Bordro Kullanım Kılavuzu

BORDRO


    01. Ana bilgi
       101- Personel Bilgileri Girişi
       102- Personel Bilgi dökümü
       103- Personel Özlük bilgileri girişi
       104- Esnek kart girişi
       105- Otomatik kart değişikliği
       106- Personel sicil no değiştirme
       107- Özlük bilgileri dökümü
       108- Nüfus bilgileri dökümü
       109- Ehliyet-pasaport dökümü

    02. Tahakkuk
       201- Tahakkuk giriş Puantaj
       202- Tahakkuk Hesaplama
   
    03. Listeler
       301- Ücret hesap pusulası
       302- Netten brüte döküm
       303- Genel icmal dökümü
       304- Departmanlara göre icmal dökümü
       305- Aylara göre İcmal Dökümü
       306- Esnek İcmal Dökümü
       307- Küpür dökümü
       308- Avans dökümü
       309- Etiket dökümü
       310- Vizite Kağıdı dökümü
       311- İşe giriş bildirgesi dökümü
       312- Esnek Rapor Hazırlama
       313- Aylık prim ve Hizmet Belgesi (XML)
       314- SSK Aylık Bildirge Dökümü
       315- Sosyal Güvenlik Destekleme Primi dökümü
       316- SSK Bilgi formu
       317- Sigortalı Hesap fişi
       318- Aylık işgücü çizelgesi
       319- Kıdem ihbar tazminatı (Tek-taşıma-toplu)

    04. Diğer
       401- Parametreler
       402- İşveren bilgileri-sigorta Oranları-İşsizlik Kesintisi
       403- Departman isimleri
       404- Ek ödemeler
       405- Kesintiler
       406- Vergi Dilimleri
       407- Yuvarlama Bilgileri
       408- Bordro Parametreleri kopyalama
       409- SSK Devir bilgileri girişi
       410- Devir İşlemi-aylık
       411- Dosya Transferi
       412- Muhasebe entegrasyon
       413- Muhasebe entegrasyon bilgi girişi
       414- Muhasebe işlendi kod kaldırma
  

 

 

 

Sicil numarasını girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ,DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Giriş sırasındayken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden girilmiş olan kayıtları görebilirsiniz. Her çalışma bölümünde; aynı firmaya ait işyeri (şube) ve maliyet merkezi (departman) 'ne  ait bilgiler tutulabilir.İşyeri kodu, fabrika kodu olarak tabir edilir. Fabrika kodu daha önce İşveren-Sig.İşz 'de  tanımladığınız iş yeri numarası olmalıdır. Ücret kısmında, türe bağlı olarak NET/BRÜT ücreti giriniz. Ücret değişikliklerinde,   Ör: aylıklı önce, aylık,günlük ve saat ücretini sıfırlayarak yeni maaşı giriniz. Vergi kodu  parametre girişi  sırasında değerlerini tanımladığınız A,B,C...H kodları olmalıdır. Konut Ay kısmında iken daha önceden  Konut Fonu Yardımı  alan varsa buraya devir rakamını giriniz.Daha sonra, her aylık devirden sonra kendi otomatik artıracaktır. Konut fonundan faydalanmayacak kişiler için 999 rakamını giriniz. Personelin sürekli aldığı avans varsa ve/veya ayın belli günlerinde tüm personele avans ödemesi yapılıyorsa,Avans kısmına avans miktarını giriniz.(avans, AVANS DÖKÜMÜ alındığı taktirde kesinleşerek ücretten düşülür.) G.V 'matrahından düşülecek kısmına , kanunen direkt olarak G.V matrahından düşülmesi gereken ( özel hayat sigortası primleri, v.s ) tutarları yazılır. Tasarruf alanında; personelden daha önce yapılan zorunlu tasarruf kesintisi miktarı devir olarak girilebilir. Nema yüzdesi, tasarruf nema dökümünde kullanılacak ve kanunla belirlenecek yüzdedir. Çarpana bağımlı  ek ödemelerde tanıttığınız ödemelerin adları tablonun alt kısmına yerleşecektir. (1.ek ödemeye A yardımı diyelim,eğer sicil bilgilerini girdiğiniz  kişi bu  ek ödemeden faydalanacaksa katsayı olarak 1, faydalanmıyacaksa  0, eğer ödemenin 2 katına hak kazanmışsa 2 girilmelidir.)

 

LBR_BR1.jpg

 

Personel Bilgileri Dökümü

_________________________________________________

 

         Yazıcıdan; buraya girdiğiniz başlangıç - bitiş Şirket, Departman ve sicil numaraları aralıklara göre aşağıdaki döküm alınacaktır.

