket listesi.

 

 

Cari Ana Bilgi (Katalog)

  --------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax ve şehir bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan bir esnek rapordur. Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Yine tüm dökümlerde olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

LBR_CE1.gif

       

Cari Ana Bilgi Dökümü Detay

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax, şehir, son hareket tarihi ve muhasebe kodu gibi bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan bir esnek rapordur. Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Seçim kısmında ise borç bakiye, alacak bakiye ve sıfır bakiye özellikleri ile daha sınırlı bir döküm alınır. Yine tüm dökümlerde olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

Çek/Senet Esnek Kart Girişi

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Bu giriş penceresi kullanılarak esnek bir kart tasarlanabilir. Bu sayede daha önceden girilmiş olan çek ve senetler üzerinde istenilen alanlar seçilerek düzeltmeler yapılabilir. Örneğin sadece düzenlenme tarihi, banka çek no gibi alanlar seçilerek ilgili alanlar üzerinde düzeltme yapılabilir.

   

LBR_CE56.jpg

 

 

Çek/Senet Bordro Girişi

-----------------------------------------------------------------------------------------  

            Çek ve senetlerin giriş, çıkış, iade ve kapama işlemlerinin yapıldığı yerdir. İlk olarak çek ya da senet seçimi yapılır, ardından tip kısmından işlem tipi seçilir. Seri takibi istenirse parametrelerden açılması gerekmektedir. Numarayı program otomatik olarak vermektedir. Numara 1 den başlar ve devam eder, isteğe bağlı olarak da mega servis yardımıyla değişiklik yapılabilir. Seri/No kısmında iken F2 tuşu veya mouse ile senet/çek listesi açılabilir. Tarih ve cari kodu da girildikten sonra özel kod, vade farkı ve açıklama isteğe bağlı olarak girilir. Kullanılacak kısa yol tuşları olarak F4 kayıt, F3 iptal, F12 yeni kayıt atanmıştır. Yapılan işlemde yanlışlık olduğunda bordroyu iptal etmeden bordro bilgileri değiştirme tuşu ile seri/no, tarih, cari kodu, özel kod, bayi cari kodu ve muhasebeye işlendi kodunu değiştirmek mümkündür.

            Giriş; işlem tipinden giriş seçildikten sonra, satırda müşteri zaten seçili olarak gelir. Çek numarası girildikten sonra enter tuşu ile geçiş yapılınca çek/senet ana bilgi girişi penceresi açılır. Burada düzenlenme tarihi, vade tarihileri girilir. YTL veya döviz seçimi yapılır. Tutar, şehir, asıl borçlu, banka adı ve şubesi, banka çek no, banka hesap no ve entegrasyon yapılacak ise muhasebe hesap no girilir. Banka cari kodunu ise kendi çeklerimiz çıkılırken girmek gerekmektedir. Kefiller sayfasında da isteğe bağlı olarak kefil girişi yapılabilir.

            Çıkış; işlem tipinden çıkış seçildikten sonra, çıkış türünden istenen tür seçilir. Bu seçenekte; 200-ciro (müşteri), 202-teminat, 203-tahsilat (banka), 204-tahsilata gönderme, 205-finans, 206-iade çıkış (Avk) türleri gelmektedir. İlgili tür seçildikten sonra detay satırında işlem yapılır. Eğer tür olarak 200-ciro müşteri seçilmiş ise detay satırında müşteri ya da kendi seçeneklerinden biri seçilir. Müşteri çeki çıkış yapılacaksa çek no kısmında F2 ile açılan listeden istenen çek veya senet seçimi yapılır. Kendi  seçilirse çek/senet ana bilgi girişi penceresinden giriş yapılır. Burada banka cari kodu girilmesi de gerekmektedir.

   

LBR_CE57.jpg

 

Giriş iade ve çıkış iade içinde ilgili çek veya senetler seçilerek iadesi yapılır.

