Cari Döviz Kullanım Kılavuzu

CARİ DÖVİZ


 

Kur İşlemleri - Döviz Kurları Girişi

_____________________________________________________________________

     Bu menüden Döviz cinsleri kısmından ilk olarak döviz tanımlamaları yapıldıktan sonra tarih verilerek günlük döviz fiyatları girilecektir. Parite sütununda, girilen dövizin çapraz kuru (1 ABD dolari cinsinden değeri) verilecektir. Daha önce girilmiş olan döviz bilgileri üzerinde, tarih verilerek değişiklik yapılabilir. Merkez Bankasından Kurları oku butonu tıklanırsa Merkez Bankasından o güne ait açıklanan kurları otomatik olarak taşımaktadır. Döviz cinsleri kısmında tüm yıla ait kurları butonu tıklanırsa bulunan yıla ait tüm kurlar taşınacaktır.


LBR_CA2.jpg

 

Döviz Kur Bilgileri Dökümü

_______________________________________________
 

     Verilecek tarihler arası daha önce girilmiş olan kur bilgileri dökümü aşağıdaki şekilde dökülecektir.


LBR_CA12.gif

 

Aylık Kur Analizi

________________________________________

 

     Verilen Başlangıç ve Bitiş seçeneklerine göre kurların aylara göre analizi dökülebilir.

 

LBR_CA13.gif

 

Cari Dövizli Kart Ekstre Dökümü-Özet

_________________________________________________________  

 

     Verilen Başlangıç Bitiş kriterleri ve Seçim kısmındaki seçeneklere göre carinin tüm hareketlerini özet olarak vermektedir. Bu modülün kullanılabilmesi için sistemin dövizli olması gerekiyor. Cari kart ekstre dökümü dövizli raporu, carideki cari kart ekstre raporuyla aynı mantıkta çalışır. Dövizli rapor fatura,senet-çek,cari,stok,irsaliye modüllerinde dövizli yapılan işlemlerde kullanılır. İşlemin sadece döviz bedelini ekrana verir. Rapor çeşitli parametrelere sahiptir. İstenilen tarih aralığında veya cari aralığında dökülebilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_CA15.gif

 

 

Cari Kart Ekstre Dökümü Dövizli (Detay)

 ___________________________________________________________________________________

 

 

                Döküm libero programında dövizli yapılan işlemleri detaylı olarak ekrana verir. Hareketin bütün detaylarını gösterir. Bir çok sorgu parametresine sahiptir. Sorgu parametrelerindeki her alana göre filitrelebilir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

 

LBR_CA16.gif

 

Cari Dövizli Mizan Son
___________________________________________________

 

            Döküm Cari ekstreden  farklı çalışır. Burada hareket detayları görünmez.Bütün hareketler tutarları toplanarak  carilere göre gruplanıp ekrana getirilir. Parametre ekeranında bulunan kıstaslara göre filitrelenip istenilen aralıklarda da dökülebilir.Bu dökümde tarih kıstası yoktur. En son durumu gösterir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_CA17.gif

 

Cari Dövizli Mizan Dönemsel  

_______________________________________________________

 

           

            Döküm cari mizan son dökümüyle aynı mantıkta çalışır. Bu döküm dönemsel döküm olduğu için tarih parametresine de sahiptir, dolayısıyla dökümler istenilen dönemlerde alına bilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

 

LBR_CA18.gif

Cari Yaşlandırma Dökümü Dövizli  

_______________________________________________________________

 

 

            Döküm carinin vade farkını hesaplayan bir dökümdür. Cari modülündeki dökümle aynı mantıkta çalışır. Bu döküm sadece dövizli yapılan işlemlerin vade farkını hesaplar. Lifo, fifo yöntemine göre, cari kod ,tarih ve özel kodlara göre filitrelenip dökülebilir.Özet ve detay olarak iki şekilde döküm alınabilir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

 

LBR_CA19.gif
 

Cari Dosya Text Transferi

__________________________________________________

 

Bu ekran cari hareketleri ve kartları dışarıya text verir. Kullanımı çeşitli aralıklarda filtrelenip çalıştırılabilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_CA20.gif