MEGA YAZILIM  TAKSİTLİ SATIŞ PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

ÇEK/SENET - TAKSİTLİ SATIŞ

  01. Ana Bilgi Giriş
      101- Cari ana bilgi girişi
      102- Cari ana bilgi döküm-katalog
      103- Kefil bilgi girişi 
      104- Kefil bilgi dökümü
      105- Kampanya girişi
      106- Ödeme koşulları girişi
      107- Sözleşme bilgi girişi

    02.Listeler
      201- Senet formu dökümü
      202- Sözleşme formu dökümü-1 
      203- Sözleşme formu dökümü-2
      204- Kasadan senet tahsilatı
      205- Taksit ödemeyenlerin listesi
      206- Senet / Çek Kart-ekstre döküm
      207- Dönemsel portföy dökümü 
      208- Senet / Çek vadelere göre döküm
      209- Adat dökümü 
      210- Protestolular dökümü 
      211- Müşterilere göre döküm
      212- Borç çekleri banka listesi
      213- Senet- çek mizanı
      214- Senet- çek mizanı ( borç-alacak karşılaştırmalı) 
      215- Reeskont hesaplama dökümü
      216- Esnek rapor hazırlama
      217- Esnek rapor dökümü

    03.Diğer
      301- Parametreler
      302- Genel parametreler
      303- Taksit ödemeyenleri işaretleme

   Cari Ana Bilgi Girişi

___________________________________________________________________

 

            Cari kodu girildiğinde kaydın durumun göre giriş, düzeltme veya iptal işlemleri yapılabilir. Cari kodu 20 hane alfa nümeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari girişleri görülmektedir. Giriş penceresi üzerinde iken F4 tuşu kayıt, F3 tuşu iptal, F12 tuşu yeni kayıt açmak için kullanılır. Aynı zamanda kod kısmının üstündeki tuşlarla da bu işlemler yapılabilir.

            Ok tuşları ile ileri geri hareketlerle kayıtlar üzerinde gezilebilir. Yön tuşlarının yanındaki tuşlar nesne ve not tuşlarıdır. Bunlar sayesinde cari için özel bir not yazılabilir ya da nesne özelliği ile harita gibi bir özellik de eklenebilir. Cari kart kopyalama ve bilgi tuşları sayesinde bir cari kartı farklı bir kodla kopyalamak mümkün olmaktadır. Bilgi tuşu ise carinin hareketlerini özet olarak göstermektedir.

   

 

LBR_TA70.jpg

 

 

 

            Cari karları girilirken dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur; hareketler muhasebeye entegre edilecek ise, her cari için muhasebe detay kodlarını bu sayfadan girmek gerekecektir. (Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık 99.99 numaralı   hesap açarak işlem yapar.) Bankaya tahsil edilip hesaba geçmesi için gönderilen çekler için, Tahsil Banka  kısmını kullanmak gerekmektedir. Çekler vadesi geldiğinde tahsil edilmişse; çek bordrosunda banka tahsil seçilir, tahsil banka kısmında belirtilen bankanın cari hesabına virman yapılır.

            Dövizli işlemler yapabilmek için de cari kartındaki döviz cinsi kısmında bir döviz cinsi seçilmesi gerekmektedir. Satış ve alış ödeme günleri de vade tarihleri için önemlidir. Özel kodlar 6 tanedir ve birbirinden farklı olarak çalışırlar. Özel kodlar döküm alırken oldukça fayda sağlamaktadır.

            Cari girişinin ikinci sayfasında teminat tipleri ve özel alanlar yer almaktadır. Hesap özeti, bakiye dağılımı ve hareketler isimli sayfalar ise işlemlerden sonra kendiliğinden oluşmaktadır. Hareketler sayfasındaki hareketlerin üzerine çift tıklayarak ilgili harekete ulaşmak da mümkündür. Ayrıca F2 il açılan listede F3 ile isme göre arama yapılmaktadır. Aynı listede bir carinin üzerinde iken F9 tuşu ile hareketler görülebilmektedir.

