MEGA YAZILIM SİPARİŞ PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

STOK - SİPARİŞ








Sipariş Girişi

_______________________________  

 

 

LBR_SI1.jpg

 

            Tipi kısmında siparişin alınan sipariş açma, Alınan sipariş karşılama, verilen sipariş açma, verilen sipariş karşılamamı olduğu belirtilir. Seri / No kısmı otomatik gelir ayrı zamanda sipariş numarasıdır.Tarih kısmı siparişin alındığı veya verildiği tarihi belirtir.Cari Kodu kısmında sipariş muhatabı müşteri seçilir.Kar.Sipariş kısmında sipariş kısmen değil de tam olarak kapatılmak istendiğinde buradan açık olan sipariş seçilir ve tam olarak kapatılır.Ödeme Günü, Telefon, Vergi Dairesi kısımlarını cari kartında bulunan bilgilerden taşır.Stok kodu kısmında ürün kodu seçilir açıklama kısmına stok kartındaki açıklamayı getirir istenirse değiştirilebilir.Vade kısmına o stok için vade tarihi belirtilebilir.Buradaki yapılan işlemde stok giriş veya çıkışı yapılmaz, siparişler irsaliye veya fatura edildikten sonra stok hareketi olur.

 

 

LBR_SI2.jpg

 

            Satıcı kodu kısmı ve Bayi Cari kısmı siparişin bağlantısını yapan farklı firmalar veya kişiler varsa takibi buradan yapılır. Sipariş adres bilgileri kısmını cari kartından taşır.

 

LBR_SI3.jpg

 

Bu kısımda bulunan kısımları değişkendir, parametrelerden seçilen özelliklere göre bu kısımda görülür. Toplam Iskonto veya ödeme planı bu kısımdan girilir.

 

LBR_SI4.jpg

 

Açıklamalar kısmında bu siparişe ait ek bir açıklama girmek için kullanılır.

 

Sipariş Fişleri Dökümü

 

LBR_SI5.jpg

 

Bu dökümde Mevcut olan tüm siparişlerin tarih ve bayi süzgecinden geçirilerek o siparişin içeriğindeki stokları adetleri ve tutarlarını verir.

 

 

Stok Bazında Siparişler (Özet)  

  _________________________________________________________________ 

 

LBR_SIP_files/image001.gif    

LBR_SI6.jpg

            Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Vade, Bayi Cari kodu aralığına göre stokların siparişlere göre toplamını verir.(Seçim kısmından sadece açık siparişler seçilebilir.)

 

Cari Bazında Alınan Siparişler Dök (özet)

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LBR_SI7.jpg

               Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Vade, Bayi Cari kodu aralığına göre carilerin alınan siparişlere göre toplamını verir.(Seçim kısmından sadece açık siparişler seçilebilir.)

 

 

Cari Bazında Verilen Siparişler Dökümü (Özet )  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

LBR_SI8.jpg

 

            Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Vade, Bayi Cari kodu aralığına göre carilerin verilen siparişlere göre toplamını verir.(Seçim kısmından sadece açık siparişler seçilebilir.)

 

   

Cari Bazında Karşılamalı Siparişler Dök (Özet )

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

   

LBR_SI9.jpg

Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Bayi Cari kodu aralığına göre carilerin siparişlerin karşılama miktar ve tutarlarına göre toplamını verir.

 

Stok Bazında Siparişler (Detay)

_______________________________________________________________________________________

 

   

LBR_SI10.jpg

            Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Vade, Bayi Cari kodu aralığına göre stokların siparişlere göre detaylı toplamını verir.(Seçim kısmından sadece açık siparişler seçilebilir.)

 

 

  Cari Bazında Alınan Siparişler Dökümü

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LBR_SI11.jpg

 

                Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Vade, Bayi Cari kodu aralığına göre carilerin alınan siparişlerini detaylı olarak   verir.(Seçim kısmından sadece açık siparişler seçilebilir.)

 

  Cari Bazında Verilen Siparişler Dökümü

  _________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LBR_SI12.jpg

 

 

                Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Vade, Bayi Cari kodu aralığına göre carilerin verilen siparişlerini detaylı olarak toplamını verir.(Seçim kısmından sadece açık siparişler seçilebilir.)

 

 

  Cari Bazında Karşılamalı Siparişler Dökümü

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LBR_SI13.jpg

 

          Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Bayi Cari kodu aralığına göre carilerin siparişlerini karşılama miktar ve tutarlarına göre detaylı olarak toplamını verir

 

 

  Açık Siparişler Dökümü

___________________________________________________________________________

 

 

LBR_SI14.jpg

      Bu dökümde Stok No, Cari No, Tarih, Vade, Fiş tipi aralığına göre siparişlerin listesini  verir.(Seçim kısmından stok siparişleri ara toplamı alınsın seçilebilir.)

 

Karşılamalı Sipariş Raporu

_________________________________________________________________________________

 

 

LBR_SI15.jpg

            Bu dökümde Stok Kodu, Cari Kodu, Tarih, Karşılama Tarihi, Filtre (Sadece Kapanalar, Sadece Eksik Kapananlar) aralığına göre siparişlerin karşılama miktar ve tutarlarını detaylı olarak göre toplamını verir.

 

  Sipariş Parametreler

___________________________________________________________________

 

LBR_SI16.jpg

 

 

Detay kısmında bulunan seçenekler işaretlenirse girişlerde seçilen özelliklere göre seçenekler gelecektir.

 

  Siparişleri Faturalaştırma

___________________________________________________________________________________

 

LBR_SI17.jpg

 

 

                Sipariş Karşılama sorgularından Cari Kodu, 6 adet cari özel kod, Tarih, Sipariş No, Sipariş özel kod, Sipariş Türü (Alınan Siparişler, Verilen Siparişler ) gibi aralıklar belirtilerek Kapalı veya açık olan siparişler sağ tarafa geçirilerek sol üst kısımdaki mavi başlat düğmesi tıklanır parametrik ayarlarda belirtilen faturalaşma seçeneklerine göre fatura oluşturulur

 

Siparişleri İrsaliyeleştirme

_____________________________________________________________________________

 

 

LBR_SI18.jpg

 

            Sipariş Karşılama sorgularından Cari Kodu, 6 adet cari özel kod, Tarih, Sipariş No, Sipariş özel kod, Sipariş Türü (Alınan Siparişler, Verilen Siparişler ) gibi aralıklar belirtilerek Kapalı veya açık olan siparişler sağ tarafa geçirilerek sol üst kısımdaki mavi başlat düğmesi tıklanır parametrik ayarlarda belirtilen irsaliyeleşme seçeneklerine göre irsaliye oluşturulur

 

  Siparişten Üretime entegrasyon

__________________________________________________________

 

   

LBR_SI19.jpg

 

 

            Verilen sipariş numarası verilip üretim şekli seçildikten sonra bol üst kısımdaki başlat butonuna basıldığında o sipariş içersindeki stok sayısı kadar üretim emir girişi yapılır.(Bu işlem için Üretim Modülü olmalıdır.)