MEGA YAZILIM MİKTAR/DÖVİZ KULLANIM KILAVUZU

Miktar / DövizFiş Dökümü – Detay - Dövizli


     Bu rapor ile girilen muhasebe fişleri döviz tutarlarıyla beraber görülebilir. Dökümde fişteki hesapların döviz tutarlarının yanında TRL tutarda yer almaktadır. Eğer girilen bir hesap raporda yer almıyorsa hesabın kartında döviz takibi işaretlenmemiş olabilir. Rapor kriterlerinde bulunan seçim tabından ise dökülecek olan fiş tipi seçilebilir. Yine aynı kısımdan fişlerin aynı veya ayrı sayfaya dökümü sağlanabilir.

muhasebe fişiFiş Dökümü – Detay - Miktarlı


     Bu rapor ile girilen muhasebe fişleri miktarlı olarak görülebilir. Dökümde fişteki hesapların TRL tutarlarının yanında miktar ve fiyat alanları da yer almaktadır. Fiyat alanı hesaba girilen tutarın miktara bölümü ile hesaplanır. Eğer girilen bir hesap raporda yer almıyorsa hesabın kartında miktar takibi işaretlenmemiş olabilir. Rapor kriterlerinde bulunan seçim tabından ise dökülecek olan fiş tipi seçilebilir. Yine aynı kısımdan fişlerin aynı veya ayrı sayfaya dökümü sağlanabilir.

fis detayMuhasebe Mizanı Dökümü Dövizli


     Muhasebe kartında döviz tanıtılan hesapların dövizli mizanının alınabildiği rapordur. Rapor Son, dönemsel ve aylık olmak üzere 3 farklı şekilde alınabilir. Muhasebedeki Hesap tiplerine göre de (Detay,kebir vb.) döküm alınabilir. Detaylı rapor alındığında kriterlerden sıfır bakiyelerin dökülmemesi için sorgu bulunmaktadır.

mizan dövizliMuhasebe Mizanı Dökümü Miktarlı


     Muhasebe kartında miktarlı tanıtılan hesapların miktarlı mizanının alınabildiği rapordur. Rapor Son, dönemsel ve aylık olmak üzere 3 farklı şekilde alınabilir. Muhasebedeki Hesap tiplerine göre de (Detay,kebir vb.) döküm alınabilir. Detaylı rapor alındığında kriterlerden sıfır bakiyelerin dökülmemesi için sorgu bulunmaktadır.

miktarlı mizanMuhasebe Mizanı Dökümü TL/Döviz


     Muhasebe kartında dövizli tanıtılan hesapların döviz ve TL tutarlarının mizanının bir arada alınabildiği rapordur. Rapor Son, dönemsel ve aylık olmak üzere 3 farklı şekilde alınabilir. Muhasebedeki Hesap tiplerine göre de (Detay,kebir vb.) döküm alınabilir. Detaylı rapor alındığında kriterlerden sıfır bakiyelerin dökülmemesi için sorgu bulunmaktadır.

mizan raporuMuavin Defter Dökümü Dövizli


     Muhasebe kartında dövizli olarak tanıtılan hesapların dövizli olarak dökümünün alındığı rapordur. Rapor başlık olarak hesabı alır ve o hesaba ait fişleri ve döviz tutarlarını döker. Seçim kısmında isteğe göre orç bakiyeler, alacak bakiyeler, sıfır bakiyeler dökülebilir. Ayrıca Bakiyeler yürütülebilir, hesaplar ayrı sayfaya dökülebilir, Eveluasyon fişleri dökülebilir ve karttaki döviz cinsi ile döküm alınması sağlanabilir.

muavin defterMuavin Defter Dökümü Miktarlı


     Muhasebe kartında miktarlı olarak tanıtılan hesapların miktarlı olarak dökümünün alındığı rapordur. Rapor başlık olarak hesabı alır ve o hesaba ait fişleri ve miktarlarını döker. Seçim kısmında isteğe göre borç bakiyeler, alacak bakiyeler, sıfır bakiyeler dökülebilir. Ayrıca Bakiyeler yürütülebilir, hesaplar ayrı sayfaya dökülebilir ve hareketsizler dökülebilir.