Kapama; çek veya senetleri kapatmak için tip kısmından kapama seçilir. Cari kodunun yerini kasa kodu alır. Daha önceden tanımlanmış olan bir kasa seçilir. Detay satırında müşteri çekleri kapatılacaksa müşteri seçilir ve tür kısmında 390-kapandı, 300-banka tahsil, 301-kasa tahsil, 320-protestolu portföy seçeneklerinden ilgili olan seçilir.

Çek/Senet Bordro Girişinde detay kısmındaki başlık sayfasında muhasebeye işlendi kısmında  evet ve hayır seçenekleri yer almaktadır. Bu kısım çek senet hareketlerinin muhasebeye entegre edilip edilmediğini göstermektedir. Bayi cari kodu ise mevcut cari listesini açmaktadır. Buradan varsa bayi cari seçilebilir. Cariye işleme kısmında ise çek/senet hareketlerinin cariye nasıl işleneceği veya işenmeyeceği belirlenir. Burada cariye işlenmeyecek, cariye toplu işlenecek, cariye detaylı işlenecek seçenekleri vardır. Son olarak da cari ödeme hareket eşleme yer almaktadır. Ödeme eşleme ile carinin borcu ve alacağı arasında bir eşleme yapmak mümkündür.

Çek / Senet durum kodları:
100 – Müşteri (Giriş)     101 – Kendi (Giriş)     105 – Finans (Giriş)
121 – Çıkış İade (33)     122 – Protestolu Çıkış İade (34)

200 – Müşteri (Çıkış)     201 – Kendi (Çıkış)     202 – Teminat
203 – Tahsilat               204 – Tahsilata gönderme (pers.) 205 – Finans
210 – Giriş İade (32)     211 – Protestolu Giriş İade (35)     230 – İade Çıkış (Av.)

300 – Banka Tahsilat     301 – Kasa tahsilat
320 – Protestolu Portföyde     390 – Kapandı-Ödendi diğer nedenle
 

 

  Kasadan  Senet Tahsilatı

  ------------------------------------------------------------------------------------------

            Kasadan senet veya çek tahsilatı yapıldığında kullanılması gereken penceredir. Özellikle senetle çalışıldığı durumlarda kullanılacak bir modüldür. İlk olarak Çek/senet seçim kısmından ilgili işlem seçilir. Bu seçimi parametrik olarak da ayarlamak mümkündür. Yine seri takibi yapılacaksa parametrelerden ayarlanabilir. Numara otomatik olarak her pencerede olduğu gibi 1 den başlamaktadır. Mega servisten bu numaranın başlangıcı değiştirilebilir. Tarih ve cari kodu bilgileri de girildikten sonra açıklama ve özel kod isteğe bağlıdır. Kasa kodu ise kasadan senet tahsilatı olduğu için seçilmek zorundadır.

   

 

LBR_CE58.jpg

           

 Detay satırlarına geçilince S/Ç No kısmında F2 veya mouse yardımı ile senet listesi açılır. Bu listeden ilgili senet seçimi yapılır. Seçimden sonra vade tarihi, senet/çek tutarı, geçen gün, şehir borçlu ve banka adı bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Ödenen tutar ise kullanıcı tarafından girilmektedir. Her zaman senet tutarı kadar ödeme yapılmayabilir. Eksik bir ödeme yapılırsa kalan bakiye daha sonra F2 ile açılan senet listesinde görülmektedir. Form üzerinde yer ok tuşları ile diğer formlarda ki gibi ileri geri hareketler üzerinde dolaşmak mümkündür. Ayıca form üzerindeki yazıcı tuşunu kullanarak çek bordro dökümlerine ya da özel olarak tasarlanmış başka bir döküme ulaşılabilir.

           F2 ile açılan senet listesinde senetlerin vade, tutar, son durum ve alan bakiyesi gibi özelliklerini görmek mümkündür. Alt kısımda ise toplam tutarlar ve toplam açık tutarlar takip edilebilir. Bu listede de bazı kısa yol tuşları vardır. Bunlar; F2 no, F3 vade, F5 banka no, F11 açık çekler, F12 kapalı çekler, F7 kayıt düzenle, F8 kayıt göster şeklindedir. Özellikle hangi senetlerin kapandığını görmek için F12 tuşu oldukça kullanışlıdır.

