MEGA YAZILIM İŞLETME PROGRAMI KU

İŞLETMEİşletme Hesap Planı Girişi

_______________________________________________

 

LBR_IS1.jpg

           

            İşletme Ana bilgi Başlığı altında bulunan Hesap Planı girişinden, İşletmeye ait Masraf/Gelir, Emtea ve Diğer Hesap Tipleri olmak üzere Hesap planlarının girişi yapılır. Hesap Planı girmek için ilk önce Hesap Tipine göre Kebir Hesaplar açılmalıdır. (Aşağıdaki örnekte 01,02,03 kodlu Hesap Kodları Kebir Hesapları temsil etmektedir.)

            Hesap numarasını girdiğinizde, kaydın durumuna göre Giriş,Değişiklik veya  İptal işlemleri yapabilirsiniz. Hesap numarası alfa nümeriktir ve tek kırılım yaparak istenilen kadar karakter kullanılabilir.Hesap numarasını rakam /harf olarak girebilirsiniz. Hesap numarasında iken  F2 tuşuna bastığınızda ekranda açılan pencereden hesap planınızı görebilirsiniz.

LBR_ISL2_files/image002.jpg

            Kebir  hesaplar çalışmayan hesaplardır.Sadece detay hesaplar çalışırlar. Her açılan detay hesabin mutlaka kebir hesabi olmalıdır.Hesap numaraları alfa nümerik sıraya göre sıralanır.Hesap adını 40 hane girebilirsiniz. Hesap tipi; Kebir veya Detay olarak verilir.Detay hesap acarken K.D.V oranının mutlaka girilmesi gerekmektedir.Oran ( sıfır ) olabilir. Ortalama kar haddi yüzdesi, hulasa dökümünde kar/zarar durumunun çıkarılmasında kullanılacaktır. Tutar ile birlikte miktar takibi yapılacak hesaplar için Miktar Takibi Yapılacak kutucuğuna onay vererek birimini giriniz. Bundan sonra  gider/gelir girişinde tutarla birlikte miktar girmeniz istenecektir. Birim üzerinden miktarları (mizan,envanter, v.s .. ) dökümlerde  görebilirsiniz.

          İşletme Hesap Planı Penceresindeki üst menüde bulunan buton kısa yollarının açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

 

LBR_IS2.jpg
                                                                                                  
Hesap Planı Dökümü

 
        Başlangıç ve bitiş  hesap numaraları kriterleri girdikten sonra ekrandan veya yazıcıdan aşağıda Hesap Planı Listesi başlığında verilen döküm alınacaktır

LBR_ISL2_files/image004.jpg________________________________________________

LBR_IS4.jpg

 

            Ana bilgi girişi penceresi altında Mükellef Bilgileri girişi penceresi ile Mükellefiyet ve Şube Bilgileri girişi yapılır.6 Ana başlık altında bulunan Alanlar doldurularak Kayıt işlemi gerçekleştirilir.

 

İşletme Defteri Kayıt Girişi

_____________________________________________________

 

LBR_IS5.jpg

 

            İşletme Defteri Giriş penceresi Hareketler Başlığı altında Gelir/Gider Girişi Penceresinden ekrana çağrılır. Kayıtlar tarih bazında yapılır. Bu işlemde ilk ekranda verdiğiniz tarih itibari ile giderlerinizi işleyebilirsiniz. Her günkü işlemler ayrı bir sayfayı oluştururlar. Yeni Kayıt girmek için, Tarih alanından tarih girildikten sonra   vazgeç butonuna basılır. Bu aşamadan sonra Detay satırına inilerek Tipi alanına Gelir veya Gider olacak şekilde aşağı bakan ok butonu ile (veya klavyeden Alt tuşu ile birlikte Aşağı Ok tuşu basılarak) seçim yapılır. Kod alanına gelindiğinde Klavyeden F2 veya ekrandaki 3 nokta butonu mouse ile seçilerek Aşağıda şekilde görülen, hesap listesi çağrılır.

LBR_IS6.jpg

 

            Gelen Hesap listesinden ilgili kaydı seçmek için, Hesabın Kodunu veya Adını yazıp ok butonu ile seçim yapmak yeterli olacaktır. Hem Hesap Kodundan hem de Hesap Adından aramayı ilgili ekran kendisi yapacaktır.