 

LBR_BR2.gif

Personel Özlük Bilgileri Girişi

________________________________________________________________

 

Personellerin kimlik bilgilerinin girildiği kısımdır.

 

LBR_BR3.jpg

 

Esnek Kart Girişi

_______________________________________


                     Personel kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm personele tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz.Değişikliği tüm personel için veya seçilen aralıkta kalan personel için uygulayabilirsiniz.

 

LBR_BR4.jpg

 

 

Otomatik Kart Değişikliği

_________________________________________________________

 

                     Personel kartlarında mevcut bilgilerde toplu değişiklikleri bu seçenek yardımıyla yapabilirsiniz.

 

LBR_BR5.jpg

 

Personel Sicil Numarası Değiştirme

_______________________________________________________________________

 

Personelin Sicil numarası değişikliğinin yapıldığı kısımdır.

 

LBR_BR6.jpg

 

Özlük Bilgileri Dökümü

_____________________________________________

 

            Verilen başlangıç bitiş sicil numarasına göre kişinin ve yakınlarının özlük bilgilerinin alındığı dökümdür.(Yakınlarının bilgileri dökülmek istenmiyorsa Seçim kısmındaki yakın bilgileri dökülsün kısmındaki onay kaldırılmalıdır.

 

LBR_BR7.gif

Personel Nüfus Bilgileri Dökümü

____________________________________________________________

 

Verilen başlangıç bitiş sicil numarasına göre kişinin ve yakınlarının Nüfus bilgilerinin alındığı dökümdür.(Yakınlarının bilgileri ve detay dökülmek istenmiyorsa Seçim kısmındaki yakın bilgileri dökülsün, Cüzdan ayrıntıları dökülsün kısmındaki onay kaldırılmalıdır.

 

LBR_BR8.gif

Ehliyet / Pasaport Dökümü

__________________________________________________

 

            Başlangıç Bitiş Sicil numarası aralığına göre Personel özlük bilgileri girişi kısmından girilen Ehliyet / Pasaport bilgilerinin dökümünü vermektedir. Seçim kısmında bulunan seçeneklere bakılmalıdır.

 

LBR_BR9.gif

 

Tahakkuk Giriş (Puantaj )

____________________________________________________

 

                     Burada girilen bilgiler tüm personele işlenecektir.Sizin bilgi girişinizi hafifletmek amacıyla konulmuştur. Direk ve en direk mesai saatleri firmanızda maliyet hesapları yapıyorsanız veya yapmayı düşünüyorsanız çok önemlidir.Detaylı maliyet  hesapları firmanız için önemli değilse tüm çalışmayı NORMAL DİREK MESAİ saatine girebilirsiniz. Günde 9 saat normal mesai yaptığınızı farz edelim.Bunun 1 saatinin endirekt olarak geçtiğini ele alalım.Eğer o ay 20 iş günü varsa;
 

                            20 x 8 = 160 saat normal direk mesaiye
                            20 x 1 = 20  saat normal endirek mesaiye
       

                             8 gün hafta tatili günü varsa;

                           8 x 9 = 72 saat hafta tatili saatine 2 gün bayram varsa;
                           2 x 9 = 18 saat genel tatil saatine toplam olarak 30 günü toplam güne girmelisiniz.

                     Yemek için günle ilgili bir ödemeniz varsa yemek gününe,ikramiye  ödemeniz  varsa  ikramiye  gününe  giriş  yapmalısınız. Diğer  değişkenler  girişi  azaltabilmek için çoğunluk olduğu zaman  kullanılmalıdır. Eğer personelinizin çoğu senelik izin kullanıyorsa bu alana bilgiyi girmeniz daha az sayıda düzeltme yapmanızı sağlayacaktır. 20 personelinizin 15'i  12 günlük senelik izne çıktığını farz edelim.
 

                         10 x 8 =  80 saat normal direk çalışma saatine
                         10 x 1 =  10 saat normal endirek çalışma saatine
                          8 x 9 =  72 saat hafta tatili saatine
                         12 x 9 = 108 saat yıllık izin saatine 30 gün toplam güne işlenmelidir.
 

