MEGA YAZILIM MALİ TABLO PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

Mali Tablolar / Yansıtmalar


01. Ana Bilgi


Hesap Planı Girişi


LBR_MT83.jpg

     Hesap numarasını girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ,DEĞİŞİKLİK veya  İPTAL işlemleri yapabilir veya hesabın 1 yıllık durumunu Ana para birimi ve Döviz birimi, ay bazında kontrol edebilirsiniz.Hesap numarası 20 hane alfanümeriktir.Hesap numarasını rakkam /harf olarak girebilirsiniz. Hesap numarasında iken  F2 tuşuna bastığınızda ekranda açılan pencereden hesap planınızı görebilir, F9 tuşu ile hesabın muavin (ekstre) dökümü alabilirsiniz.

Örnek :

1 TOPLAYICI HESAP
10 GRUP TOPLAYICI HESAP
100 KEBİR HESABI
100.01 GRUP HESAP
100.01.001     TALİ (DETAY) HESAP

     Kırılmadan önceki ilk üç hane kebir hesap tanıtımını içerir. İlk hane Ana Toplayıcı hesabı, sonraki bağlı Gurup Toplayıcı Hesabını belirtir. Fişlerde kebir ve toplayıcı hesaplar çalışmaz, sadece tali (detay) hesaplar çalışır. Her açılan tali (detay) hesabın mutlaka kebir Hesabı olmalıdır. Bir kebir hesabının en az bir tali (detay) hesabı bulunmalıdır. Hesap numaraları alfanümerik sıraya göre sıralanır. Hesap adını 40 hane girebilirsiniz. Hesap tipi; Toplayıcı, Grup toplayıcı, Kebir, veya Detay olabilir. Kırılmalar nokta "." işareti ile belirtilir. Özel kodlar birbirinden bağımsız olmak üzere altı adettir. Bu kodlar; hesap kodları farklı olan belli hesapların seçilerek birlikte dökümlerinin yapılmasını sağlar. Özel kodlar on (10 hane alfanümerik olup her an değiştirilebilir.Hesap Planı Dökümü


LBR_MT84.jpg

Muhasebe hesap planı dökümünü ekrana dökmek için F7 fonksiyon tuşu veya
     LBR_MT85.jpg ekran butonu kullanılır. Yazıcıya göndermek için F8 veya
     LBR_MT86.jpg yazıcı butonu kullanılır.

Hesap planı Dökümü hesap tipine göre 5 ayrı şekilde döktürülebilir.
     1. Toplayıcı Hesap yalnızca toplayıcı hesaplar dökülür.
     2. Toplayıcı Grup Hesap yalnızca toplayıcı hesaplar dökülür.
     3. Kebir yalnızca ana hesaplar dökülür.
     4. Grup yalnızca grup hesaplar dökülür.
     5. Tali (Detay) yalnızca detay hesaplar dökülür.Muhasebe Hesap Planı Dökümü


LBR_MT87.jpg


02. HareketMali Tablo Hazırlama


LBR_MT89.jpg Mali tablolar butonu: Kayıtlı mali tabloları listeler.


LBR_MT90.jpg

LBR_MT91.jpg Yeni kayıt butonu: Yeni bir mali tablo oluşturmanız için boş bir tablo seçeneği açar.


LBR_MT92.jpg

     Yeni butonuna tıklandığında boş bir mali tablo penceresi açılacaktır. Mali tablonuzu ilgili tablonun üzerine gelerek sağ tarafta açılan formülasyon kısmından seçimleri yaparak hazırlaya bilirsiniz.

TİPİ

Yazı : Herhangi bir açıklama yazısı yazılacaksa,
Formül : Hesaplar arasında bir formülasyon yapılacaksa,
Hesap : Sadece hesap kodu yazdırılacaksa,
Seviye Ara Toplam   : Bir sonraki satırdaki rakamların toplamı alınacaksa,
Alt Seviye Toplam : Bir önceki satırdaki rakamların toplamı alınacaksa,
Genel Toplam : Seçilen hesapların genel toplamı alınacaksa,
Açıklama : Yapılacak olan açıklama girilir.

DÖNEM
     Önceki Dönem : Sadece önceki dönem dökülür.
     Cari Dönem: Sadece cari dönem seçilir
     Her İkisi : Tüm dönemler seçilir.

TOPLAM
     Verilen değerler eğer bir formülasyona tabi tutulmuşsa formül no buradan girilir.Eğer formül yoksa boş geçilebilir.Aynı tablo içinde  birden fazla formül belirtebilirsiniz Top.no sütunun boş geçip formülasyon kısmında,formül noları arasında yapabilirsiniz.

TUTAR
     Isl sütununda Hesap dökülecek diye belirtilmişse,bu sütundan Dökülecek hesabın hangi dönemlerden rakamları taşıyacağı belirtilir.

