Stok Kullanım Kılavuzu

STOK

01. Ana BilgiStok Ana Bilgi Girişi


STK101.gif (12926 bytes)

     Stok kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz.İki sayfadan oluşur. Pgup/Pgdn tuşları ile önceki/sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Stok kodunda iken F2 tuşuna bastığınızda ekrana açılan pencereden mevcut stok girişlerinizi görebilirsiniz. Stok kodu 20 hane ve alfanümeriktir. Stok kodunu rakam/harf olarak girebilirsiniz. Stok kodunda ** işaretinin bulunması, o kodun grup kodu olduğunu belirtir. Dökümlerde bu gruplara göre ara toplam alınır. Grup kodu; program için ayıraç özelliğe sahiptir, hareket girilemez.Stok adını 25 hanelik tanımlayabilirsiniz. İkinci birim her stok için ayrı ayrı kullanabileceğiniz alternatif birimdir.
     Ör : Asıl birim AD (adet), Alternatif birim DZ (düzine) olsun ; Formül : ( * ) 12 şeklinde verilmelidir. Tersi söz konusu olduğunda formül : ( / ) 12 şeklinde olacaktır. Birim fiyat, Her stok için dört ayrı satış fiyatı verilebilir (ör: peşin,1 ay vadeli , döviz karşılığı, v.s .. ) .Fiyatlardan birine döviz fiyatı verilip , otomatik satış fiyatları değişikliğinden günlük kurlara göre her an fiyatlar güncelleştirilebilir. Fatura kesilmesi sırasında bunlardan biri çağrılabildiği gibi farklı bir fiyat da uygulanabilir. KDV durumu, verilen satış fiyatına KDV'nin dahil olup olmadığını belirler. KDV yüzdesi, girdiğiniz stoğun fatura programında kullanılması içindir. İskonto yüzdesi; söz konusu malın satışında sürekli uygulanan bir oran varsa girilir. Bu oran fatura girişinde ekrana getirilir, uygulanması isteğe bağlıdır. Stok ana bilgi girişi ikinci sayfasında,girişi yapılan her stok için üretici kodu ve adı verilebilir.Bu stoğu temin ettiğiniz yer hakkında bilgi almanız için konulmuştur. Stok hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her stok için muhasebe detay kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. ( Aksi takdirde muhasebe programı bu hesaplara karşılık 99.99 nolu hesap açarak işlem yapar.) Eğer barkod modülü ile entegre çalışıyorsanız barkod giriş/çıkış kodlarını bu kısımdan programa tanıtmanız gerekir. Minimum stok miktarına elinizde bulunmasını istediğiniz Stok miktarının alt limitini,Maksimum stok miktarına ise üst limitini giriniz.Stok miktarı kritiğin altına düştüğünde sistem giriş ve döküm programlarında sizi uyaracaktır.Stok Ana Bilgi Dökümü (Katalog)


     Kriterler bölümünden Stok Kodu, Özel Kod -1, Özel Kod -2, Özel Kod -3, Grup Detay (=) sorgularına göre stok kartlarının genel bilgilerini verir.


LBR_FA5.gif (12926 bytes)


Stok Ana Bilgi Detay Dökümü


     Kriterler bölümünden Stok Kodu, Stok Adı, Özel Kod -1, Özel Kod -2, Özel Kod -3, Grup Detay (=) sorgularına göre stok kartlarının detaylı olarak bilgilerini verir.


LBR_FA6.gif (12926 bytes)


Kod Değiştirme (Kart + Hareket)


LBR_STK104.gif (8506 bytes)

     Bu seçenekte, stok kodlarının -hareket görmüş olsun veya olmasın yenisi ile değiştirilmesi sağlanır. İşlem sonucunda hesabın işlem gördüğü tüm fişlerdeki kodları değiştirilir.Esnek Kart Girişi


LBR_STK106.gif (8506 bytes)

     Stok kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm stoklara tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz. Değişikliği tüm stoklar için veya seçilen aralıkta kalan stoklar için uygulayabilirsiniz. Alan no' da iken F2 tuşu ile değiştireceğiniz alanları seçip F7 tuşu ile işleme başlayınız.Yapılan değişiklikler anında kaydedilecektir. Seçilen alanların toplam uzunluğu 63 karakteri geçmemelidir.