 

   

LBR_TA71.jpg

 

F2 ile açılan cari kart listesinde bir cari üzerindeyken F9 tuşuna basınca aşılan hareket listesi.

 

 

                    Cari Ana Bilgi Dökümü (Katalog)

  _______________________________________________________________________

 

Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax ve şehir bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan bir esnek rapordur. Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Yine tüm dökümlerde olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

Kefil Bilgi Girişi

_____________________________________________________

 

            Taksitli satış yapılacak olan cariler için kefil bilgilerinin girildiği ekrandır. Detay bilgileri sayfasında; kefil mi yoksa kendisi mi belirlenir. Gerçek ya da tüzel kişi seçimi yapılır. Ad, soy ad, ve telefon gibi bilgileri girilir. Kimlik bilgileri sayfasında kefilin resmi kimlik bilgileri girilir. Tüm bu alanlar isteğe bağlıdır. Doldurulması zorunlu değildir. Diğer bilgiler sayfasında da yine isteğe bağlı olarak bilgiler girilebilir. Kayıt için F4, iptal etmek için F3 ve yeni kayıt için F12 tuşları kullanılabilir. Bunların dışında pencerenin üstünde yer alan tuşları da kullanmak mümkündür.

 

Kefil Bilgileri Dökümü

  _____________________________________________________

 

Daha önceden kefil bilgileri girişi kullanılarak girilmiş olan kefillerin bilgilerini dökmek için kullanılan bir dökümdür. Kriterler sayfasında kefil adı, soyadı ve cari kodu kriterleri yer almaktadır. Bu bilgiler girilerek döküm sınırlandırılır. Bilgi girilmez ise tüm kefilleri dökecektir. Yazıcılar sayfasında yazıcı ayarları değiştirilebilmektedir. F7 tuşu ile ekrana, F8 tuşu ile de yazıcıya döküm gönderilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

Kampanya Girişi

___________________________________

           

            Ürünlerin satışı için özel bir kampanya oluşturulacak ise kampanya girişinin kullanılması gerekmektedir. Giriş penceresinde ilk olarak kod girilir. Bu standart olarak 1 den başlamaktadır. Açıklama yazıldıktan sonra daha önceden tanımlanmış olan bir ödeme koşulu seçilebilir. Kampanya detayları sayfasında stok kodu, fiyatı, peşinat tutarı ve taksit sayısı girilir. Özel kodlar da isteğe bağlı olarak girilebilir.

 

Ödeme Koşulları

__________________________________

 

            Ödeme koşulları girişi kullanılarak taksitli satışların ödemlerinin nasıl yapılacağı belirtilir. Detay sayfasında peşinat sayısı, peşinat yüzdesi, taksit sayısı, peşinat yüzdesi, taksit şekli, taksit gün sayısı, taksit başlangıç günü, peşinat kasa kodu ve kasa kodu değiştirilebilir ve özel kod alanları yer almaktadır.           İlgili girişler yapıldıktan sonra isteğe bağlı olarak diğer bilgiler sayfasında özel alanlar da kullanılabilir. Daha önceden girilmiş olan kayıtlar üzerinde ok tuşları kullanılarak gezilebilir. F2 ile ödeme koşulu listesi açılır. F3 ile iptal, F4 ile kayıt ve F12 tuşu ile yeni kayıt işlemi yapılır. Bu işlemler üst kısımda yer alan tuşlar ile de yapılabilmektedir.

 

 

Sözleşme Bilgi Girişi

_______________________________________________

 

            Yapılan taksitli satışın sözleşmesinin hazırlandığı kısımdır. Genel bilgiler sayfasında sözleşme no program tarafından otomatik olarak verilmektedir ve birden başlamaktadır. Sözleşme tarihi ve açıklaması girilir. İşlem (peşinat) tarihi ise ilk ödemenin varsa peşinatın tarihidir. Cari kod kısmında F2 kısa yol tuşu ile cari seçilir. Daha önceden girilmiş olan kefil bilgileri de seçilir. Vade başlangıç tarihi peşinat tarihine göre program tarafından hesaplanır. Bu otuz günlük bir vadedir. Başlangıç senet/çek no ve bordro ne da otomatik olarak gelmektedir ancak isteğe bağlı olarak da değiştirilebilir.