            Hesap seçimi yapıldıktan sonra Belge No ve Belge Sıra alanları doldurulur. Belge No; Hareketi oluşturan belgenin (Fatura,Tahsilat,Tediye makbuzu ..) numarasıdır. Aynı Belge numarasına sahip iki değer üst üste girildiğin takdirde, Program Belge Sıra numarasını otomatik bir artırarak Belge Sıra no alanına kendiliğinden sıradaki numarayı yazacaktır. Açıklama sütununa hesaplara ait istenilen bir açıklama yazılabilir. (Örneğin Noter gideri. Faiz geliri vs..) Açıklama alanı girildikten sonra satırdan Enter (veya Tab ve sağ/sol ok tuşları) ile ilerledikten sonra imleç, Hesap Planında girilen Hesap Tipi koduna göre, Masraf/Gelir veya Alınan/Satılan Emtea alanlarından birine gelecektir.  Bu alanlara Hesabın Sayısal değeri girilecektir. Yine Hesap Kartındaki Kdv kısmı eğer dolu ise Kdv kısmında yazan K.D.V. Yüzdesine göre , ilgili sütunlarda K.D.V. ve Genel Toplam tutarları otomatik hesaplanarak ilgili alanlara kendiliğinden yazılacaktır. Detay satırı bitirildikten sonra ikinci giriş işlemi için imleç bir alt satıra inecektir. Aynı işlemler bu satırda da söz konusu olup, kayıt işlemini tamamlamak için üst menüde bulunan   kayıt butonu ile Gelir/Gider giriş işlemi kaydedilecektir.  Değiştir butonunu kullanarak bir  önceki/sonraki satıra hareket ederek, tüm  ekranda  giriş/değişiklik/ iptal işlemlerini yapabilirsiniz

LBR_IS7.gif

          

             Kayıt işlemi gerçekleştiği esnada İşletme Defteri Girişi Ekranında Dip toplam olarak Yukarıdaki özet tablo görünecektir. Bu tabloda ilgili hesapların Gider- Gider Kdv - Gider Toplam ile Gelir - Gelir Kdv - Gelir Toplam değerleri görünecektir.

 

Envanter Bilgileri Girişi

_____________________________________________________

 
LBR_IS8.jpg

 

            Buraya donem sonu envanterinizi girebilirsiniz. Bu bilgi daha sonra envanter dökümü seçeneğiyle dökülebilir. Girilen  bilgi  yalnız döküm içindir, başka bir seçenekte kullanılmaz.

 

Envanter Bilgileri Dökümü

____________________________________________________

 

Aşağıda örnekte gösterilen döküm, Kriter olarak Tarih aralığı verilip, Envanter Giriş ekranındaki Sütun başlıklarına göre alınan  Envanter dökümüdür

 

 

LBR_ISL2_files/image016.jpg

 

İşletme Defteri Dökümü

________________________________________________

 

LBR_IS9.jpg

 

            İşletme Defter dökümü Hareket Menüsü altından Döküm (İşletme Defteri) seçeneğinden alınır. Ekran Gelen İşletme Defter Dökümü penceresinden Kriterler belirlenerek döküm alınması sağlanır. Kriterler seçeneklerinde Defter Tarihi , Hesap Hareket Tarihleri, Hesap Tipi (Gelir veya gider olarak) ve Tasdikli/Tasdiksiz Defter Döküm Kriterleri bulunmaktadır. Bu alandan Yazıcı sekmesine tıkladığımızda aşağıdaki pencereler karşımıza gelecektir.

 

LBR_IS10.jpg

 

            Yazıcı ekranında İşletme Defter Dökümü, Windows altında Yazıcılar klasöründe tanımlı olan herhangi bir yazıcıya, Yukarıda Kırmızı ok ile gösterilen buton yardımıyla kolaylıkla yönlendirilebilir. Kağıt Kenar boşlukları Bu pencereden ayarlanabilir. Dökümlerin Yatay veya Dikey boyutta yazdırılması veya Printer’ın Yazdırma kalitesi gibi ayarlar bu pencereden ayarlanabilir.

             Printer ayarları set edildikten sonra Aşağıda örnekte görüldüğü gibi İşetme defteri alınabilir.

 

LBR_ISL2_files/image018.jpg

 

Listeler

__________________

 

İşletme Programı ile ilgili dökümler Listeler Başlığı altında bulunmaktadır. Bu listeler Mizan Muavin ve Hesap Hulasası olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

       1-Mizan Dökümü: İşletme Defter Mizanı Başlığı altında alınan bu döküm, Hareket Tarih aralıkları ve Hesap kodları Kriterleri verilerek alınabilir

 

LBR_ISL2_files/image020.jpg

 

2-Muavin Dökümü: Muavin Defter Dökümü başlığı altında dökülen dökümde, Hareket tarihleri Hesap Hareketlerinin Özet veya Detay seçimi,Hesap No Aralığı ve Her Hesabın Ayrı Sayfaya mı döküleceği kriterleri verilerek alınabilir.

 

LBR_ISL2_files/image022.jpg

 

 

3-Hesap Hulasası: Ekrandan mi , hesaplanacak mı sorusu hulasa dokum türünü kast etmektedir. Hesap hülasası iki şekilde alınabilir.

a)        Normal olarak girilen değerler üzerinden , dönem başı ve donem sonu mevcutları verilerek alınan dokumdur.

b)        Hesaplama yöntemi, program tarafından ortalama kâr hadlerine göre rakamlar değerlendirilerek hulasa dokumu yapılır.

 

 

LBR_ISL2_files/image024.jpg