                     Bu takdirde düzeltmeniz gereken 15 yerine 5 personel olacaktır O aya esas olacak  ana bilgilerin girişi tamamlandıktan sonra ek ödeme ve kesintileri girebilirsiniz. Parametreler sırasında  tanıtmış olduğunuz ek ödeme ve kesintilerden hangilerinin o ay ödeneceğini bildirmenizi sağlayacak bir işlemdir. Eğer bu ayki ek bilgileriniz  geçen aykilerin aynısıysa bu işleme yeniden girmenize gerek  kalmayacaktır. Ek ödeme ve kesintilerden o ay işleme tabi tutulacaklara işaretlenmeli, o ay için işleme  tabi tutulmayacaklara boş bırakmalısınız. Ek ödemelerde  1'den  10'a kadar olanlar parametre girişinde formüllerini girdiğiniz  saate  veya güne bağımlı olanlardır. 11,18 arasındakiler ise çarpana bağımlı  ödemeler olup, parametre girişinizde tanıttıklarınızın adlarını burada göreceksiniz. Kesintiler, yine parametre girişinizin de tanıttığınız bilgilerdir. Ek ödeme ve kesintilerden o ay işleme tabi olanları  seçmeniz tamamlandıktan sonra veya ek ödeme ve kesintilere hiç girmezseniz  tahakkuk ana bilgi girişine uymayan yani normal çalışmaya göre sapma yapmış personelin  bilgilerini girebilmenizi sağlayacak bir işlemleri  girebilirsiniz. cevabı verdiğinizde personelle ilgili o ayın puantajını girebilirsiniz. Sizden sicil numarası ister.Girdiğiniz sicil numarasının eğer o ayki ilk girişiyse, tahakkuk ana bilgi girişiyle girdiğiniz saatlere göre hesaplamalar yapılarak, ekrana gelir. Daha  önce  düzeltme  girdiyseniz, en son hali  ekrana gelir. Artık bu sicil  numarasındaki personelle ilgili tüm düzeltmelerinizi yapabilirsiniz. 1 - 12.satırlar arası saat, 13  ve 14 'e gün bilgileri girmeniz gerekir.Siz bilgiyi girdiğiniz anda belirttiğiniz formüle göre kazanç hesaplanır ve TL KARŞILIĞI sütununda görülür. 15 - 30.satırlar arası ise  tutar girmeniz  gerekmektedir. Bu alanlardaki formül ne olursa olsun bu personel için sizin buraya girdiğiniz rakam geçerli olacaktır. ST  başlığı  altında  gördüğünüz alanlar satır numaralarıdır.

 

 

LBR_BR10.jpg

 

 

Tahakkuk Hesaplama

___________________________________________

              Seçtiğiniz başlangıç ve bitiş sicil numaraları arası tahakkuk hesaplamasını yapar. Hesaplamalardan  sonra herhangi bir hata saptanırsa, hatalı sicili düzelttikten sonra yine bu seçeneği girip sadece o sicil için yeniden hesaplama yaptırabilirsiniz Günlük vergi indirimine göre mi hesaplanacak ?. sorusunda kişi indiriminin çalışılan günle olan bağlantısı sorulur.  ( Evet ) cevabı verilirse, bir gün için hakkedilen kişi indirimi hesaplanıp,  çalışılan gün sayısı ile çarpılarak toplam kişi indirimi belirlenir.

         Ör: Kişi indirimi= 1.800 .-YTL.
         1.800 / 30 = 60
         Toplam kişi indirimi = çalışılan gün sayısı * 60

         Aksi takdirde çalışılan gün sayısına bakılmaksızın direkt olarak 1.800.-YTL kişi indirimi uygulanır. Başlangıç ve bitiş sicil numaralarını aynı verilirse program tek sicil için hesaplama yapacaktır. Vergi  matrahları ve sigorta  matrahlarını devir işlemi sırasında toplandığı için tahakkuk işlemine bir kaç kez girmenizde hiç bir sakınca yoktur.

LBR_BR11.jpg

 

Ücret Hesap Pusulası ( Zarf )

____________________________________________________________

 

                      Personel bazında, kazancın ve net ödemenin oluşumuna konu olan kesinti,ödeme ve saat bilgilerinin yer aldığı döküm alınır.

         ( Bu rapor, yazıcıya yapılacak dökümde  80 kolonluk (11x24) ortadan perforeli forma göre hazırlanmıştır.)

 

LBR_BR12.gif

 

Netten Brüte Döküm

____________________________________________

 

                     Bu seçenek; normal tahakkuk hesaplamasında yapılan işlemin tersini yapar. Yani, Net ücreti bilinen bir personelin Brüt ücretinin bulunmasını sağlar.
         Verilen sicil numarasının sicil bilgilerinden faydalanarak girilen başlangıç ve bitiş brüt ücretleri arasında her seferinde hesaplama artış katsayısı kadar artırarak net ücreti hesaplayarak döker. Net ücrete ulaşıldığında veya son brüt rakamını geçtiği zaman döküm biter Yazıcıdan veya ekrandan aşağıda başlığı verilen dökümü alabilirsiniz.