 

LBR_TA72.jpg

 

            Ödeme koşulu daha önceden girilmiş ise F2 ya da mouse yardımı ile seçilebilir. Mal bedeli, peşinat ve peşinat kasa kodu girildikten sonra; ödeme planına geçilir. Eğer ödeme koşulu girilmiş ise o kriterlere göre ödeme planı otomatik olarak belirlenecektir. Taksit sayısı, faiz oranı (isteğe bağlı), aylık ya da günlük seçimi yapılır. Hesapla tuşuna basıldığında taksit vadeleri oluşur. Sağ üst köşede yer alan senet/çek oluştur tuşuna basıldığında ise ilgili senetler oluşturulur. Diğer bilgiler sayfasında ise özel kodlar ve özel alanlar vardır. Bu kısımlara istenilen bilgiler girilebilir. Kullanılabilecek kısa yol tuşları da F3 iptal, F4 kaydet ve F12 yeni kayıt şeklindedir.

 

Senet Formu Dökümü

________________________________________________

 

            Hazırlanan senetlerin dökümü içi kullanılan bir esnek rapordur. Kriterler sayfasında cari kodu, bordro numarası, senet/çek no, vade tarihi, düzenlenme tarihi ve bordro seri kriterleri vardır. Rapor hazırlamadan isteğe bağlı değişiklikler yapılabilir. Yazıcı ayarları da rapor yazıcı seçenekleri sayfasından değiştirilebilir. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilir.

 

Sözleşme Formu Dökümü – 1

__________________________________________________________________

 

            Hazırlanan senetler için bir sözleşme oluşturan dökümdür. Kriterler sayfasında cari kodu, senet/çek no, bordro no, bordro seri girilerek ilgili döküm oluşturulur. Yazıcı ayarları da rapor yazıcı seçenekleri sayfasından değiştirilebilir. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilir.

 

Sözleşme Formu Dökümü – 2

__________________________________________________________________

 

            Hazırlanan senetler için bir sözleşme oluşturan dökümdür. Kriterler sayfasında cari kodu, senet/çek no, bordro no, bordro seri girilerek ilgili döküm oluşturulur. Yazıcı ayarları da rapor yazıcı seçenekleri sayfasından değiştirilebilir. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilir.

 

Kasadan  Senet Tahsilatı

____________________________________________________

 

            Kasadan senet veya çek tahsilatı yapıldığında kullanılması gereken penceredir. Özellikle senetle çalışıldığı durumlarda kullanılacak bir modüldür. İlk olarak Çek/senet seçim kısmından ilgili işlem seçilir. Bu seçimi parametrik olarak da ayarlamak mümkündür. Yine seri takibi yapılacaksa parametrelerden ayarlanabilir. Numara otomatik olarak her pencerede olduğu gibi 1 den başlamaktadır. Mega servisten bu numaranın başlangıcı değiştirilebilir. Tarih ve cari kodu bilgileri de girildikten sonra açıklama ve özel kod isteğe bağlıdır. Kasa kodu ise kasadan senet tahsilatı olduğu için seçilmek zorundadır.

 

 

LBR_TA73.jpg

           

 

                Detay satırlarına geçilince S/Ç No kısmında F2 veya mouse yardımı ile senet listesi açılır. Bu listeden ilgili senet seçimi yapılır. Seçimden sonra vade tarihi, senet/çek tutarı, geçen gün, şehir borçlu ve banka adı bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Ödenen tutar ise kullanıcı tarafından girilmektedir. Her zaman senet tutarı kadar ödeme yapılmayabilir. Eksik bir ödeme yapılırsa kalan bakiye daha sonra F2 ile açılan senet listesinde görülmektedir. Form üzerinde yer ok tuşları ile diğer formlarda ki gibi ileri geri hareketler üzerinde dolaşmak mümkündür. Ayıca form üzerindeki yazıcı tuşunu kullanarak çek bordro dökümlerine ya da özel olarak tasarlanmış başka bir döküme ulaşılabilir.

