MEGA YAZILIM KASA  PROGRAMI   KULLANIM KILAVUZU

KasaAna Bilgi Girişi


     Cari numarasını ve/veya kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Cari kodu 20 hane alfanumeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari girişlerinizi görebilirsiniz. Cari özel kodları; her biri 5 haneli olmak üzere üç adettir. Özel kodlar kendi aralarında bağımsızdırlar. Cari adresi, 40 'ar haneden 2 satırdır. İki adet telefon numarası girebilirsiniz. Yetkili kısmına, tanıtılan cari bir firma ise ilgili kişi girilebilir. Cari hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her cari için muhasebe DETAY kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. (Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık C99.99 nolu hesap açarak işlem yapar.) Bu carinin çalıştığı sabit bir banka varsa bankanın cari kodunu tahsil banka cari kısmından belirtmelisiniz. Özel Alanlar 12 adet olup 6’sı numerik 6’sı alfanümeriktir. Sizin tanımlayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir. Dökümlerde ortak özellikleri olan carileri ayrıştırıp, listelemeniz için konulmuştur. Her cari için özel iskonto yüzdesini girebilirsiniz. Bu oran, fatura girişi sırasında iskonto oranı bölümüne otomatik olarak gelecektir. Stoklarınıza verdiğiniz satış fiyatlarından hangisi ile işlem yapacağınızı girdiğiniz takdirde fatura kesimi sırasında bu fiyat otomatik olarak getirilir. Ödeme günü, fatura girişinde valör tarihinin otomatik olarak getirilmesinde kullanılır. Burada tanıtılan gün sayısı fatura kesim tarihine eklenerek valör tarihi bulunur. Ödeme ile ilgili dökümlerde size bilgi vermek amacıyla Ödeme notu belirtebilirsiniz. Cari döviz modülü ile entegre çalışıyorsanız bu cari için kullandığınız temel döviz kodunu (ör: USD, EUR, LRT gibi) girebilir, cari döviz modülünüzden bu bilgileri takip edebilirsiniz. Teminat başlığı altındaki vade ve tutar bilgileri Cari Riski hesaplamasında kullanılacaktır.(Parametriktir.)


LBR_CAR101.gif


Cari Ana Bilgi Dökümü (Detay)


     Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax, şehir, son hareket tarihi ve muhasebe kodu gibi bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan bir esnek rapordur.Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Seçim kısmında ise borç bakiye, alacak bakiye ve sıfır bakiye özellikleri ile daha sınırlı bir döküm alınır. Yine tüm dökümlerde olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.


LBR_FA3.jpg


Cari Ana Bilgi (Katalog)


     Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax ve şehir bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan bir esnek rapordur. Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Yine tüm dökümlerde olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.


LBR_KA1.jpg


Kasa Ana Bilgi Girişi


     Bu işlem, kasayı bilgisayarla tutmaya başladığınız aydan önceki bilgilerinizin girişini sağlamak amacıyla konulmuştur. Bu ekranda çeşitli kasalar tanımlanabilir. Kasanın aylara göre dağılımını görebilir ve ayrıntılı hareketlerini de görebilirsiniz. İlk açıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA2.jpg


Kasa Kod Değiştirme


     Bu ekranda kasa ana bilgi girişinde tanımlanan kasa kodları değiştirilir. Değişen koddaki bütün hareketler yeni koda devredilir. Ekran Görüntüsü aşağıdaki gibidir.İşlemden sonra diğer menüsünden kasa ana bilgi düzenleme işlemi çalıştırılır.


LBR_KA3.jpg


Kasa Esnek Kart Girişi


     Bu ekranda kasayla ilgili girişler excell tarzında bir ızgaradan girilir. Bu işlemin başlaması için, önce giriş yapılacak alanlar seçilir. Seçilen alanlar ızgara şekline gelir ve kullanıcıya hızlı giriş alanı oluşturulur.Genel ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA4.jpg


Kasa Hareket Girişi


     Bu işlemde günlük olarak,kasA hesap hareketlerinizi işleyebilirsiniz. Her günkü işlemler ayrı bir ekranı oluştururlar. Girilen kasa hareketinin cari hesaba işlenip işlenmeyeceği belirtilir. Evet (E) yazılan kasa hareketleri cari hesapla direkt entegre çalışır. Cari numarasını yazarken ekranın üst kısmında hareket fonksiyon tuşlarının işlevleri gelecektir. Bu tuşları kullanarak bir önceki/sonraki satıra hareket ederek tüm ekranda GiRiŞ / DEĞiŞiKLiK / iPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Belge no, hareketi oluşturan belgenin (Fatura,tahsilat/tediye makbuzu...) numarasıdır. Her işlem satırı için istendiği kadar açıklama girilebilir. Bu açıklamalar tüm dökümlerde yer alır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA5.jpg