LBR_BR1.gif

Genel İcmal Dökümü

__________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç Bitiş aralığına göre personellerin toplam tutarlarının dağılımını vermektedir.

 

LBR_BR20.gif

Departmanlara Göre İcmal Dökümü

___________________________________________________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre Departmanların toplam ödemeleri ve kesintilerinin toplamının alındığı dökümdür.

 

LBR_BR21.gif

 

Aylara Göre Genel İcmal Dökümü

________________________________________________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç Bitiş aralığına göre personelin aylarının icmalini toplu olarak alınabildiği dökümdür.

 

LBR_BR22.gif

 

İcmal Dökümü

______________________________________


                     Alanları  seçtiğinizde, yazıcıdan  başlangıç ve bitiş şirket kodu, sicil numaraları arası aşağıda başlığı verilen, seçtiğiniz  bilgileri içeren döküm  alınacaktır. Dökülecek alanları ve sıralamayı kendiniz belirleyebilirsiniz.

LBR_BR3.gif

Esnek İcmal Dökümü

________________________________________________


                     Alanları  seçtiğinizde, yazıcıdan  başlangıç ve bitiş Şirket kodu ve sicil numaraları arasında aşağıda başlığı verilen, seçtiğiniz  bilgileri  içeren  döküm alınacaktır.

LBR_BR7.jpg

 

Bu özelliklere göre istenilen bir esnek icmalde aşağıdaki gibi döküm alınır.Görme istediğiniz alanları başlık kısımlarının sağ tarafında bulunan butonlardan seçmeniz yeterli olacaktır.

 

LBR_BR4.gif

Küpür Dökümü

_____________________________________________________

 

        Personel aylık maaş dağıtımı öncesinde bu döküm alınarak kaçar liralık banknotlar halinde olması gerektiğini öğrenilir

 

LBR_BR5.gif

Avans Dökümü

_______________________________________________

 

Personele aylık olarak verilmesi gereken avans tutarlarının personel kartından veya puantajından alınabileceği dökümdür.

 

LBR_BR6.gif

Etiket Dökümü

__________________________________

Yazıcıdan girdiğiniz başlangıç ve bitiş Şirket ve Sicil No'su verildikten  sonra, 35 x 77 ebadındaki etiket formuna işçilerin bilgilerini içeren etiket dökümü alınacaktır.

LBR_BR10.gif

 

Vizite Kağıdı

___________________________________

                     Yazıcıdan girdiğiniz başlangıç ve bitiş Şirket kodu ve Sicil No'su verildikten  sonra,vizite kağıdı dökümü alınacaktır.

 

LBR_BR11.gif

 

Vizite Kağıdı Yakınlar

____________________________________________

 

                     Yazıcıdan girdiğiniz başlangıç ve bitiş Şirket kodu ve Sicil No'su verildikten  sonra, vizite kağıdı dökümü alınacaktır.

 

LBR_BR13.gif

 

İşe Giriş Bildirgesi Dökümü

____________________________________________________________

Yazıcıdan; buraya gireceğiniz bilgilere göre işe giriş bildirgesi dökümü alınacaktır.

 

LBR_BR14.gif

 

İşçi Bildirim Listesi (Ek-1)

__________________________________________________

 

Yazıcıdan; buraya gireceğiniz bilgilere göre işçi bildirim listesi dökümü alınacaktır.

LBR_BR15.gif

 

İşçi Çıkış Bildirim Listesi (Ek-2)

______________________________________________________________________________

Yazıcıdan; buraya gireceğiniz bilgilere göre işçi çıkış bildirim dökümü alınacaktır.

LBR_BR16.gif

 

İşe Giriş Bildirgesi - Dizi Pusulası

______________________________________________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre işe giren personel dökümünün alındığı kısımdır.

LBR_BR36.gif

Emeklilik İşe Giriş Bildirgesi

________________________________________________________________________________

 

Verilen Personel numarasına göre işe girişi yapılan emekli personelin S.S.K. dilekçesinin döküldüğü kısımdır.

