Demirbaş Kullanım Kılavuzu

DEMİRBAŞ
     Demirbaş kodunu 10 hane alfanümeriktir.Amortismanları muhasebeye işlerken belli demirbaş kodlarını tek kalem olarak işleyebilirsiniz. Bunun için muhasebe hesap no tanımlamanız ve o grubun demirbaş kodlarını aynı hesap numarasına girmeniz gerekmektedir. Eğer demirbaşınızın amortisman hesaplamasını bilgisayar ile tutmaya başladığınızda, o seneden önce hesaplanmış bilgiler varsa,amortisman kalan bedelini girmeyi unutmayınız.Çünkü,o andan sonraki hesaplamalarda bu iki değer baz olarak alınacaktır. Eğer yeni alınan bir demirbaş ise,alış bedeli otomatik olarak kalan bedele ve maliyet bedeline işlenecektir. Demirbaş kart girişi ikinci sayfasında ithal bilgileri,satılmış ise bilgileri girilir.     Verilen kod ve özel kod aralığındaki demirbaşların kart bilgilerinin yer aldığı döküm alınacaktır.     Bu seçenekte, demirbaş kodlarının -hareket görmüş olsun veya olmasın - yenisi ile değiştirilmesi sağlanır.İşlem sonucunda hesabın işlem gördüğü tüm fişlerdeki kodları değiştirilir.


     Demirbaş kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm demirbaşlara tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz. Değişikliği tüm stoklar için veya seçilen aralıkta kalan demirbaşlar için uygulayabilirsiniz. Alan no' da iken F2 tuşu ile değiştireceğiniz alanları seçip F7 tuşu ile işleme başlayınız.Yapılan değişiklikler anında kaydedilecektir.      Seçilen alanların toplam uzunluğu 56 karakteri geçmemelidir.


     Demirbaş kartlarında mevcut bilgilerde toplu değişiklikleri bu seçenek yardımıyla yapabilirsiniz.
1.)MUHASEBE HESAP KODLARI DEĞiŞTiRME
     Seçilen demirbaşların , değişikliğe (E) cevabı verilen muhasebe hesap kodları yenileri ile değiştirilecektir. Verilen aralıkta kalıp muhasebe hesap kodları değişmeyecek veya kod olarak düzenli sıra takip etmeyen demirbaşları özel kodlar yardımıyla işleme tabi tutabilir veya işlem dışında bırakabilirsiniz.
2.)ÖZEL KOD DEGİŞİKLİĞİ
     Seçilen demirbaşların, değişikliğe ( E ) cevabı verilen özel kodları yenileri ile değiştirilecektir. Verilen aralıkta kalıp özel kodları değişmeyecek veya kod olarak düzenli sıra takip etmeyen demirbaşları özel kodlar yardımıyla işleme tabi tutabilir veya işlem dışında bırakabilirsiniz.Başlangıç ve bitiş aralığında kalan demirbaşlar için amortisman hesaplanacaktır.
Yeniden değerlendirme yoksa değerine sıfır giriniz.     Demirbaş kodunu girdiğinizde, size demirbaşın yıl içinde kullanıldığı/bulunduğu işyerlerini girmenizi sağlayan ekran gelecektir.Eğer demirbaşınız o yıl içinde değişik işyerleri tarafından kullanılıyorsa bu seçenekten girilir.     Bu seçenekte demirbaş ile ilgili giderler işlenebilir. Bu gider eğer amortismanı ilgilendiren giderse yani demirbaşın değerini artırıcı bir giderse, bu gideri maliyeti ilgilendiren gider koduyla giriniz.Böylece amortisman hesaplamasında bu tutar o demirbaş için değer artışı olarak dikkate alınacaktır.
     Diğer giderlerin ise,hesaplamada hiçbir etkisi yoktur, sadece bilgi sahibi olmanız içindir.     Demirbaşlarınızı bilgisayara geçirmeden önceki yıllara ait demirbaş bilgilerini (amortisman devirleri,değer artışı devirleri, maliyeti ilgilendiren giderler) bu seçenekten girebilirsiniz.


     Başlangıç ve bitiş aralığındaki demirbaşların amortisman dökümü alınacaktır.İstenirse değersizleri döküm dışı bırakabilirsiniz.