muavin miktarliMuavin Defter Dökümü Miktarlı - TL/Döviz


     Muhasebe kartında dövizli olarak tanıtılan hesapların dövizli ve TL tutarlarının dökümünün alındığı rapordur. Rapor başlık olarak hesabı alır ve o hesaba ait fişleri ve döviz ve TL tutarlarını döker.


muavin dovizMuavin Defter Dökümü Miktarlı - TL/Miktarlı


     Muhasebe kartında miktarlı olarak tanıtılan hesapların miktarlı ve TL tutarlarının dökümünün alındığı rapordur. Rapor başlık olarak hesabı alır ve o hesaba ait fişleri ve miktar ve TL tutarlarını döker.


muavin miktarliMuhasebe Maliyet Merkezi Muavini Dövizli


     Muhasebe Kartında Dövizli olarak tanıtılan hesaplara ait fişlerin maliyet merkezine göre tutarlarının dökümüdür. Rapor başlık olarak maliyet merkezini alır ve maliyet merkezlerine göre fişleri döker.


maliyet merkeziMuhasebe Maliyet Merkezi Muavini Miktarlı


     Muhasebe Kartında miktarlı olarak tanıtılan hesaplara ait fişlerin maliyet merkezine göre miktarlarının dökümüdür. Rapor başlık olarak maliyet merkezini alır ve maliyet merkezlerine göre fişleri döker.


maliyet merkezi muavinMuhasebe Maliyet Merkezi Mizanı Dövizli


     Muhasebe kartında dövizli olarak tanıtılan hesaplara ait fişlere girilen maliyet merkezlerinin toplam borç ve alacak tutarlarını dövizli olarak gösterir.


maliyet merkezi mizanMuhasebe Maliyet Merkezi Mizanı Miktarlı


     Muhasebe Kartında miktarlı olarak tanıtılan hesaplara ait fişlere girilen maliyet merkezlerinin toplam borç (giren) ve alacak (çıkan) miktarları gösterir.


maliyet merkezi miktarMuhasebe Envanter Dökümü


     Bu raporda miktarlı veya dövizli olarak hesapların envanteri alınır. Miktarlılar için sıfır bakiyeler, dövizliler için döviz tutarları dolu olan hesapları dökmek için sorgular bulunulmaktadır.


muhasebe envanterEvalüasyon Fişi oluşturma


     Dövizli takip edilen hesaplarda Kur farkından dolayı oluşan farkları otomatik olarak fiş oluşturarak kapatmanıza yardımcı olan modüldür. Oluşan kur farklarını atacağınız hesapları ekrana gelen forma girmeniz gerekmektedir. Daha sonra farkın hesaplanacağı kurun tarihini seçerek fişi oluşturabilirsiniz.


Evalüasyon fisiEsnek Rapor Sihirbazı


     Bu sihirbaz kullanılarak veritabanında kayıtlı olan tablolardan istenilen alanlar seçilerek esnek bir rapor hazırlanabilir. Bu rapor üzerinde daha sonra her türlü değişikliği yapmak mümkündür. Öncelikle rapora bir kod verilir. Daha sonra rapor adı, sorgu kodu ve adı girilir. Ardından tablo seçimi kısmından kullanılacak tablolar seçilir. Tablolardan istenilen alanlar seçilerek yandaki pencereye atılır. Alanlar seçildikten sonra filtre yapılacak alanlar işaretlenir. Son olarak da sıralama yapılacak alanlar işaretlenir.


esnek raporEsnek Rapor Hazırlama


     Daha önceden esnek rapor sihirbazı ile hazırlanan ya da programda yer alan standart raporlar üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Programda yer alan tüm esnek raporlar ve kullanıcı tarafından hazırlanan raporlar bu pencere gelir. Standart raporlar üzerinde değişiklik yapılamaz bu yüzden standart raporlardan birini seçip farklı bir isimle kayıt etmek gerekmektedir. Dizayn sayfası açıldığında rapora yeni alanlar, yeni sorgular ve diğer tablolar ile yeni bağlantılar yapılabilmektedir.


raporEsnek Rapor Dökümü


     Hazırlanan esnek raporların dökümünü almak için kullanılan bölümdür. Açılan pencerede rapor adında yer alan üç nokta şeklindeki tuşa tıklayarak esnek rapor listesi açılmaktadır. Bu listeden ilgili rapor seçilir. Rapor seçildikten sonra dizaynda hazırlanan kriterler gelmektedir. Kriterler girildikten sonra döküm alınır.