ANA BİLGİ GİRİŞİ

ANA BİLGİ GİRİŞİ


Barkod Stok Kodları Girişi :
     Stok barkod ilişkilendirmesi bu kısımda tutulur. Stok kartının birden fazla barkod kodu bulunuyorsa buradan tanımlanır.


LBR_PO83.jpg

Barkod Stok Kodu Dökümü :
     İlişkilendirilen barkod ve stoklarının dökümü buradan alınır.


LBR_PO84.jpg

POS-PC


Fatura Girişi (Pos_PC)
     Ürün barkodları okutulduğunda o ürünle ilgili tanımlanan stok kodu, adı ve parametrelerde belirtilen stok satış fiyatını otomatik olarak getirir. Parametrelerde belirtilen seçeneklere göre miktar, satış fiyatı değiştirebilme, satır iskonto 1-2-3, genel iskonto 1-2-3 değişikliğe izin verecektir.


LBR_PO85.jpg

     Perakende müşterilerinin fatura bilgileri ise Fatura adres bilgileri kısmından girilir. Bu bilgiler geçici olan bilgilerdir ve bu fatura için geçerli olmaktadır. Müşteri bilgilerinin kalıcı olması isteniyor ise cari kodu kısmında yeni bir cari açılarak girilmelidir. Ödeme kısmı ödeme türlerine göre ne ile faturanın kapatıldığını gösterir. Detaylı K.D.V. Bilgileri kısmında KDV çeşitlerine göre toplam matrah, KDV yüzdesi ve KDV tutarını göstermektedir.


LBR_PO86.jpg

     Satış bilgileri girilerek çıkış butonuna basıldığında aşağıdaki gibi ödeme türlerine göre dağılım yapılan ve bunları belirtilen kasalara yansıtan kısım gelir. Alınması gereken tutar ödeme şekillerine göre dağılımı yapılabilir tek bir yere yazılacak ise TL Tutarı sütunundaki üç noktalı butona basarak açık olan tutar kapatılabilir.


LBR_PO87.jpg

     Ödeme dağılımı yapıldıktan sonra kayıt tuşuna basıldığında parametrik olarak belirtilen fatura döküm formu gelir. Döküm ekran butonundan ön izleme yapılabilir veya printer butonundan direk yazıcıya gönderilir.


LBR_PO88.jpg

Fatura İade Girişi (Pos_PC) :
     Normal Faturanın yaptığı işlemin bakiye olarak tam tersi işlemi yapar ve borcu alacağı eşitler, belirtilen kasalardan iade tutarı kadar düşer.

LİSTELER


Günlük Tahsilat Raporu :
     Kriterler kısmında bulunan tarih, Fatura No, Kasa Kodu, Kasiyer Kodu, Fatura tipi sorguları ve Seçim kısmındaki Açık Faturalar Dökülecek, Nakit Faturalar Dökülecek, Kasiyer Koduna Göre Toplam Alınacak? Seçimlerine göre ayrı kasalara ve kasiyerlere göre faturaların dağılımlarını verir.


LBR_PO89.jpg

Günlük Tahsilat Raporu Özet :
     Kriterler kısmında bulunan tarih, Fatura No, Kasa Kodu, Kasiyer Kodu, Fatura tipi sorguları ve Seçim kısmındaki Açık Faturalar Dökülecek, Nakit Faturalar Dökülecek seçimlerine göre gün içersinde kesilen faturaları göstermeden toplam mal bedelini, iskontoları, net tutarı, KDV toplamını ve yapılan tahsilat toplamını gösterir.


LBR_PO90.gif

Ödeme Türlerine Göre Günlük Tahsilat Raporu :
     Kriterler kısmında bulunan Tarih, Fatura No, Ödeme Türü, Satıcı Kodu sorgularında belirtilen seçimlere göre ödeme tutarlarını verir.


LBR_PO91.gif

DİĞER


Parametreler :
     Genel işleyişe göre uygulanıcak çalışma sistemine göre uyarlama bu kısımdan yapılır olması istenen özellikler işaretlenir ve kaydedilir.


LBR_PO92.gif

Barkod Stok Kodları Entegrasyonu :
     Stok Ana Bilgi Girişi bölümünün ikinci sayfasında yazılan barkod giriş çıkış kodunun stok ile eşleştirilmesini sağlayan kısımdır sol üst kısımda bulunan mavi renkli başlat butonu ile başlatılır.


LBR_PO93.jpg

Ödeme Türleri Girişi :
     Bu işlem yapılmadan önce kasa tanımlarının yapılmış olması gereklidir.Sol üst kısımda bulunan yeni butonuna basılır ödeme türünün adı belirtilir (Örnek: Word Kart ) Kasa kodu kısmından hangi kasaya o ödeme türüne göre tutar yazılacak ise o kasa seçilir.Muhasebe hesap kodu ve varsa döviz cinsi bu kısımdan yazılır.Bu tanımlama yapılmadan pos fatura kesilmez.


LBR_PO94.jpg