       A M O R T İ S M A N   DEFTERİ                    / /  SAYFA :   1
  DEMİRBAŞ KODU   DEMİRBAŞ ADI      AMR.%   MALİYET BEDELİ  AMORTİSMAN TUTARI BAKİYE DEĞERİ
   =======================================================================================================


  G E N E L       --- TOPLAM ---   


     Başlangıç ve bitiş aralığındaki demirbaşların yeniden değerlendirme dökümü alınacaktır.İstenirse amortismanı bitenleri döküm dışı bırakabilirsiniz.     Başlangıç ve bitiş aralığındaki demirbaşların K.D.V. dökümü alınacaktır.İstenirse sadece döküm tarihindeki ay içinde indirilecek K.D.V. listesi alınabilir.Başlangıç ve bitiş aralığındaki demirbaşların mizan dökümü alınacaktır.
MiZAN TÜRÜ
     Son Mizan : Verilen ay sonuna kadar olan mizan.
     Dönemsel Mizan : Verilen iki tarih arasındaki mizan.
     Dökümde; istenirse bakiye vermeyen (kapanmış veye işlem görmemiş) hesaplar yeralabilir.


     Verilen aralıkta kalan demirbaşların satış bilgileri dökümü aşağıdaki şekilde alınacaktır.

 SATILANLAR LİSTESİ           / /     SAYFA :  1
 DEM. KODU  DEM. ADI  NİTELİK  SAT.TAR.  SAT.FATURA   SAT. FİRMA  SATIŞ TUTARI  BAKİYE TUTARI
 =======================================================================================================
  
  
 G E N E L                                                

     Verilen aralıkta kalan demirbaşların işyeri amortisman dağılımı aşağıdaki gibi dökülecektir.


 İŞYERLERİNE GÖRE AMORTİSMAN DAĞILIMI                Tarih: / /      SAYFA : 1
 DEMİRBAŞ KODU   DEMİRBAŞ ADI   DEMİRBAŞ MAL.   AMR.%   AMORTİSMAN TUTARI   İŞYERİ   GÜN
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                GENEL GD


     Bu seçenek, programda bulunmayan fakat ihtiyaç duyduğunuz dökümleri hazırlayıp dizayn etmeniz için oluşturulmuştur. Hazırlayacağınız raporda gereksinim duyduğunuz bilgiler ana bilgi veya hareket dosyalarında bulunabilir.Raporu hazırlarken bunu belirtiniz.Seçeneğe girişte hazırlayacağınız dosyanın adını ve sayfa satır uzunluğunu giriniz. Satır uzunluğu sağlıklı rapor dökümü almanız için son derece önemlidir.Dip boşluk döküm sırasında, sayfa sonlarında bırakılacak boş satır sayısıdır. Program sizden rapordaki opsiyonların döküleceği satır ve kolon numaralarını isteyecektir, bu bilgileri dikkatlice giriniz. rapordaki bilgileri ALAN NO sütununda iken F2 tuşu yardımıyla görebilirsiniz. Bu sütuna dökeceğiniz alanın numarasını yazınız. raporunuzda dökülecek bilgi için ayrılmış karakter sayısını UZUNLUK sütununa giriniz.
     Numeric sahalar için FORMAT tanımlamanız gerekmektedir. Örneğin;
     1.- 13.789.837,60 rakkamı için format; 99.999.999,99
     2.- 20/01/91 tarihi için format 99/99/99 şeklinde olmalıdır.
     Format uzunluğu, araya girilen ( "/" , "." , "," , "-" v.s.) karakterlerde eklenerek yazılacaktır.
     Alfanumerik sahalar için format istenmeyecektir.Formatı, raporda ayrılan yerden taşmayacak şekilde veriniz. Dökülen bilgi yazıcıya küçük formda dökülmek isteniyorsa KÜC. sütununa "E" girilmelidir. Bu işlemle mevcut satırdaki tüm bilgiler küçük formda dökülecektir.Numerik sahaların rapor sonunda genel toplamının alınmasını istiyorsanız (T) sütununa ('E') cevabı veriniz. Rapor dökümü için hazırlanan sabit opsiyonlar haricinde, bu opsiyonları aritmetik işlemlere tabii tutarak yeni opsiyonlar yaratabilirsiniz.      Bunun için 20 Adet formul tanıtabilirsiniz.Her formülde 5 opsiyon kullanabildiğiniz gibi formül içinde daha önceden tanımlanmış bir formülü de opsiyon olarak kullanabilirsiniz.     Hazırlanarak saklanan raporda;bilgileri seçilen demirbaşlar koduna veya adına göre alfabetik sıralı dökülecektir. Dökümde tutarı veya miktarı sıfır olan seçimler dökülmeyebilir. Grup veya detay bazında toplam satırlar istenirse dökülebilir.