 

 

LBR_CE59.jpg

 

 

 

Senet/Çek Bordro Dökümü Özel Form

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çek ve senet bordrolarının dökümünü almak için kullanılan bölümdür. Bu kısım bordro giriş penceresindeki yazıcı tuşu basıldığında gelen ekranla aynıdır. Belge tipinden çek ya da senet için ilgili tip seçilir. Giriş, çıkış veya kapama. Belge seri ve no girilir. İstenilen yazıcı ve dizayn adı seçilerek döküm alınır. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

Senet/Çek Bordro Dökümü Detay

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senet no, senet vade, özel kodlar, banka cari kodu, cari kodu, tarih, ve bordro no kriterlerinin yer aldığı esnek bir rapordur. Bu döküm sonucunda cari kodu sıralı olarak senet ve çeklerin numara, tür, tutar, banka, şehir, borçlu ve gün şeklinde bir listesi alınır. Tüm listelerde olduğu gibi bu dökümde de yazıcı ayarlarını değiştirmek mümkündür. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

  Senet/Çek Bordro Dökümü Özet

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senet no, özel kod, cari kodu, tarih ve bordro no kriterlerinin yer aldığı esnek bir rapordur. Bu döküm sonucunda aşağıdaki şekilde çek/senet listesi oluşmaktadır. Tüm listelerde olduğu gibi bu dökümde de yazıcı ayarlarını değiştirmek mümkündür. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

 

LBR_CE60.jpg

 

 

Senet/Çek Günlük Hareket Dökümü

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gün sıralı olarak çek ve senetlerin hareketlerini listelemek amacı ile kullanılır. Kriter sayfasında senet/çek no, tarih, durum, özel kod, seçenekleri ile döküm sınırlandırılabilir. Seçim sayfasında çek, senet, dövizliler dahil seçenekleri ile örneğin; sadece senetlerin listesi alınabilir. Bu dökümde de yazıcı ayarlarını değiştirmek mümkündür. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

Senet/Çek Kart Ekstre Dökümü

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çek ve senetlerin tüm hareketlerini görmek için kullanılacak bir listedir. Senet no, özel kod, senet vade, tarih, bordro no, banka cari kodu, cari kodu kriterlerinin yer aldığı bir esnek rapordur. Bu döküm sayesinde çek ve senetlerin numara, vade tarihi, tutar, borçlu, son durum, cari gibi önemli özelliklerini takip etmek mümkündür. Gerekli yazıcı ayarlarını da yapmak mümkündür. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

LBR_CE61.jpg

 

 

Senet/Çek Dönemsel Portföy Dökümü

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portföyde bekleyen senet veya çeklerin listesini almak için kullanılan bir dökümdür. Kriterler sayfasında senet/çek no, tarih vade tarihi ve altı adet özel kod vardır. Seçim sayfasında ise müşteri ve kendi çek veya senetleri işaretlenerek ilgili döküm alınabilir. Yani sadece müşteriden gelen ve portföyde bekleyen çeklerin bir listesi istenirse seçim sayfasında müşteri seçeneğini işaretlemek gerekmektedir. Kısa yol tuşları olarak F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşları ile de yapılabilir.

 

 

LBR_CE62.jpg

Senet/Çek Vadelere Göre Döküm

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Çek ve senetlerin vade tarihi sıralı alınabildiği dökümdür. Çek ve senetler vade tarihleri en yakın tarihten başlayarak sıralanırlar. Bu dökümde isteğe bağlı olarak günlük ve aylık döküm almak mümkündür. Yine kriterler sayfasında çek/senet no, vade tarihi, özel kod, banka cari kodu ve durum kriterleri bulunmaktadır. Özellikle durum kriteri kullanılarak çek ve senetlerin en son ki durumlarına göre sınırlama yaptırılabilir.

 

LBR_CE63.jpg

         

   Seçim sayfasında ise çek, senet, günlük toplam, aylık toplam, cari kod/ad, dövizliler dahil seçenekleri yer almaktadır. Burada dökümde hangi seçeneklerin yer alması isteniyorsa onlar işaretlenir. Her zaman olduğu gibi yazıcı ayarları yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşları ile de yapılabilir.