 

LBR_BR37.gif

 

Esnek Rapor Hazırlama

____________________________________________


                         Bu seçenek, programda bulunmayan fakat ihtiyaç duyduğunuz dökümleri hazırlayıp dizayn etmeniz için oluşturulmuştur. Hazırlayacağınız raporda gereksinim duyduğunuz bilgiler ana bilgi veya hareket dosyalarında bulunabilir.Raporu hazırlarken bunu belirtiniz.

 

Esnek Rapor Dökümü

_______________________________________________

 

Özel olarak hazırlanmış olan esnek dökümlerin alındığı kısımdır.

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (XML)

_______________________________________________________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre belirtilen yola ve dosya adına göre xml dosyası oluşturulur. www.ssk.gov.tr sitesinden oluşturulan dosya seçilir.oluşturulan xml dosyasında hata varsa belirtilen sskxml.txt dosyasına yazmaktadır.

 

LBR_BR23.jpg

 

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Yatay )

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre Sigorta kolları ve prim yüzdeleri gruplamasına göre aşağıdaki gibi işveren katkılarını belirtir S.S.K aylık işveren dökümü alınır. Bu dökümün normal aylık bildirgeye göre farklı olması yatay olarak döküm vermesidir. 

LBR_BR24.gif

 

S.S.K.Aylık Bildirge Dökümü

_________________________________________________________

                     Sigorta kolları ve prim yüzdeleri gruplamasına göre aşağıdaki gibi işveren katkılarını belirtir S.S.K aylık işveren dökümü alınır.

 

LBR_BR17.gif

 

 

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

_________________________________________________________________________

                         Sigorta kolları ve prim yüzdeleri gruplamasına göre aşağıdaki gibi aylık Sosyal güvenlik destekleme primi dökümü alınır.

 

LBR_BR18.gif

 

S.S.K. Bilgi Formu

__________________________________________________________

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre S.S.K. verilen eksik gün bildirme formu alınır.

 

LBR_BR25.gif

 

Sigortalı Hesap Fişi

___________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre işten ayrılan personelin hak ettiği ihbar, istihkak, izin ve ücretlerin belirtildiği dökümdür.

 

LBR_BR26.gif

 

Aylık İş Gücü Çizelgesi

_________________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre Türkiye İş Kurumuna verilen iş gücü çizelgesinin alındığı dökümdür.

 

LBR_BR27.gif

 

Kıdem / İhbar tazminatı (Tek)

_____________________________________________________________________________________

 

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre tek olarak kişinin kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanarak döküldüğü kısımdır.(Personel Kartında çıkış tarihi yazılmalıdır.)

 

LBR_BR28.gif

 

Kıdem/İhbar Tazminatı (Taşıma )

__________________________________________________________________________________________

Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapılmış personelin ödenmesi gereken tutarları personelin puantajına taşıyarak personelin maaşı beraberinde hesaplanan tutarların gösterilmesini buna göre toplam net tutarların dökülmesini sağlar.

 

Kıdem/İhbar Tazminatı (Toplu )

__________________________________________________________________________________________

Verilen Başlangıç ve bitiş aralığına göre çıkışı yapılan personellerin toplu olarak kıdem / ihbar tazminatları ödemelerinin toplu olarak alınabildiği dökümdür.

 

LBR_BR29.gif

 

Parametreler

______________________________

Personel Kartındaki özel alan isimlerinin başlığı , tahakkuk dönemi, onay tarihi, dökümlerde sicil no tipi, saat ücreti formatı, günlük ücret formatı, aylık ücret formatı, Xml dosya yolunun belirtildiği kısımdır.

LBR_BR15.jpg

 

İşveren-Sigorta oranları-İşsizlik Kesintisi

___________________________________________________

İşveren Bilgileri ,Vergi Dilimleri, Sigorta Oranları, İşsizlik Kesintisi tanımlarının yapıldığı kısımdır. Takkuk hesaplaması yapılmadan bu kısımdaki oranlar ve tutarlar ayarlanmalıdır.

 

LBR_BR16.jpg

   

Departman İsimleri

__________________________________________________________

Şirket departmanlarının tanımlamasının yapıldığı kısımdır.

 

LBR_BR30.jpg

 

Ek Ödemeler

____________________________________________

 

Personel ek ödemelerinin ve buna göre S.S.K. kesintilerinin belirtildiği kısımdır.

 

LBR_BR31.jpg

 

Kesintiler

__________________________________

 

Personel kesintilerinin tanımlamalarının yapıldığı kısımdır.

 

LBR_BR32.jpg

 

Vergi Dilimleri

___________________________________________________

S.S.K. tarafından belirtilen alt, üst limitler ve buna göre kesilecek tutar ve yüzdelerinin belirtildiği kısımdır.