FiRMA ADI :
     Bu seçenekte, bulunulan bölümde bilgisi tutulan firmanın tam adı girilecektir.Resmi defterlerde ve tüm dökümlerde bu isim dökülecektir.

PROGRAMLARA GİRİŞTE ŞİFRE İSTENECEK Mİ ?
     Soruya E cevabı verirseniz program sizden (en çok) 6 hanelik bir şifre girmenizi isteyecektir. Bu şifreyi bir tarafa kaydediniz. Artık her program çalışmaya başlamadan önce sizden şifreyi isteyecektir.Şifreyi aynı şekilde girmezseniz program kesinlikle çalışmayacaktır.Bu yöntemle YETKiLi'ler dışındaki şahısların sistemi kullanması önlenilebilir.Daha sonra şifre kullanmaktan vazgeçtiğiniz taktirde aynı seçeneği seçip H cevabı girerek sistemi şifresiz kullanabilirsiniz. Programlara girişte şifre kullanmak istemiyorsanız soruya H cevabı vermeniz gerekir.

MENÜDEKİ TARİH SİSTEMDEN Mİ ALINSIN
     Soruya ( E ) cevabını verirseniz sistemin tarihi otomatik olarak gelir,işlem yaparken kolaylık sağlanır.( H ) cevabı verirseniz programı en son kullandığınız tarih gelir.


     Muhasebeye entegrasyon kısmıdır. Verilen kod aralığındaki demirbaşların yeniden değerlendirmeleri ve/veya amortisman hesaplamaları muhasebeye işlenecektir. Aynı hesapları tek satırda veya detaylı olarak her bir hareket ayrı bir işlem satırı oluşturacak şekilde entegre edebilir, mahsuptaki işlem satır sayısını sınırlayabilirsiniz.
     Şayet hareketlere giriş sırasında özel kod verilmişse farklı özel koda sahip hareketleri grup,grup entegre edebilirsiniz. Entegrasyon sonucunda oluşacak fişe özel bir kod verilebilir.


     Bu işlemle, demirbaş Hareket veya demirbaş Kart dosyalarınızı demirbaş programınızdan başka programlara, başka programlardan da demirbaş programa transfer edebilirsiniz.
     EXCEL,ACCESS,WORD gibi programlara bilgi transferi/entegrasyonu sağlayabilir veya web kanalıyla bilgi transferi yaparak,iki değişik yerde kullanılan demirbaş paketinin birbirine entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.
     1 numaralı seçenekte, başlangıç ve bitiş tarihi soracaktır. Verilen tarih arasındaki hareketlerden demhar. TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır. 2 numaralı seçenekte, demhar. TXT isimli dosyadaki hareketler mevcut hareket dosyasına eklenir.
     3 numaralı seçenekte,vereceğiniz başlangıç ve bitiş numaraları arasındaki demirbaş nolardan demana.TXT isimli (ASCII TEXT)bir dosya yaratılır. 4 numaralı seçenekte, demana.TXT isimli dosyadaki demirbaş numaraları mevcut demirbaş kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz !).     Seçilen demirbaşların, bakiye ve güncel durumları hareketler esas alınarak tekrar oluşturulur.     Muhasebeye işlenen hareketlerin EN SON yapılan entegrasyon iptal etme seçeneğidir. İşlem sonunda muhasebeye yapılan en son entegrasyon işlemi iptal edilir.


     Muhasebeye işlenen hareketlerin TAMAMINI iptal etme seçeneğidir. İşlem sonunda muhasebeye yapılan bütün entegrasyon işlemleri iptal edilir.