               F2 ile açılan senet listesinde senetlerin vade, tutar, son durum ve alan bakiyesi gibi özelliklerini görmek mümkündür. Alt kısımda ise toplam tutarlar ve toplam açık tutarlar takip edilebilir. Bu listede de bazı kısa yol tuşları vardır. Bunlar; F2 no, F3 vade, F5 banka no, F11 açık çekler, F12 kapalı çekler, F7 kayıt düzenle, F8 kayıt göster şeklindedir. Özellikle hangi senetlerin kapandığını görmek için F12 tuşu oldukça kullanışlıdır.

 

 

LBR_TA74.jpg

 

 

Taksit Ödemeyenlerin Listesi

____________________________________________________________

 

            Taksitlerini ödemeyen carilerin dökümünü almak için kullanılan bir listedir. Döküm sonucunda cari kodu, adı, senet no, tutarı, vadesi, senetlerin geçen gün sayısı bilgileri alınır. Kriterler sayfasında cari kodu, vade tarihi ve özel kodlar girilerek döküm alınır. Yazıcı ayarları da rapor yazıcı seçenekleri sayfasından değiştirilebilir. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilir.

 

Senet/Çek Kart Ekstre Dökümü

______________________________________________________________________

 

Çek ve senetlerin tüm hareketlerini görmek için kullanılacak bir listedir. Senet no, özel kod, senet vade, tarih, bordro no, banka cari kodu, cari kodu kriterlerinin yer aldığı bir esnek rapordur. Bu döküm sayesinde çek ve senetlerin numara, vade tarihi, tutar, borçlu, son durum, cari gibi önemli özelliklerini takip etmek mümkündür. Gerekli yazıcı ayarlarını da yapmak mümkündür. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.

 

 

LBR_TA75.jpg

 

 

Senet/Çek Dönemsel Portföy Dökümü

______________________________________________________________________________

 

Portföyde bekleyen senet veya çeklerin listesini almak için kullanılan bir dökümdür. Kriterler sayfasında senet/çek no, tarih vade tarihi ve altı adet özel kod vardır. Seçim sayfasında ise müşteri ve kendi çek veya senetleri işaretlenerek ilgili döküm alınabilir. Yani sadece müşteriden gelen ve portföyde bekleyen çeklerin bir listesi istenirse seçim sayfasında müşteri seçeneğini işaretlemek gerekmektedir. Kısa yol tuşları olarak F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşları ile de yapılabilir.

 

 

LBR_TA76.jpg

 

Senet/Çek Vadelere Göre Döküm

_______________________________________________________________________

 

            Çek ve senetlerin vade tarihi sıralı alınabildiği dökümdür. Çek ve senetler vade tarihleri en yakın tarihten başlayarak sıralanırlar. Bu dökümde isteğe bağlı olarak günlük ve aylık döküm almak mümkündür. Yine kriterler sayfasında çek/senet no, vade tarihi, özel kod, banka cari kodu ve durum kriterleri bulunmaktadır. Özellikle durum kriteri kullanılarak çek ve senetlerin en son ki durumlarına göre sınırlama yaptırılabilir.

 

 

LBR_TA77.jpg

 

 

Seçim sayfasında ise çek, senet, günlük toplam, aylık toplam, cari kod/ad, dövizliler dahil seçenekleri yer almaktadır. Burada dökümde hangi seçeneklerin yer alması isteniyorsa onlar işaretlenir. Her zaman olduğu gibi yazıcı ayarları yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşları ile de yapılabilir.

 

 

Senet/Çek Adat Dökümü

_____________________________________________________

 

            Verilen aralıkta kalan senet veya çeklere ait adat dökümü yapılacaktır. İstenirse belli bir faiz oranı verilerek vade farkı da uygulanabilir.( Adat ve faiz hesaplaması sadece dökümlüktür. Carilere otomatik olarak herhangi bir işlem yapılmaz.) Sadece portföydekiler veya tüm senet ve çekler döküm kapsamına alınabilir.