 

LBR_BR33.jpg

 

Yuvarlama Bilgileri

____________________________________________________________

 

Personele yapılan ödemelerin küsüratlarının yuvarlaması bu kısımdan belirtilir.

 

LBR_BR34.jpg

 

Bordro Parametreleri Kopyalama

_____________________________________________________________________________________________

 

Mevcut bordro parametreleri başka bir döneme kopyalamasının yapıldığı kısımdır.

 

LBR_BR35.jpg

 

S.S.K.Devir Bilgileri Girişi

___________________________________________________________

                     Bu işlem, bordroyu yıl ortasında  bilgisayarla tutmaya başla dıysanız 4 aylık sigorta bilgilerini dökebilmek için başladığınız  aydan  önceki sigorta bilgilerinizin girişini sağlamak amacıyla konulmuştur.

 

LBR_BR17.jpg

 

Devir İşlemi Aylık

__________________________________________

 

                         Bir takım kanuni kesintiler kümüle olarak gitmektedir. Vergi keserken  kişinin o güne kadar ödediği  vergi, vergi dilimini belirlemek için çok önemlidir. Sosyal  sigorta kesintisi için de aynı  şey geçerlidir. Sosyal sigorta  matrahını, gününü ve gelir  vergisi  matrahını, kesintisini  kümüle  saklayabilmek ve diğer alanları  sıfırlayarak bir sonraki  tahakkuka hazırlama işlemine  DEVİR işlemi diyoruz. Devir işlemi ikinci bir tahakkuka başlamadan önce mutlaka yapılmış olmalıdır, aksi takdirde hatalı tahakkuka neden olabilirsiniz. Devir türünün  anlamı şudur :  Aylık devir yapıyorsanız aylık SSK işveren dökümü için hazırlık yapılacaktır. Ay içi devir kavramında ise böyle bir hazırlık  yapılmayacaktir. Aynı  ayda  ayrı bordrolarda birden fazla ödeme yapıyorsanız, ay içi devir gerekmektedir.

         Matrahlara iki çeşit işlem yapabilirsiniz.

         1-Normalde tüm devirlerde toplama yaptırılmalıdır.
         2-Yeni  bir seneye başlarken  size tüm personel dosyanız matrahlarda sıfırlanmış olarak gerekmektedir.(Yılbaşı Devri)

LBR_BR18.jpg

 

Dosya Transferi

____________________________________


 

                         Bu işlemle, bordro Kart dosyalarınızı ve tarihçe bilgilerinizi bordro programınızdan başka programlara, başka programlardan da bordro programa transfer edebilirsiniz. EXCEL,ACCESS,WORD,LOTUS, DBASE gibi programlara veya diğer ticari paket programlara bilgi transferi/entegrasyonu sağlayabilir veya modem kanalıyla bilgi transferi yaparak,iki değişik yerde kullanılan bordro paketinin  birbirine  entegrasyonunu  sağlayabilirsiniz. BrdAna - - >Text  numaralı  seçenekte, başlangıç ve bitiş  nosunu soracaktır. Verilen no arasındaki bilgilerden BRDANA.TXT  isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
         Text ------> BrdAna seçeneğinde, BRDANA.TXT isimli dosyadaki  hareketler mevcut hareket dosyasına eklenir.( Son kalınan numaradan itibaren )

         BrdAn_Donem ----> Text seçeneğinde, vereceğiniz başlangıç ve bitiş numaraları arasındaki nolardan BRDTAR.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
         Text ------> BrdAna_Donem seçeneğinde, BRDTAR.TXT  isimli dosyadaki  numaralar mevcut bordro kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz !).

 

LBR_BR19.jpg

 

Muhasebe Entegrasyon

_____________________________________________

 

            Yapılan tahakkuklar muhasebeye bu seçenek ile işlenir. Bütün şirketlerin tahakkukları istenirse tek mahsupta işlenebilir. Aynı olan personel tahakkukları muhasebe fişine yazılırken istenirse toplanıp tek satırda da yazılabilir.

 

Muhasebe Entegrasyon Bilgi Girişi

_________________________________________________________________

Tahakkukları muhasebeye işlerken kullanılacak hesapların tanıtıldığı kısımdır.

 

Muhasebeye İşlendi Kodu Kaldırma

_________________________________________________________________

 

Muhasebeye entegre edilen personel tahakkukları bu seçenek ile tekrar eski haline çevrilebilir.