 

 

Senet/Çek Adat Dökümü

------------------------------------------------------------------------------------------------

            Verilen aralıkta kalan senet veya çeklere ait adat dökümü yapılacaktır. İstenirse belli bir faiz oranı verilerek vade farkı da uygulanabilir.( Adat ve faiz hesaplaması sadece dökümlüktür. Carilere otomatik olarak herhangi bir işlem yapılmaz.) Sadece portföydekiler veya tüm senet ve çekler döküm kapsamına alınabilir.

 

 

LBR_CE64.jpg

 

Senet/Çek Protestolular Dökümü

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Protestolu olan senet ve çeklerin listesini almak için kullanılan bir dökümdür. Kriterler sayfasında yer alan vade alanında istenilen tarih aralığı belirtilir. Bunun dışında cari kod ve özel kodlar ile de dökümde sınırlama yapılabilir. Sıralama sayfasında listenin neye göre sıralanacağı belirtilmiştir. Program tüm listeleri varsayılan değere göre dökmektedir. İsteğe bağlı olarak bu sayfa da vade, belge tipi veya senet/çek numarasına göre döküm almak da mümkündür. Seçim sayfasında ise hangi çek ve senetlerin döküleceği seçilmektir. Bu sayfada çek ve senetlerin durumuna göre seçim yapılır. Yani müşteri veya kendi seçeneklerinden istenilirse borçlu ya da alacaklı seçilebilir. Yine bu sayfa da dövizli dahil seçeneği de mevcuttur. Bu sayede dövizli çekler de dökülebilir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

   

Senet/Çek Müşterilere Göre Döküm

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Bu döküm kullanılarak cari bazında bir liste alınabilmektedir. Kriterler sayfasında cari kodu, tarih, vade tarihi ve durum seçenekleri ile istenilen kriterler belirtilir. Sıralama sayfasında varsayılan değerin dışında tarih ya da vade tarihine göre bir döküm için seçim yapılır. Seçim sayfasında ise çek veya senetten hangisi isteniyorsa işaretlenir. Eğer bu listede cari adının da çıkması istenirse bu sayfadan işaretlemek gerekmektedir. Yine dövizlilerin dahil edilip edilmeyeceği de bu sayfadan belirlenir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

 

  Borç Çekleri Banka Listesi

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

            Borç çeklerini ve çeklerin bankalarını görmek için kullanılan bir dökümdür. Hangi borç çeki hangi bankadan işlem görmüş bunu takip istenildiği zaman kullanılabilir. Kriterler sayfasında senet/çek numarası, vade, tarih, 3 adet özel kod, banka cari kodu, bordro numarası ve cari kodu yer almaktadır. Bu kriterler ile sınırlama yapılır. Sıralama sayfasında varsayılan değer haricinde vade tarihi, hareket tarihi, çek/senet no + tipi, çek/senet tipi + no seçenekleri bulunmaktadır ve dökümü bunlardan birine göre sıralamak sağlanabilir.

 

 

LBR_CE65.jpg

 

            Seçim sayfasında yer alan kapananları göster, çek, senet, dövizliler dahil, banka cari dökülsün seçenekleri ile listede nelerin yer alacağına karar verilir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

 

Senet/Çek Mizanı

  ----------------------------------------------------------------------------

            Senet ve çeklerin aylık ya da haftalık toplamını alarak ne kadarının portföyde olduğunu, ne kadarının müşteriye ciro edildiğini, ne kadarının bankaya teminata veya tahsilata gönderildiğini gösteren bir listedir. Kriterler sayfasında senet/çek no, vade tarihi, ilk hareket yeri kriterleri yer alır. Seçim sayfasında ise haftalık ya da aylık toplam dökülüp dökülmeyeceği belirtilir. Ayrıca çek veya senet seçenekleri de yer almaktadır. İlgili döküm aşağıdaki şeklidedir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

 

 

LBR_CE66.jpg

 

 

 

Senet/Çek Mizanı (Borç/Alacak Karşılaştırmalı)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Verilen tarih aralığındaki çek ve senetlerin ay bazında borç-alacak dağılımını veren bir listedir. Kriterler sayfasında senet/çek no, tarih ve ilk hareket yeri alanları yer almaktadır. Bu kısımlara girilen bilgilerle döküm kısıtlanabilir. Seçim sayfasında ise haftalık/aylık, senet ve çek seçenekleri bulunur. Örneğin; haftalık/aylık bir döküm için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir. Bu döküm sonunda aşağıdaki gibi bir liste oluşmaktadır.

