PDKS  Kullanım Kılavuzu

PDKS (PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ)

PDKS Taşıma


pdks01.jpg

     Kullanmış olduğunuz PDK sistemi programından oluşturulan dosya bu seçenek vasıtası ile mega pdks programına aktarılır.
     Dosyada bulunan bilgiler ile, hangi ek ödemeler (fazla mesai, yemek veya sosyal yardımı) eşleşecek ise , onlar seçilmelidir.

     Ek ödemeler, dosyadaki personellerin puantajında yok ise eklenir, eğer varsa tutarları güncellenir.

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ


BRPDyyaa.TXT DOSYASININ DESENİ
yy : Bordro Yılı
aa : Bordro Ayı

Açıklama Pozisyon Uzunluk Tip
----------------------- ---------------- ---------------- ----------------
Personel Sicil No 1 8 Numeric
Tahakkuk Ayı 9 2 Numeric
Tahakkuk Yılı 11 2 Numeric
Çalışma Günü 13 2 Numeric
Normal Mesai Saati 15 5 (3v2) Numeric
Hafta Tatili Saati 20 5 (3v2) Numeric
Yıllık İzin Saati 25 5 (3v2) Numeric
Ücretli İzin Saati 30 5 (3v2) Numeric
Fazla Mesai - 1 Saati 35 5 (3v2) Numeric
Fazla Mesai - 2 Saati 40 5 (3v2) Numeric
Fazla Mesai - 3 Saati 45 5 (3v2) Numeric
Yemek Günü 50 5 (3v2) Numeric
Genel Tatil Saati 55 5 (3v2) Numeric
Sosyal Yardım Günü 60 5 (3v2) Numeric

Toplam Kayıt Uzunluğu 64 Byte.
NOT : Alanlar arasında ve nümerik rakamlarda herhangi bir virgül, nokta, boşluk v.s. ayırıcı işaretler bulunmamalıdır.
Numeric alanların sol başına kadar sıfır dolu olmalıdır.