MEGA YAZILIM FATURA PROGAMI KULLANIM KILAVUZU

FATURA

    01. Ana bilgi
    101- Cari Ana Bilgi girişi
    102- Cari Ana bilgi Dökümü
    103- Stok Ana Bilgi Girişi
    104- Stok Ana Bilgi Dökümü

    02. Hareket
     201- Fatura giriş
     202- Fatura Dökümü özel forma
     203- Fatura listesi Detay
     204- Fatura listesi özet
     205- Fatura listesi detay dövizli
     206- Fatura listesi özet dövizli
     207- Toplu fatura kesiilmesi
     208- Toplu fatura dökülmesi
     209- İrsaliye Girişi
     210- İrsaliyeleri faturalaştırma
     211- Fatura Cari satış raporu-Detay
     212- Fatura Cari satış raporu-Özet
     213- Fatura Cari Alış raporu-Detay
     214- Fatura Cari Alış raporu-Özet
     215- Fatura stok satış raporu-detay
     216- Fatura stok satış raporu-özet
     217- Fatura stok alış raporu-Detay
     218- Fatura Stok alış raporu-Özet
     219- Fatura Karlılık raporu-detay
     220- Fatura Stok Karlılık raporu-özet
     221- Fatura icmali 
     222- Yıllık Fatura icmali
     223- Fatura Cari Karlılık detay
     224- Fatura Cari Karlılık özet 

    03. Diğer
     301-Parametreler
     302-Fatura muhasebe entegrasyonu
     303-Fatura Muhasebe entegrasyonu kaldırma
     304-Fatura Dosya Transferi


Cari Ana Bilgi Girişi


     Cari numarasını ve/veya kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Cari kodu 20 hane alfanumeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari girişlerinizi görebilirsiniz. Cari özel kodları; her biri 5 haneli olmak üzere üç adettir. Özel kodlar kendi aralarında bağımsızdırlar. Cari adresi, 40 'ar haneden 2 satırdır. İki adet telefon numarası girebilirsiniz. Yetkili kısmına, tanıtılan cari bir firma ise ilgili kişi girilebilir. Cari hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her cari için muhasebe DETAY kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. (Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık C99.99 nolu hesap açarak işlem yapar.) Bu carinin çalıştığı sabit bir banka varsa, bankanın cari kodunu tahsil banka cari kısmından belirtmelisiniz. Özel Alanlar 12 adet olup 6’sı numerik 6’sı alfanümeriktir. Sizin tanımlayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir. Dökümlerde ortak özellikleri olan carileri ayrıştırıp, listelemeniz için konulmuştur. Her cari için özel iskonto yüzdesini girebilirsiniz. Bu oran, fatura girişi sırasında iskonto oranı bölümüne otomatik olarak gelecektir. Stoklarınıza verdiğiniz satış fiyatlarından hangisi ile işlem yapacağınızı girdiğiniz takdirde fatura kesimi sırasında bu fiyat otomatik olarak getirilir. Ödeme günü, fatura girişinde valör tarihinin otomatik olarak getirilmesinde kullanılır. Burada tanıtılan gün sayısı fatura kesim tarihine eklenerek valör tarihi bulunur. Ödeme ile ilgili dökümlerde size bilgi vermek amacıyla Ödeme notu belirtebilirsiniz. Cari döviz modülü ile entegre çalışıyorsanız bu cari için kullandığınız temel döviz kodunu (ör: USD, EUR, LRT gibi) girebilir, cari döviz modülünüzden bu bilgileri takip edebilirsiniz. Teminat başlığı altındaki vade ve tutar bilgileri Cari Riski hesaplamasında kullanılacaktır. (Parametriktir.)


LBR_FA1.jpg


Cari Ana Bilgi (Katalog)


     Kriterler kısmında bulunan Kod, Okod1, Okod2, Okod3 sorgularına göre carilerin genel bilgilerini verir.


LBR_FA2.jpg


Cari Ana Bilgi Dökümü (Detay)


     Kriterler kısmındaki Kod, Özel Kod1, Özel Kod2, Özel Kod3 sorgularına ve Seçim kısmındaki Borç Bakiye, Alacak Bakiye, Sıfır Bakiye seçeneklerine göre Carilerin kartındaki bilgileri detaylı olarak verir.