 

 

LBR_CE67.jpg

           

 

Senet/Çek Reeskont Hesaplama Dökümü

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Verilen başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki senet/çeklere reeskont hesaplatılıp, işlem tarihindeki nakit değerler bulunur. Kriterler sayfasında senet/çek no, vade tarihi, işlem kodu ve aylık reeskont oranı girilir. Seçim sayfasında detaylı bir döküm almak içi ilgili seçenek işaretlenir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir. Bu döküm sonunda aşağıdaki gibi bir liste oluşmaktadır.

 

 

Esnek Rapor Sihirbazı

--------------------------------------------------------------------------------------

            Bu sihirbaz kullanılarak veritabanında kayıtlı olan tablolardan istenilen alanlar seçilerek esnek bir rapor hazırlanabilir. Bu rapor üzerinde daha sonra her türlü değişikliği yapmak mümkündür. Öncelikle rapora bir kod verilir. Daha sonra rapor adı, sorgu kodu ve adı girilir. Ardından tablo seçimi kısmından kullanılacak tablolar seçilir. Tablolardan istenilen alanlar seçilerek yandaki pencereye atılır. Alanlar seçildikten sonra filtre yapılacak alanlar işaretlenir. Son olarak da sıralama yapılacak alanlar işaretlenir.

 

 

LBR_CE68.jpg

 

Esnek Rapor Hazırlama

  -------------------------------------------------------------------------------------------

            Daha önceden esnek rapor sihirbazı ile hazırlanan ya da programda yer alan standart raporlar üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Programda yer alan tüm esnek raporlar ve kullanıcı tarafından hazırlanan raporlar bu pencere gelir. Standart raporlar üzerinde değişiklik yapılamaz bu yüzden standart raporlardan birini seçip farklı bir isimle kayıt etmek gerekmektedir. Dizayn sayfası açıldığında rapora yeni alanlar, yeni sorgular ve diğer tablolar ile yeni bağlantılar yapılabilmektedir.

 

LBR_CE69.jpg

 

Esnek Rapor Dökümü

  ----------------------------------------------------------------------------------------

            Hazırlanan esnek raporların dökümünü almak için kullanılan bölümdür. Açılan pencerede rapor adında yer alan üç nokta şeklindeki tuşa tıklayarak esnek rapor listesi açılmaktadır. Bu listeden ilgili rapor seçilir. Rapor seçildikten sonra dizaynda hazırlanan kriterler gelmektedir. Kriterler girildikten sonra döküm alınır.

 

Parametreler

  --------------------------------------------------------

            Parametreler programın çalışmasını etkileyen ayarların yapıldığı yerdir. Çek/senet hareketlerinin nasıl olması gerektiğini buradan belirlemek mümkündür. Parametreler iki kısma ayrılmaktadır. Çek/senet parametreleri ve muhasebe entegrasyon parametreleri.

 