Bu Ay Toplam Önceki Dönem
 
1. Aylık Borç 4. Toplam Borç 7. Önceki Dönem Borç
2. Aylık Alacak 5. Toplam Alacak 8. Önceki Dönem Alacak
3. Aylık Bakiye 6. Toplam Bakiye 9. Önceki Dönem Bakiye

     Hesabın içinde bulunulan ayki tutarlarını görmek için 1,2,3 rakamı, hesabın son tutarlarını yani yılbaşından içinde bulunulan döneme kadarki toplam tutarlarını görmek için; 4,5,6 rakamı, hesabın önceki dönemine ait tutarlarını görmek için 7,8,9 rakamı girilmeli.

İŞLEM
     + : verilen hesap toplanır.
     - : verilen hesap çıkarılır.
     LBR_MT93.jpg Kaydet Butonu; Yeni bir tablo veya mevcut tablo üzerinde yapılan değişiklikleri kaydeder.
    LBR_MT94.jpg İptal Butonu; Mali tablo iptali için kullanılır.
    LBR_MT95.jpg Tablo özellikleri; Mali tablo özelliklerini açar.

Bu pencerede ilgili mali tablonuzun özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

LBR_MT96.jpg


     LBR_MT97.jpg Hesaplanacak TutarGirişi; Mali tablolarda tutar mevcut tutarların değiştirilmesine yarar.
     LBR_MT98.jpg Kopyala Butonu; Seçili olan nesne veya metni kopyalar.
     LBR_MT99.jpg Kes Butonu; Seçili olan nesne veya metni keser.
     LBR_MT1.jpg Yapıştır Butonu; Kopyalama veya kes ile seçili olan nesne veya metni yapıştırır.
     LBR_MT2.jpg Yazıcı Butonu; Mali tablonuzu yazıcıya göndermek için kullanılır, Butona mause ile tıkladığınızda mali tablo döküm penceresi açılacaktır.

Bu pencere üzerinde bulunan seçimlere göre mali tablonuzun dökümü
     LBR_MT3.jpg ekran butonunu kullanarak ekran döküm alabilirsiniz.
     LBR_MT4.jpg Yazıcı butonu ile mali tablonun dökümünü yazıcıdan alabilirsiniz.

LBR_MT5.jpgHesaplanacak Tutarları Değiştirme


LBR_MT6.jpg

     Bu seçenek ile dönem rakamları manuel olarak girilebilir. İstenirse önceki dönem taşıma seçeneği ile, önceki dönem rakamları otomatik olarak taşınabilir.Yansıtma Tablosu Girişi


     Yansıtma hesapların tanıtıldığı penceredir. Nereden - nereye kısımlarına yansıtmanın hangi hesaptan hangi hesaba olacağı tanıtılır. Referans verilen hesapların 100 % kısmı veya parçalara bölünerek ilgili hesaplara aktarılması için ön hazırlık işlemlerinin yapıldığı penceredir.


LBR_MT11.jpg


Yansıtma Fişi Oluşturma


     Üç nokta butonuna mause ile tıklanarak mevcut yansıtma tabloları listelenir. İşlem yapılacak olan yansıtma tablosu seçilir. Yansıtma hesaplarının oluştuğu yansıtma tablosunda bulunan referans hesapların verilen yüzde kadar muhasebe fişine borç / alacak olarak kayıtlarını otomatik olarak yapar.


LBR_MT12.jpg

03. ListelerMali Tablolar Dökümü


     Mali tablolar butonu; Kayıtlı mali tabloları listeler.


LBR_MT8.jpg

     LBR_MT9.jpgKaydet Butonu; Mevcut tablo üzerinde yapılan  değişiklikleri kaydeder.


04. DiğerMali Tablo Dosya Transferi (Yükleme)


     MSDOS Programınızdan mali tablolarınızı aktarmak için kullanılır.


LBR_MT10.jpg

     Kaydet Butonu; Mevcut tablo üzerinde yapılan  değişiklikleri kaydeder.Hesap Planına Önceki Dönem Taşıma


     Bu seçenekte açılış fişi ile oluşturulan borç/alacak rakamları mali tablo dökümündeki önceki dönem kısmına taşıma seçimi ile taşınır,yada taşınan rakamlar sıfırlama seçeneği ile silinebilir.


LBR_MT13.jpg

TAŞIMA ŞEKLİ
Borç / Alacak : Bakiyeler yürütülmeden olduğu gibi taşıma şeklidir.
Bu taşıma türünde, bakiyeler toplanarak ayrı ayrı ait oldukları kolona yazılır.
Bakiye : Bakiyeler yürütülerek (Fark alınarak) yapılan taşıma şeklidir.
Bu taşıma şeklinde, borç ve alacak rakkamları yazılarak sadece bakiye veren kısım ait olduğu yerde yer alır.