LBR_FA3.jpg


Stok Ana Bilgi Girişi


     Stok kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. İki sayfadan oluşur. Page Up / Page down tuşları ile önceki/sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Stok kodunda iken F2 tuşuna bastığınızda ekrana açılan pencereden mevcut stok girişlerinizi görebilirsiniz. Stok kodu 20 hane ve alfanümeriktir. Stok kodunu rakam/harf olarak girebilirsiniz. Stok kodunda ** işaretinin bulunması, o kodun grup kodu olduğunu belirtir. Dökümlerde bu gruplara göre ara toplam alınır. Grup kodu; program için ayıraç özelliğe sahiptir, hareket girilemez. Stok adını 40 hanelik tanımlayabilirsiniz. İkinci birim her stok için ayrı ayrı kullanabileceğiniz alternatif birimdir.
     Örn : Asıl birim AD (adet), Alternatif birim DZ (düzine) olsun;
     Formül : (*) 12 şeklinde verilmelidir. Tersi söz konusu olduğunda formül : (/) 12 şeklinde olacaktır. Her stok için dört ayrı satış fiyatı verilebilir (ör: peşin, 1 ay vadeli, döviz karşılığı, v.s .) Fiyatlardan birine döviz fiyatı verilip, otomatik satış fiyatları değişikliğinden günlük kurlara göre her an fiyatlar güncelleştirilebilir. Fatura kesilmesi sırasında bunlardan biri çağrılabildiği gibi farklı bir fiyat da uygulanabilir. KDV durumu, verilen satış fiyatına KDV'nin dahil olup olmadığını belirler. KDV yüzdesi, girdiğiniz stoğun fatura programında kullanılması içindir. İskonto yüzdesi; söz konusu malın satışında sürekli uygulanan bir oran varsa girilir. Bu oran fatura girişinde ekrana getirilir, uygulanması isteğe bağlıdır. Stok ana bilgi girişi ikinci sayfasında, girişi yapılan her stok için üretici kodu ve adı verilebilir. Bu stoğu temin ettiğiniz yer hakkında bilgi almanız için konulmuştur. Stok hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her stok için muhasebe detay kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. ( Aksi takdirde muhasebe programı bu hesaplara karşılık 99.99 nolu hesap açarak işlem yapar.) Eğer barkod modülü ile entegre çalışıyorsanız barkod giriş/çıkış kodlarını bu kısımdan programa tanıtmanız gerekir. Minimum stok miktarına elinizde bulunmasını istediğiniz Stok miktarının alt limitini, Maksimum stok miktarına ise üst limitini giriniz. Stok miktarı kritiğin altına düştüğünde sistem giriş ve döküm programlarında sizi uyaracaktır.(Parametriktir.)


LBR_FA4.jpg


Stok Ana Bilgi Dökümü (Katalog)


     Kriterler bölümünden Stok Kodu, Özel Kod -1, Özel Kod -2, Özel Kod -3, Grup Detay (=) sorgularına göre stok kartlarının genel bilgilerini verir.


LBR_FA5.jpg

Cari Ana Bilgi Detay


     Kriterler bölümünden Stok Kodu, Stok Adı, Özel Kod -1, Özel Kod -2, Özel Kod -3, Grup Detay (=) sorgularına göre stok kartlarının detaylı olarak bilgilerini verir.