Cari Tahsilat Makbuzu Girişi


     Bu ekranda tahsilat makbuzu girişi yapılmaktadır. Cari tahsilat makbuzu istenirse kasaya işletilebilir. Bu işlem için parametrenin açık olması gerekir. Parametre CARİ\DİĞER\PARAMETRELER kısmında tahsilat ve tediye kasaya işlenecek mi olarak yer almaktadır.Tahsilat makbuzu istendiği takdirde muhasebeye entegre edilebilir. Bu işlem için CARİ\DİĞER\CARİ MUHASEBE ENTEGRASYON penceresi kullanılır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA6.jpg

     NOT : Kasaya işletilen tahsilat makbuzu kasa entegrasyonunda muhasebeye işlenir.Tediye Makbuzu Girişi


     Bu ekranda Tediye makbuzu girişi yapılmaktadır. Cari Tediye makbuzu istenirse kasaya işletilebilir. Bu işlem için parametrenin açık olması gerekir. Parametre CARİ\DİĞER\PARAMETRELER kısmında tahsilat ve tediye kasaya işlenecek mi ? olarak yer almaktadır. Tediye makbuzu istendiği takdirde muhasebeye entegre edilebilir. Bu işlem için CARİ\DİĞER\CARİ MUHASEBE ENTEGRASYON penceresi kullanılır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA7.jpg

     NOT : Kasaya işletilen Tediye makbuzu kasa entegrasyonunda muhasebeye işlenirKasa Defteri Girişi


     Bu döküm istenilen kasanın günlük yada tarihsel aralıklarda dökümünü verir. Dövizli modüllerde yapılan hareketlerin döviz bedellerini de gösterir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA8.gif


Kasa İcmali Dökümü


     Bu dökümün kasa defteri dökümüyle arasındaki fark biraz daha detaysız olmasıdır. Kasanın detaysız olarak hareketlerini gösterir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA9.gif


Kasalar Arası Para Transferi


     Bu ekranda farklı iki kasa arasında para transferini gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki ekrandan da anlaşıldığı gibi kasa ödeyen kasa ile ödenen kasa kodlarını verip bedellerini yazmak yeterli olmaktadır.Örnekli ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA10.jpg


Kasa Muavin/Ekstre Dökümü


 

     Bu döküm kasanın ayrıntılı dökümlerini göstermektedir istenilen kasa da ve ya tarih aralığında alınabilir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.


LBR_KA11.gif

 

   

Parametreler

_____________________________

 

            Parametreler her modülde olduğu gibi, kasa modülünde de bir çok yere etki edebiliyor. Parametrelerde 3 ayrı sekme bulunur, bunlar kasa parametreleri, Muhasebe entegrasyon parametreleri ve hareket açıklamaları olmak üzeredir. Kasa parametreleri kasayı direk olarak etkileyen parametrelerdir.Muhasebe entegrasyon parametrelerin de ise muhasebeye entegre biçimi ve türleri belirtilir.Kasa hareket açıklaması ise hareket girişinde açıklamaların tekrar tekrar yazılması yerine otomatik olarak gelmesini sağlar. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_KA12.jpg

 

     

Kasa Muhasebe Entegrasyonu

_______________________________________________________________

 

            Bu ekran günlük, aylık yada senelik olarak kasa hareketlerini muhasebeye entegre etmeye yarar.İstenilen kasa istenilen tarih aralığında muhasebeye entegre edebilir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_KA13.jpg

 

   

    Kasa Ana Bilgi Düzenleme

  ____________________________________________________________

 

            Kasa ana bilgi düzenleme, kasaların ana karttaki bakiyesini, hareketlere bakarak düzenleme işlemini gerçekleştirilir. Sık yapılması tavsiye edilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_KA14.jpg

 

 

    Kasa Muhasebe Entegrasyonu Kaldırma

________________________________________________________________________________

 

            Bu ekran muhasebeye işlenmiş olan kasaların   tekrar entegre edilebilmesi için tasarlanmıştır. Program muhasebeye entegre edilmiş olan kasaları, tekrardan muhasebeye entegre etmez kullanıcı kasanın muhasebedeki fişini silse bile entegre edilmiş olan kasa muhasebeye entegre olmaz. Entegre olabilmesi için bu ekranın çalıştırılması yani kasa entegrasyonun kaldırılması gerekir. Bu işlem bittikten sonra kasa tekrar entegre edilebilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_KA15.jpg

 

   

    Kasa Dosya Text Transferi

  ________________________________________________________

 

            Bu ekranımız kasa hareketlerimizi dışarı text olarak alır. Her zaman gereksinim duyulmaz. Özel durumlarda kullanılır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

LBR_KA16.jpg