Çek/Senet Parametreleri

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 • Çek/senet cariye işleme; bu kısımda çek ve senetlerin cariye işlenip işlenmeyeceği, işlenecekse detaylı mı yoksa toplu mu işlenecek belirtilir. Bu değişiklik çek/senet bordro girişini etkiler.
 • Çek/senet vade farkı; bu kısımda çek ve senetler için belli bir vade farkı uygulanacak ise yüzde olarak yazılır.
 • Satırda döviz alınacak; eğer dövizli bir çek/senet girişi yapılacak ise bu parametre işaretlenir.
 • Tahsil banka cari kodu alınacak; bu parametre işaretlendiğinde çek/senet hareketlerinde tahsil banka cari kodu girilmesi zorunlu hale gelecektir.
 • Seri takip edilecek; çek ve senetlerde seri takip edilecekse bu parametre işaretlenir ve seri kodu yazılır.
 • Çek listeleme penceresinde döviz tutarı gösterilecek; çek listesinde tutarın dışında döviz tutarının da gösterilmesi gerekecekse bu parametre işaretlenir.
 • Çek/senet bordro girişinde önceki çek/senet bilgisi gelmesin; bu parametre ile kendi çekleri çıkış yapılırken birden fazla satır işlenirse önceki çekin bilgilerinin gelmesi engellenir.
 • Son tasdik tarihi; girilen tarihten önceki bir tarihe işlem girilmesini engeller.
 • Müşteri çek/senet sıra no; girilen numaradan başlayarak otomatik olarak numaralama yapar.
 • Kendi çek/senet sıra no; girilen numaradan başlayarak otomatik olarak numaralama yapar.
 • Çek çıkış bordrosu form adı; çıkış yapılan çeklerin bordrosunu dökecek olan dizaynın adı buraya yazılır.
 • Çek çıkış iade bordrosu form adı; iadesi yapılmış olan çıkış çeklerini dökecek olan dizaynın adı yazılır.
 • Çek giriş bordrosu form adı; girişi yapılan çeklerin bordrosunu dökecek olan dizayn adı bu kısma yazılır.
 • Çek giriş iade bordrosu form adı; iadesi yapılan giriş çeklerinin bordrosunu dökecek olan dizaynın adı bu bölüme yazılır.
 • Kapama bordrosu form adı; kapaması yapılmış olan çeklerin bordrosunu dökecek olan dizaynın adı yazılır.
 • Bordro detay satır sayısı; bu parametre standart olarak 24 tür. Bu bölüme yazılan sayıya göre bir bordrodaki olabilecek maksimum satır sayısı belirlenir.
 • Kart özel alan isimleri; bu bölümde 12 adet özel alan vardır. Bu özel alanlar esnek rapor hazırlamada kullanılabilir Dökümlerde özel alan kriteri de kullanılabilir.
 • Fiş kur tipi; çek/senet bordro girişinde hangi döviz kurunun kullanılacağı bu parametre sayesinde belirtilir. Standart olarak aktif kullanılmaktadır.
 • Cari özel alan;

 

Muhasebe Entegrasyon Parametreleri

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Her hareket ayrı muhasebe fişi olacak; bu parametre işaretlenirse çek ve senetler muhasebeye entegre edilirken her işlemi ayrı bir fiş olarak entegre eder.
 • Tüm günler tek muhasebe fişi olacak; her hareketi ayrı olarak entegre etmek yerine bir gündeki tüm çek ve senet hareketlerini tek bir fiş olarak muhasebeye entegre eder.
 • Aynı hesaplar tek satırda işlenecek; bu parametre ile aynı olan hesapları tek bir satırda birleştirerek entegrasyon yapar.
 • Entegrasyon tarihi sorulacak; entegrasyon yaparken tarih kriteri sorulmasını sağlar.
 • Çek kasa hesabı; bu kısımda muhasebe hesap planındaki 101 alınan çekler kebir hesabının altında bir detay hesap seçilmelidir.
 • Borç çekleri banka hesabı; muhasebe hesap planındaki 301 verilen çekler kebir hesabının altında bir detay hesap seçilmesi gerekmektedir.
 • Borç senetleri hesabı; muhasebe hesap planındaki 321 borç senetleri kebir hesabının altında bir detay hesap seçilmesi gerekmektedir.
 • Alacak senetleri hesabı; muhasebe hesap planındaki 121 alacak senetleri kebir hesabının altında bir detay hesap seçilmelidir.
 • Protestolu senet hesabı; muhasebe hesap planında protestolu senetlerin tutulduğu bir hesap açarak onun seçilmesi gerekir.
 • Karşılıksız çek hesabı; muhasebe hesap planında karşılıksız çeklerin tutulduğu bir hesap açarak onun seçilmesi gerekir.
 • Çek/senet kartı muhasebe hesap kodu; bu kısımda üç seçenek yer alır. Standart olarak parametreden taşınacak seçilidir. Bu parametreden girilen muhasebe hesap kodlarının taşınmasını ifade eder. Diğer seçenekler ise boş gelecek ve alınmayacaktır.
 • Muhasebe satır açıklaması; muhasebeye entegre olan hareketlerde açıklamanın nerden alınacağını ifade eder. Açıklamalar tahsilat/ödeme veya belge no + bordro açıklaması seçeneklerinde gelmektedir.