LBR_FA6.jpg


Fatura Girişi


     - Tipi kısmından Faturanın Alış, Satış, Alış İade, Satış İade, Alış Fark olduğu seçilir.
     - Seri No, dökümü alınacak fatura numarası bir kere girildiğinde sıralı takip yapar.
     - İrs.Seri/No, Bu kısımda irsaliye numarasını kendimiz girebilir veya irs, Sip butonundan girilirmiş irsaliye veya siparişleri seçerek faturalaştırmasını yapabiliriz.
     - Tarih, otomatik olarak başta verdiğiniz isterseniz değiştirebilirsiniz.
     - Muhasebeye işlendi sütununda faturanın muhasebeye entegre edilip edilmediği görülebilir.
     - KDV satış fiyatına dahilse "Dahil", dahil değilse "Hariç" seçiniz. Tevkifat faturası kesiliyorsa "Tevkifatlı" seçilmelidir.
     - Faturanızı AÇIK veya KAPALI kesebilirsiniz. Parametrelerde yapılan tanımlamaya göre detaylı olarak ödeme planı da girilebilir. Fatura programınız cari programı ile entegre çalışıyorsa ve faturanız kapalıysa ayrıca "Cari Hareketleri Girişi"nden işlem yapmanız gerekmez.
     - Satıcı kodu; faturayı diğerlerinden ayırmaya veya gruplamaya yarayan bir nevi özel kod niteliğindedir. Ör: Plasiyerli çalışan firmalarda her plasiyere bir kod verilerek fatura icmalinden her plasiyerin yaptığı brüt satış tutarı görülebilir.
     - Cari kodunu girdiğinizde, eğer bu kodu daha önce tanımlamışsanız, cari adresi ve diğer gerekli bilgiler ekrana gelecektir. Cari kodunda iken F2 tuşuna bastığınızda cari kartlarınızı ekranda açılan pencereden görebilirsiniz. Yeni Bir kart açmak istiyorsanız listelerdeyken F7 tuşuna bastığınızda ana bilgi girişi gelecektir.
     - Stok numarasını girdiğinizde, stokun mevcut miktarı, adı ve satış fiyatı ekrana gelecektir. Stok numarasını boş geçerek açıklama yazabilirsiniz. Bu olanağı kullanarak NAKLİYE, HİZMET, VADE FARKI, SERİ NO gibi tutarlı ve tutarsız satırlar girebilirsiniz. Stok numarasında iken F2 tuşuna bastığınızda stok kartlarınızı ekranda açılan pencereden görebilirsiniz.      - Satılan miktarı girdikten sonra, satış fiyatını aynen bırakabilir veya değiştirebilirsiniz. Fiyat alanına 1.Satış Fiyatı otomatik olarak gelir. Bunu kullanmayıp herhangi bir satış fiyatını çağırabilir veya değişik bir fiyat girebilirsiniz. Döviz takibi yapılıyorsa satış tutarı boşluk döviz cinsi kodu yazılarak geçildiğinde parametrelerde belirtilen kur şekline göre çevirim yaparak döviz çevirimini yapacaktır. Stok kartında satış fiyatı ve döviz cinsi tanımlanırsa otomatik olarak kur üzerinden çevirim yapacaktır.
     - Yukarı/Aşağı ok tuşları hareket edip iptal ve değişiklik işlemlerini yapabilirsiniz. Fatura kesimi sırasında iki iskonto yapabilirsiniz. Satır bazında iskonto kullanıyorsanız mal bedelinden iskonto tutarlarını fişten çıkarken otomatik olarak düşer. Alt kısımda, sizden iskonto miktarı önce yüzde olarak istenir. Mal bedeli üzerinden yüzde oranında veya yüzde hanesini boş geçerek belirli bir tutar iskonto yapabilirsiniz. Faturada oluşan kuruşlara, parametrelerdeki tanımlamaya göre yuvarlama işlemi yapılır.


LBR_FA7.jpg


Fatura Dökümü Özel Form


     Tek bir fatura olarak Fatura dökümünü tasarlanan dizayna göre döker. Fatura kesiminde gelen döküm ekranıyla aynıdır.


LBR_FA8.jpg


Fatura Listesi Detay


     Kriterler kısmındaki Fatura No, Tarih, Cari Kodu, Bayi Cari Kodu, Satıcı Kodu Sorguları ve Seçim Kısmındaki Satış Faturaları Dökülecek, Satış İade Faturaları Dökülecek, Alış Faturaları Dökülecek, Alış Fark Faturaları Dökülecek, Alım İade Faturaları Dökülecek, Kapalı Faturalar, Açık Faturalar, Seçeneklerine göre Kesilen faturaların içeriğini detaylı olarak verir.


LBR_FA9.gif


Fatura Listesi Özet


     Kriterler kısmındaki Fatura No, Tarih, Cari Kodu, Bayi Cari Kodu, Satıcı Kodu, Özel Kod1 Sorguları ve Seçim Kısmındaki Satış Faturaları Dökülecek, Satış İade Faturaları Dökülecek, Alış Faturaları Dökülecek, Alış Fark Faturaları Dökülecek, Alım İade Faturaları Dökülecek, Kapalı Faturalar, Açık Faturalar, Satıcı Kodu Boş Olanlar Dökülecek Seçeneklerine göre Kesilen faturaların içeriğindeki genel olarak mal bedeli, iskonto, net tutar, K.D.V.tutarı, toplam tutar bilgilerini verir.