02. FişFiş Girişi


LBR_STK201.gif (11781 bytes)

     Fiş numarası ve Fiş tipini girdiğinizde, Fiş kaydının durumuna göre GİRİŞ,DEĞİŞİKLİK veya iPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Fiş tipi Giriş veya Çıkış olabilir.Mevcut bir fişi fiş noda iken F3'e basarak iptal edebilirsiniz. Fiş numarası sistem tarafından önceki kaldığınız numaranın bir arttırılması şeklinde otomatik olarak  verilmektedir. Bu numaralandırmayı kullanmayıp kendi istediğiniz şekilde Fiş numarası verebilirsiniz. Stok No alanında iken F2 tuşu ile açılan pencereden mevcut stoklarınızı görebilirsiniz. Stok numarasını girdiğinizde; fişin altına stoğun adı, mevcut miktar ve kritik seviyesi  gelecektir. Verdiğiniz  stok numarası  stok kartlarında daha  önceden tanıtılmamışsa o stoğu girmek isteyip istemediğiniz sorulur, isterseniz stoğu buradan stok kartına kaydedip işinize devam edebilirsiniz. Stok kodunu girdiğinizde stokla ilgili bilgiler gelecektir. Bir fişe en çok 9999 adet stok hareketi girilebilir. Hareket girişi sırasında, parametrelerde yapılan seçime göre 1.satış veya birim fiyatı otomatik getirilir. Hareket yeri stoğun  geldiği veya gittiği yerin adı veya  kodunu belirtir. Yani  stogu aldığınız veya sattığınız firmanın adını veya kodunu girmeniz gerekir.HAREKET YERLERİNE GÖRE DÖKÜM buraya gireceğiniz isme/koda göre alınacaktır. ( Buraya girilen kodun/adın daha önceden cari ana bilgilerine girilmiş olması şart değildir.) Açıklama  sütununda stok ile ilgili ifadeleri yazabilirsiniz. Aynı fiş üzerinde iken ikinci stoğu girdiğinizde hareket yerine ve açıklama satırına bir önceki satırdaki yazılar aynen gelecektir.CTRL ve END tuşları ile bu yazılar istenirse silinir. Miktar ve fiyat kolonunda iken F7 tuşu ile hesap makinesini kullanabilirsiniz. Hatalı girdiğinizi fark ettiğiniz  fişleri fiş numarasını verdikten sonra Fiş noda iken F3 tuşu ile komple iptal edebilir veya fişin içinde iken satırlarında değişiklikler yapabilirsiniz.

DiKKAT !!!
     Eğer stok programınız fatura ile entegre çalışıyor ise; fatura tarafından otomatik olarak yaratılan stok  fişleriniz üzerinde işlem yapmayınız. Herhangi bir değişiklik gerekiyorsa, faturadan yapınız.Fiş Dökümü


LBR_STK202.gif (12723 bytes)

     Fişler giriş dizaynında, tüm fiş bilgilerini içerecek şekilde dökülür.Tüm fişleri dökebileceğiniz gibi sadece giriş veya sadece çıkış fişlerini de dökebilirsiniz.


LBR_ST1.gif


Fiş Dökümü (Özet)


LBR_STK203.gif (12828 bytes)

     Fişlerin No, Tip, Tarih, Maliyet tutarı ve satış tutarlarını kapsayacak şekilde dökümü yapılır. Tüm fişleri dökebileceğiniz gibi sadece giriş veya sadece çıkış fişlerini de dökebilirsiniz.
Fişte Tutar / Açıklama Miktar Arama


LBR_STK204.gif (10725 bytes)


     Bu seçenekle , Stok fişlerinde girilen açıklamalar veya tutarların araması yapılabilir. Çok amaçlı bir dökümdür.Ör.:100-YTL tutarında bir sevkiyatın işlenip işlenmediğini,işlenmiş ise hangi fiş ile işlem gördüğünü bu seçenek vasıtası ile kolaylıkla bulabilirsiniz.
Fiş No / Tipi / Tarihi Değiştirme


LBR_STK205.gif (8548 bytes)


     Kayıtlı olan Stok fişlerinin tip, tarih, özel kod gibi bilgilerinin değiştirildiği kısımdır.03. ListelerStok Kartları Dökümü


LBR_STK301.gif (11246 bytes)     Verilen tarih aralığında stokların, miktar/fiyatları ile birlikte tüm hareketlerini ve güncel durumunu takip edebileceğiniz bir dökümdür.Stokların sadece giriş/çıkış veya tüm hareketlerini birim veya satış fiyatı ( çıkış için ) üzerinden görebilirsiniz.LBR_ST2.gifEnvanter Dökümü


LBR_STK302.gif (12544 bytes)     Verilen aralıkta kalan stokların, istenen fiyat ve birim üzerinden mevcut durumunu belirtir döküm alınacaktır. Döküm, kartların açılması sırasında tanıtılan gruplar itibari ile alınabildiği gibi detay olarak da alınabilir. Detaylı dökümde, istenirse mevcut miktarı sıfır olan stoklar döküm dışında bırakılabilir. Mevcut tutarı erhangi bir katsayı ile çarparak stok ve fiyat planlaması yapılabilir.LBR_ST3.gif
Mizan Dökümü