 

Parametrelerde yapılan değişikliklerin aktif hale gelmesi için kayıt yapılması gerekir. Kayıt işlemi için F4 veya kayıt tuşu kullanılır. Vazgeçmek için de kırmızı çarpı tuşu kullanılmalıdır.

 

                    Çek/Senet Muhasebe Entegrasyonu                    

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Çek ve senet hareketlerinin muhasebeye entegre edildiği kısımdır. Verilen tarih aralığında istenilen çek/senetler muhasebeye entegre edilir. Bu işlemden sonra program muhasebe fişlerini oluşturmaktadır.

             İlk olarak tarih aralığı girilir. Ardından varsa bordro serisi ve isteğe bağlı olarak bordro numarası girilir. Eğer entegrasyonu sınırlı hale getirmek isteniyorsa bu kriterlerin dışında hareket özel kodu girilir, senet/çek bölümünde istenilen işlem seçilir. Bordro tipinde ise giriş, çıkış, iade ve kapama seçenekleri ile kısıtlamalar artırılabilir. Muhasebe fiş özel kodu tamamen kullanıcı isteğine bağlıdır. Buraya yazılan bir kod entegrasyon soncunda oluşacak fişlere yazılır. Muhasebe fiş maliyet merkezi kodu kısmında ise kullanılıyorsa maliyet merkezi kodu girilir. Muhasebe fiş satır sayısı ise bir fişte kaç satır olacağın belirtir. Sıfır döviz tutarı muhasebede çevrilsin kriteri de düşük orandaki döviz tutarlarını muhasebeye entegre eder.

 

Çek/Senet Ana Bilgi Düzenleme

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            İşlem görmüş olan çek/senetler veritabanına kayıt edilir. Ana bilgi düzenleme bu işlemlerin yer aldığı tabloları kontrol ederek toplam tutarları düzenlemektedir. Yani buna kısaca bir tazeleme işlemi denebilir.

 

Senet/Çek Kontrol Tablosu

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Çek ve senet bordrolarında bir bozulma oldu ise bu tablo sayesinde sorunlu bordrolar listelenmektedir. Böylece kolaylıkla sorunlu bordrolar düzeltilebilmektedir.

           

Ciroluları Otomatik Kapama

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Ciro edilmiş olan çeklerin otomatik kapatılmasını sağlar. Çek, senet ya da tümü seçilir. Daha sonra müşteri, kendi veya tümü seçimi yapılır. Son durumlarda ayarlandıktan sonra vade tarihi verilir. Eğer isteniyorsa ciro edilmeyen portföydekiler kapatılacak kriteri ile ciro edilmemiş olan çekleri de kapatmak mümkün olur.

 

  Çek/Senet Dosya Text Transferi

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            İsteğe bağlı olarak girilen kriterleri dikkate alarak çek veya senetleri dışarıda bir text dosyasına toplayan ya da bu dosyayı içeri yükleyebilen bir özelliktir. Eğer dışarı dosya transferi yapılacaksa çek/senet kart àtext ve çek/senet bordroà text seçenekleri kullanılır. İçeriye bir dosya transferi yapılacak ise text à çek/senet kert ve text à çek/senet bordro seçilir.

   

Senet/Çek Muhasebe Entegrasyon Kaldırma

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            İlgili kriterler girilerek yapılmış olan çek/senet entegrasyonunu kaldırır. Bu sayede entegrasyonu yapılmış olan çek/senetler üzerinde değişiklik yapma hakkını veriri. Ancak bu işlem entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerini silmez. Fişlerin kullanıcı tarafından silinmesi gerekmektedir.