LBR_FA10.jpg


Fatura Listesi Detay Dövizli


     Kriterler kısmındaki Fatura No, Tarih, Cari Kodu, Bayi Cari Kodu, Satıcı Kodu Sorguları ve Seçim Kısmındaki Satış Faturaları Dökülecek, Satış İade Faturaları Dökülecek, Alış Faturaları Dökülecek, Alış Fark Faturaları Dökülecek, Alım İade Faturaları Dökülecek, Kapalı Faturalar, Açık Faturalar, Seçeneklerine göre Kesilen faturaların içeriğini detaylı olarak dövizli verir.


LBR_FA11.jpgLBR_FA12.jpg


     Cari Kartlarının ikinci sayfasında bulunan Özel Alan - 7 kısmına stok kodunu, Özel Alan - 1 kısmına stok satış fiyatı belirtilebilir. Satış fiyatı Stok kartındaki satış fiyatı üzerinden de yapılabilir. Müşterilere göre ürünler ve satış fiyatları değişiyorsa bu kısımdan belirtilmelidir. Toplu Fatura Kesimi bölümünde Belirli aralıklarda cari guruplarına kesilmek isteniyorsa Başlangıç bitiş ve özel kod süzgeci verilir. Faturalaşma seçenekleri, alt kısımda belirtilerek sol üst kısımda bulunan mavi renkli başlat butonu ile faturalar oluşturulur.


LBR_FA13.jpg     Toplu olarak kesilmiş faturalar Fatura kriterleri ve fatura tipleri belirlendikten sonra hazırlanmış dizayna göre döküm alınabilir. (Printer ayarlamaları yapılmış olmalıdır.)

LBR_FA14.jpg     Fiş numarası ve Fiş tipini girdiğinizde, Fiş kaydının durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya iPTAL işlemleri yapabilirsiniz.
     Fiş tipi Giriş veya Çıkış olabilir. Mevcut bir fişi fiş noda iken F3'e basarak iptal edebilirsiniz. Fiş numarası sistem tarafından önceki kaldığınız numaranın bir arttırılması şeklinde otomatik olarak verilmektedir. Bu numaralandırmayı kullanmayıp kendi istediğiniz şekilde Fiş numarası verebilirsiniz.
     Stok No alanında iken F2 tuşu ile açılan pencereden mevcut stoklarınızı görebilirsiniz. Stok numarasını girdiğinizde; fişin altına stoğun adı, mevcut miktar ve kritik seviyesi gelecektir. Verdiğiniz stok numarası stok kartlarında daha önceden tanıtılmamışsa listelerdeyken F7 tuşuna basıldığında stok ana bilgi giriş ekranı gelecektir. İsterseniz stoku buradan stok kartına kaydedip işinize devam edebilirsiniz. Stok kodunu girdiğinizde stokla ilgili bilgiler gelecektir.
     Hareket girişi sırasında, parametrelerde yapılan seçime göre 1.satış veya birim fiyatı otomatik getirilir. Açıklama sütununda stok ile ilgili ifadeleri yazabilirsiniz. Hatalı girdiğinizi fark ettiğiniz fişleri fiş numarasını verdikten sonra Fiş noda iken F3 tuşu ile komple iptal edebilir veya fişin içinde iken satırlarında değişiklikler yapabilirsiniz. İrsaliyede toplamda iskonto belirtilecek ise Toplam/Ödeme planı kısmından belirtilir. İrsaliye ilgili genel açıklamaları açıklamalar kısmına yazılabilir. Açıklama isimleri parametrelerden değiştirilerek sabitlenebilir.