 

 

LBR_TA78.jpg

 

Senet/Çek Protestolular Dökümü

____________________________________________________________________

 

            Protestolu olan senet ve çeklerin listesini almak için kullanılan bir dökümdür. Kriterler sayfasında yer alan vade alanında istenilen tarih aralığı belirtilir. Bunun dışında cari kod ve özel kodlar ile de dökümde sınırlama yapılabilir. Sıralama sayfasında listenin neye göre sıralanacağı belirtilmiştir. Program tüm listeleri varsayılan değere göre dökmektedir. İsteğe bağlı olarak bu sayfa da vade, belge tipi veya senet/çek numarasına göre döküm almak da mümkündür. Seçim sayfasında ise hangi çek ve senetlerin döküleceği seçilmektir. Bu sayfada çek ve senetlerin durumuna göre seçim yapılır. Yani müşteri veya kendi seçeneklerinden istenilirse borçlu ya da alacaklı seçilebilir. Yine bu sayfa da dövizli dahil seçeneği de mevcuttur. Bu sayede dövizli çekler de dökülebilir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

 

 

Senet/Çek Müşterilere Göre Döküm

  __________________________________________________________________________

 

            Bu döküm kullanılarak cari bazında bir liste alınabilmektedir. Kriterler sayfasında cari kodu, tarih, vade tarihi ve durum seçenekleri ile istenilen kriterler belirtilir. Sıralama sayfasında varsayılan değerin dışında tarih ya da vade tarihine göre bir döküm için seçim yapılır. Seçim sayfasında ise çek veya senetten hangisi isteniyorsa işaretlenir. Eğer bu listede cari adının da çıkması istenirse bu sayfadan işaretlemek gerekmektedir. Yine dövizlilerin dahil edilip edilmeyeceği de bu sayfadan belirlenir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

 

 

 

Borç Çekleri Banka Listesi

  ________________________________________________________

 

            Borç çeklerini ve çeklerin bankalarını görmek için kullanılan bir dökümdür. Hangi borç çeki hangi bankadan işlem görmüş bunu takip istenildiği zaman kullanılabilir. Kriterler sayfasında senet/çek numarası, vade, tarih, 3 adet özel kod, banka cari kodu, bordro numarası ve cari kodu yer almaktadır. Bu kriterler ile sınırlama yapılır. Sıralama sayfasında varsayılan değer haricinde vade tarihi, hareket tarihi, çek/senet no + tipi, çek/senet tipi + no seçenekleri bulunmaktadır ve dökümü bunlardan birine göre sıralamak sağlanabilir.

 

 

LBR_TA79.jpg

 

        

            Seçim sayfasında yer alan kapananları göster, çek, senet, dövizliler dahil, banka cari dökülsün seçenekleri ile listede nelerin yer alacağına karar verilir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

 

 

Senet/Çek Mizanı

  _________________________________________

 

            Senet ve çeklerin aylık ya da haftalık toplamını alarak ne kadarının portföyde olduğunu, ne kadarının müşteriye ciro edildiğini, ne kadarının bankaya teminata veya tahsilata gönderildiğini gösteren bir listedir. Kriterler sayfasında senet/çek no, vade tarihi, ilk hareket yeri kriterleri yer alır. Seçim sayfasında ise haftalık ya da aylık toplam dökülüp dökülmeyeceği belirtilir. Ayrıca çek veya senet seçenekleri de yer almaktadır. İlgili döküm aşağıdaki şeklidedir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.

 

 

LBR_TA80.jpg

 

 

 

Senet/Çek Mizanı (Borç/Alacak Karşılaştırmalı)

________________________________________________________________________________________________

 

            Verilen tarih aralığındaki çek ve senetlerin ay bazında borç-alacak dağılımını veren bir listedir. Kriterler sayfasında senet/çek no, tarih ve ilk hareket yeri alanları yer almaktadır. Bu kısımlara girilen bilgilerle döküm kısıtlanabilir. Seçim sayfasında ise haftalık/aylık, senet ve çek seçenekleri bulunur. Örneğin; haftalık/aylık bir döküm için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir. Bu döküm sonunda aşağıdaki gibi bir liste oluşmaktadır.