LBR_STK304.gif (11723 bytes)     Stokların sadece verilen tarih aralığında miktar ve tutar olarak ulaştıkları mizan durumu, gruplara göre veya detaylı olarak dökülecektir. Verilen tarih den önce ve sonraki hareketler dikkate alınmaz sadece devir miktar olarak dökülür. Verilen tarih aralığında hareket görmeyen ve/veya mevcut miktarı sıfır olan stoklar döküm dışı bırakılabilir. Döküm, tutarsız sadece miktar olarak alınabilir.Tutarlı dökümde, çıkışlar maliyet veya satış fiyatı üzerinden değerlendirilebilir. Mizan asil veya alternatif birim bazında alınabilir.LBR_ST4.gif
Hareket Yerine Göre Döküm


LBR_STK305.gif (10888 bytes)     Stokların belli tarih aralığında hareket yerlerine ( malın gittiği / geldiği, cari-yer) göre işlemlerinin yer aldığı dökümdür. Dökümde, stoğun her aşamadaki ( Fatura, İrsaliye, Depo,Üretim,.) hareketleri yer alacaktır. Hareket yeri ana başlığı altında her stoğun hareketleri ayrı bir başlıkta dökülüp giriş/çıkış, miktarı-tutarı ve farkı alınarak döküm sonunda genel toplam dökülür.LBR_ST5.gif
Satış Fiyatları Dökümü


LBR_STK306.gif (10871 bytes)     Stokların seçtiğiniz satış fiyatları, amacınıza göre döküm sırasında vereceğiniz isimler başlık yapılarak dökülecektir. Döküm sırasında ayrıca ana başlık verebilirsiniz.LBR_ST6.gif
Stok Hareketsizler Dökümü


LBR_STK309.gif (9736 bytes)     Bu döküm stokların ticari verimliliğini takip etmeniz için yazılmıştır. Belli bir tarihten sonra sirkülasyonu durmuş stokları tespit ederek, satışı daha yoğun stoklara yönelebilirsiniz. Dökümde ayrıca stokların son giriş ve çıkış tarihleri de yer alacaktır.LBR_ST7.gif
Ciro Sıralı Döküm


LBR_STK310.gif (12963 bytes)     Stokların, belli dönem içinde ulaştıkları ALIŞ veya SATIŞ cirolarına göre ( büyükten küçüğe ) listelendiği dökümdür. Bu döküm sayesinde, stokların ticari yönden verimlilikleri açısından nispi bir fikre sahip olabilirsiniz.LBR_ST8.gif
LBR_ST9.gif


04. Diğer
Parametreler


LBR_STK401.gif (10108 bytes)     Bu kısımda işaretlenen seçeneklere göre stok giriş çıkış işlemlerinde belirtilen yol üzerinden işlem yapılır.

Dönem Sonu Devir İşlemleri


LBR_STK402.gif (9886 bytes)     !!!! DİKKAT .. HER İKİ iŞLEMİN DE GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR. BU İŞLEMLERİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN YEDEK ALINIZ...!!!!!!!
Dönem sonu işlemidir.İki tür devir yapılabilir.
1.- Yılbaşı Deviri : Yıl boyunca girilen hareketlerin bulunduğu dosya silinir.Stok kartları son mevcut miktarları ve birim fiyatları ile gelecek döneme taşınır.
2.- Devir ve Hareket Sıfırlama : Normal devirden farklı olarak miktar ve fiyat devri yapılmaz, sadece kartında tanıtılan sabit bilgiler korunarak tüm hareketleri ve bağlı bilgileri sıfırlanır.

Dosya Transferi


LBR_STK403.gif (13627 bytes)     Bu işlemle, Stok Hareket veya Stok Kart dosyalarınızı stok programınızdan başka programlara, başka programlardan da stoğa program transfer edebilirsiniz. Modem kanalıyla bilgi transferi yaparak,iki değişik yerde kullanılan stok paketinin birbirine entegrasyonunu sağlayabilirsiniz. Verilen fiş no arasındaki hareketlerden STKFIS.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
   Text ==> Stok Fiş kısmında, STKFIS.TXT isimli dosyadaki hareketler mevcut hareket dosyasına eklenir. ( Son kalınan fiş numarasından itibaren )
   Stok Kart ==> Text kısmında vereceğiniz başlangıç ve bitiş numaraları arasındaki stok nolardan STKANA.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
   Text ==> Stok Kart kısmında, STKANA.TXT isimli dosyadaki stok numaraları mevcut stok kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz !).

Muhasebede Hesap Yaratma


LBR_STK404.gif (8511 bytes)     Verilen aralıkta kalan stokların, kartlarında tanıtılan ve en az bir defa  nokta ile kırılmış muhasebe hesap kodları, muhasebe hesap planına detay hesap olarak kaydedilir. Ancak grup ve kebirleri yaratılmaz, bu hesaplar muhasebe hesap planına ayrıca girilmelidir. Eğer muhasebe ile entegre çalışan miktar/döviz modülü kullanılıyor ve stokların muhasebe detay kodlarının birimli olarak muhasebeye entegresi isteniyorsa hesaplar birimli olarak açılabilir.