LBR_FA15.jpg     İlk olarak İrsaliye Parametrelerinden Faturalaşma seçenekleri ayarlanmalıdır. İrsaliye sorgularında başlangıç bitiş kısımlarına tek bir cari kodu verilirse sadece o carinin irsaliyelerini gösterecektir. İrsaliye seçimi kısmında sol kısımda bulunan irsaliyeleri tek tek çift tıklayarak veya ok tuşlarıyla seçerek sağ tarafa aktarabiliriz bütün irsaliyeler seçilecek ise ==> bütün irsaliyeleri taşı butonundan sağ tarafa aktarılır sol üst kısımda bulunan mavi renkli başlat düğmesi tıklandığında Başlangıç fatura numarası başlığında gelen ekrana özel bir fatura numarası verilecek ise o numara yazılır sıra ile devam edecekse OK tuşu ile geçilir.


LBR_FA16.jpg     Kriterler kısmında bulunan Cari Kodu, Satıcı Kodu, Başlık Özel Kod, Detay Özel Kod 2, Detay Özel Kod 3, Cari Özel Kod 1, Cari Özel Kod 2, Cari Özel Kod 3, Tarih, Belge No sorgularına göre carilere kesilen faturaların genel tutarlarını cari cari verir.


LBR_FA17.jpg     Kriterler kısmında bulunan Cari Kodu, Satıcı Kodu, Başlık Özel Kod, Detay Özel Kod 2, Detay Özel Kod 3, Cari Özel Kod 1, Cari Özel Kod 2, Cari Özel Kod 3, Tarih, Belge No sorgularına göre carilere kesilen faturaların genel toplam tutarlarını verir.


LBR_FA18.jpg     Kriterler kısmında bulunan Cari Kodu, Satıcı Kodu, Başlık Özel Kod, Detay Özel Kod 2, Detay Özel Kod 3, Cari Özel Kod 1, Cari Özel Kod 2, Cari Özel Kod 3, Tarih, Belge No sorgularına göre carilere Alış faturaların toplam bilgilerini cari cari verir.

LBR_FA19.jpg     Kriterler kısmında bulunan Cari Kodu, Satıcı Kodu, Başlık Özel Kod, Detay Özel Kod 2, Detay Özel Kod 3, Cari Özel Kod 1, Cari Özel Kod 2, Cari Özel Kod 3, Tarih, Belge No sorgularına göre carilerden alınan faturaların genel toplam tutarlarını verir.


LBR_FA20.jpg


     Kriterler kısmında bulunan Stok Kodu, Özel Kod1, Özel Kod2, Özel Kod 3, Tarih, Fiş No, Cari Kodu, Satıcı Kodu sorgularına göre fatura satış toplam bilgilerini stokta fatura fatura verir.


LBR_FA21.jpg     Kriterler kısmında bulunan Stok Kodu, Özel Kod1, Özel Kod2, Özel Kod 3, Tarih, Fiş No, Cari Kodu, Satıcı Kodu, Cari Özel Kod1, Cari Özel Kod2, Cari Özel Kod 3 sorgularına göre Stokların satış toplam miktar ve tutar bilgilerini verir.


LBR_FA22.jpg


     Kriterler kısmında bulunan Stok Kodu, Özel Kod1, Özel Kod2, Özel Kod 3, Tarih, Fiş No, Cari Kodu, Satıcı Kodu sorgularına göre fatura alış toplam bilgilerini stokta fatura fatura verir.


LBR_FA23.jpg     Kriterler kısmında bulunan Stok Kodu, Özel Kod1, Özel Kod2, Özel Kod 3, Tarih, Fiş No, Cari Kodu, Satıcı Kodu, sorgularına ve Seçim kısmındaki alış iadeler Düşülecek seçeneğine göre Stokların alış toplam, miktar ve tutar bilgilerini verir.