 

 

LBR_TA81.jpg

           

           

Senet/Çek Reeskont Hesaplama Dökümü

_________________________________________________________________________________

 

            Verilen başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki senet/çeklere reeskont hesaplatılıp, işlem tarihindeki nakit değerler bulunur. Kriterler sayfasında senet/çek no, vade tarihi, işlem kodu ve aylık reeskont oranı girilir. Seçim sayfasında detaylı bir döküm almak içi ilgili seçenek işaretlenir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir. Bu döküm sonunda aşağıdaki gibi bir liste oluşmaktadır.

 

 

Esnek Rapor Hazırlama

  ___________________________________________________

 

            Daha önceden esnek rapor sihirbazı ile hazırlanan ya da programda yer alan standart raporlar üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Programda yer alan tüm esnek raporlar ve kullanıcı tarafından hazırlanan raporlar bu pencere gelir. Standart raporlar üzerinde değişiklik yapılamaz bu yüzden standart raporlardan birini seçip farklı bir isimle kayıt etmek gerekmektedir. Dizayn sayfası açıldığında rapora yeni alanlar, yeni sorgular ve diğer tablolar ile yeni bağlantılar yapılabilmektedir.

 

 

LBR_TA82.jpg

 

 

Esnek Rapor Dökümü

________________________________________________

 

            Hazırlanan esnek raporların dökümünü almak için kullanılan bölümdür. Açılan pencerede rapor adında yer alan üç nokta şeklindeki tuşa tıklayarak esnek rapor listesi açılmaktadır. Bu listeden ilgili rapor seçilir. Rapor seçildikten sonra dizaynda hazırlanan kriterler gelmektedir. Kriterler girildikten sonra döküm alınır.

 

 

 

Parametreler

  ______________________________

 

            Taksitli satış kampanya parametreleri; genel parametreler ve özel parametreler olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

Genel Parametreler

_________________________________________

 

 • Senet/çek vade farkı yüzdesi; buraya yazılacak olan yüzde oranı senet ve çeklerin vadesi geçtiğinde hesaplanacak faizi bulmaktadır.
 • Yıldaki gün sayısı; yazılacak olan gün sayısına göre vadeleri dikkate alarak geçen gün sayısını ve vade farkını hesaplamaktadır.
 • Taksit peşinatı / tahsilat kasaya işlenecek mi?; bu parametre işaretlendiği takdirde yapılan tahsilat ve alınan peşinatlar kasaya doğrudan işlenir.
 • Peşinat kasa kodu; alınan peşinatların doğrudan işleneceği kasa bu parametre ile standart hale getirilir.
 • Peşinat kasa kodu değiştirilebilir; birden fazla kasa var ise bu parametre sayesinde diğer kasalarda seçilebilmektedir.
 • Vade ve tutarlar değiştirilebilsin mi?; çek ve senetlerin vade tarihi ve tutarları üzerinde değişiklik yapılabilmesini sağlar.
 • Seri takip edilecek; bu parametre işaretlendiğinde seri takibi yapılması zorunlu hale getirilir ve buraya yazılacak olan seri no kullanılır.
 • İşlem tipi; kasadan senet tahsilatı penceresinde otomatik olarak çek ya da senedin seçili gelmesini sağlar.

 

Özel Parametreler

__________________________________

 

 • Bu bölümde kullanıcıya özel olarak tanımlanabilecek parametreler eklenebilir.

 

Taksit Ödemeyenleri İşaretle

____________________________________________________________

 

            Verilen vade tarihi ve cari kodu aralığındaki tüm taksit ödemeyen carileri işaretleyen bölümdür. Vade tarihi, cari kodu, özel kodlar, senet veya çek gibi kriterler girilerek işlem başlatılır.