Birim Fiyat Düzenleme İşleme


LBR_STK406.gif (10638 bytes)     Sürekli eksi bakiyeli maldan yapılan satışlar birim fiyatları bozabilir. Bu seçenek bu bozukluğu gidermek için hazırlanmıştır. Diğer bir amaç da değişik birim fiyat yöntemlerinden hareketle birim maliyet takibi ve hareketler esas alınarak miktar düzenlemesidir.

!!! DİKKAT ..
     Program normal olarak Ağırlıklı ortalama yöntemine göre hesaplama yapar. Diğer yöntemler kullanılıp gerekli dökümler alındıktan sonra birim fiyat tekrar ağırlıklı ortalamaya göre düzenlenmelidir.
1. Ağırlıklı Ortalama :
     Dönem başından itibaren tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınarak, hareketli ağırlıklı ortalamaya göre birim fiyat hesaplanır. Çıkış sırasında, o anda hesaplanan birim fiyat çıkış fişine maliyet fiyatı olarak yazılır. Yöntemde ( Birim Fiyat = O andaki toplam tutar / toplam miktar ) olarak bulunur.
2. Paçal Maliyet :
     Hareketli ağırlıklı ortalama hesaplama yönteminin, sadece girişlerin dikkate alındığı şeklidir.
3. Son Giren İlk Çıkar (LIFO) :
     Bu yöntem stoktaki son parti malın önce çıkışına dayanır. Şöyle ki : Elde bulunan mallar çeşitli parti ve fiyatlarla girmiş olsun. Bu fiyatları ve miktarları bir zincir olarak görelim. Çıkışlar son alınan mallardan başlayarak zinciri başa doğru takip eder.
     X malından elimizde 50 adet olsun ve bunlar alınış sıralarına göre;
     1.parti: 15 adet ---> 10.000 TL.
     2.parti: 10 adet ---> 15.000 TL.
     3.parti: 25 adet ---> 20.000 TL. şeklinde fiatlara sahip olsunlar.

     35 adetlik bir satışta, çıkış dağılımı şu şekilde olacaktır.
     25 adet ---> 20.000 TL.
     10 adet ---> 15.000 TL. fiyatlarındaki mallardan çıkış yapılır.
4. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) :
     Bu yöntemde çıkışlar ilk alınan mallardan başlar zincirin sonuna doğru devam eder.Yani satış daima ilk alınan mallardan çıkış yapılarak düzenlenir.
     35 adetlik bir satışta, çıkış dağılımı şu şekilde olacaktır.
     15 adet ---> 10.000 TL.
     10 adet ---> 15.000 TL.
     10 adet ---> 20.000 TL. fiyatlarındaki mallardan çıkış yapılır.
(Tüm birim fiyat düzenleme işlemleri sadece ÇIKIŞ fişlerindeki fiyatlarda değişikliğe yol açar.)05. Stok Depo
Depo Çıkış İşlemleri


LBR_STK501.gif (12115 bytes)     Depolar arası transfer işlemlerinde stok kodunu yazdıktan sonra depo no' su istenecektir.Depo no'su malın, gideceği depodaki karşılık kodunun noktaya kadar olan kısmıdır. Şayet karşı depoda malın kodu daha önce kart olarak açılmadıysa program sizi uyaracaktır. ( Bu işlemleri yapabilmek için, Stok kartlarında depo kodları girişi yapılmış ve Parametreler kısmında depo işlemleri ile ilgili parametreler tanıtılmış olmalıdır)

Depo Stok Envanter


LBR_STK502.gif (11907 bytes)     Stokların depolardaki durumları listelenerek stoklara göre ara toplam alınacaktır. İstenirse mevcut miktarı sıfır olanlar döküm dışında bırakılabilir.

LBR_ST10.gif
Stok Depo Kart Dökümü


LBR_STK504.gif (11424 bytes)     Verilen tarih aralığında stokların, miktar/fiyatları ile birlikte tüm hareketlerini ve güncel durumunu takip edebileceğiniz bir dökümdür.Stokların sadece giriş/çıkış veya tüm hareketlerini birim veya satış fiyatı ( çıkış için ) üzerinden görebilirsiniz.
Depo Kod Değiştirme (Kart +Hareket)


LBR_STK505.gif (9006 bytes)     Bu seçenekte, depo kodlarının -hareket görmüş olsun veya olmasın- yenisi ile değiştirilmesi sağlanır. İşlem sonucunda hesabın işlem gördüğü tüm fişlerdeki kodları değiştirilir.