LBR_FA24.jpg     Kriterler kısmında bulunan Stok Kodu, Depo Kodu, Satıcı Kodu, Özel Kod1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Fiş No, Tarih, Cari Adı, Fiş Özel Kodu, Rapor Tipi Sorgularına göre Yapılan Satışların hepsini fatura bazında müşteriye göre satılan malın maliyeti satış tutarı ve bürüt karı buna göre toplamları verir.     Kriterler kısmında bulunan Özel Kod1, Özel Kod2, Özel Kod3, Tarih, Fiş No sorgularına göre stoklara göre faturaların toplam tutarlarına bakarak bürüt kar oranını buna göre toplamlarını verir.     Kriterler kısmında bulunan Tarih, Cari Kodu, Satıcı Kodu, Bayi Cari, Seri No sorgularına ve seçim kısmında bulan Aylık Toplam Alınacak seçimine göre fatura tiplerini sütunlara göre dizerek mal bedelleri, iskontolar, net tutarlar, K.D.V. matrahları, toplam tutarları genel olarak verir.     Seçim Kısmındaki Tarih, Cari Kodu, Satıcı Kodu, Bayi Cari sorgularına verilen aralıkta kesilmiş faturaların toplam tutar ve kesintilerinin aylara göre dağılımını verir.     Kriterler kısmında bulunan Tarih, Cari Kodu, Bayi Cari Kodu, Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Özel Kod 4, Özel Kod 5, Özel Kod 6, Karlılık Oranı Yöntemi ve seçim kısmında bulunan Her Cariyi Ayrı Sayfaya Dök seçeneğine göre carilere göre fatura fatura bürüt kar oranın verir.


LBR_FA29.jpg

Fatura Cari Karlılık Özet

     Kriterler kısmında bulunan Tarih, Cari Kodu, Bayi Cari Kodu, Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Özel Kod 4, Özel Kod 5, Özel Kod 6, Karlılık Oranı Yöntemi sorgularına göre carilere göre genel olarak bürüt kar oranlarını verir.     Bu kısımda bulunan seçenekler işaretlendiğinde fatura giriş ekranında görünecek ve o alan kullanılabilecektir. Çalışma şekline göre buradan kullanılmak istenen özellikler işaretlenmelidir. Altı kısımdan oluşur.
     Detay : Bu kısımda faturanın detay kısımda bulanan özellikler çalışma sistemine göre seçilir.


LBR_FA31.jpg

     Başlık / Toplam : fatura girişindeki üst kısımda bulunan seçenlerin ilk olarak gelmesi istenen şekli, K.D.V. hesap şekilleri, döküm dosya isimlerinin yazıldığı kısımlar ve diğer genel ayarlar belirtilir.


LBR_FA32.jpg

     Açıklama : Fatura girişinde açıklamalar kısmında bulunan açıklamalarının isimlerinin değiştirilerek kaydedildiği kısımdır.
     Muhasebe Entegrasyon Parametreleri : Faturalar muhasebeye entegre edilmek isteniyorsa bu kısımdan entegre edilme şekilleri seçilmelidir.
     Muhasebe ile ilgili Hesaplar : Muhasebe entegrasyonunda Fatura girişlerinde bulunan iskontoların, K.D.V. oranlarının, hizmet, iade, tevkifat oranlarına göre muhasebede hangi hesaplara atılması gerektiği bu kısımdan belirtilir.
     Muhasebe entegre çalışan sistem de girilmiş faturaların muhasebe entegrasyonu bu kısımdan belirtilen başlangıç bitiş süzgeçlerinden geçirilerek muhasebeye entegre edilir. Muhasebe entegrasyonu yapılmış tekrar muhasebeye entegre edilmek istendiğinde tekrar entegre etmez. Muhasebeye entegrasyon kaldırma işlemi yapıldıktan sonra tekrar entegre edilebilir.     Muhasebe entegre çalışan sistem de muhasebeye entegre edilmiş faturalar düzeltildikten sonra muhasebeye tekrar entegre edilmek isteniyorsa bu kıskımdan başlangıç bitiş kriterleri verildikten sonra sol üst kısımda mavi renkli başlat düğmesinden işlem başlatılır. Bu işlem sonunda muhasebede daha önce oluşturulmuş fatura ile ilgili fişi silmez. Fişi iptal etmeniz gerekir.


     Faturaların diğer firmaya aktarımını yapmak için kullanılır. Başlangıç Bitiş kriterleri belirtilerek alt kısımda bulunan text dosya adı kısmına bölüm adı ve dosya adı yazılır. İşleme hazır olduktan sonra text dosya oluştur butonu ile işlem başlatılır.
     Örn : c:\faturalar.txt Aktarılmak istenen text dosya ikinci adım olan text => Fatura kısmında text dosya butonu tıklanarak oluşturulmuş text dosya seçilir ilem hazır olduktan sonra text dosya yükle butonu ile işlem başlatılır.


LBR_FA35.jpg