Kurumsal Seri


Kurumsal Çözüm, Programda gelecek               


MEGA-WINPRO;
Windows İşletim Sistemi ve SQL ile tam uyumlu olarak çalışan, Kurumsal  işletmeler için geliştirilmiş çok dövizli, çok kullanıcılı ve değişik geniş raporlama olanaklı, esnek, açık yapıda Yönetim Bilişim Sitemi (MIS) programıdır.
Raporlarınızı tasarlayın, raporların kullanacağı sorguları (filtreleri) tasarlayın. Yeni menüler hazırlayın. Bu menü seçeneklerinde hangi raporun, hangi sorguyla çalışacağını belirleyin. Kullanıcıları tanımlayın, haklarını, kısıtlamalarını, yetki seviyelerini belirleyin. İsterseniz menüleri kişiye özel belirtin, başka hiç kimse kullanamasın. İsterseniz menüleri guruplara göre ayrıştırın, aynı yetki seviyesindekiler ortak kullansın. Kullanıcı yetkilerine göre kısıtlamalar yapın, örneğin bazı kullanıcılar muhasebe fişi girebilsin ama girilmiş fişte değişiklik veya fiş iptali yapamasın. Raporları istediğinizde değiştirin, alan ekleyin, çıkartın, başlıklarını değiştirin, sıralamasını değiştirin. Dövizden korkmayın, sistemle bütünleştirilmiş gerçek döviz takibi yapın. Sınırsız kasa ve depo tanıtın. Size gerekli olan tüm bilgileri, tasarladığınız formatlarda diğer popüler programlara (Excel, Access, VB...) aktarın, yeniden yorumlayın, grafikler çizin. Gerekirse direkt ulaşın, SQL ODBC ile bağlanın, SQL ile raporlar üretin, kendi yazdığınız programları entegre edin.


GENEL ÖZELLİKLER

GÜVENLİK
Kullanıcı seviye/şifre tanımı, kullanıcıya özel menü, kart bazında yetki, Kayıt bazında açan/düzelten takibi, kart ve hareketlerde giriş/değişiklik/iptal hakları, ekstre görme hakkı, parametrik kısıtlamalar (muhesebeye entegre kayıt değişikliği, cari kredi limit kontrolü, stok negatif kontrolü...)

RAPORLAMA
Esnek rapor, Esnek sorgu, istenilen alandan özel sıralama, ACCESS, EXCEL 'den direkt okuma...

DÖVİZ
Ana kartlarda gerçek TL/Döviz ayrımı, Dövize göre yıllık dağılım, hareketlerde değişik dövizle işlem ve çevrimler, aynıkartta farlkı döviz takibi...

SINIRSIZ KASA/DEPO
Üretim depoları, Şubeler, Şube/Depo takibi, depolar arası hareket, TL, Döviz, Şube kasaları, kasalar arası hareket

AÇIK SİSTEM
SQL veritabanı, Ana/Hareket bilgileri Text transferi (giriş/import, çıkış/export), esnek transfer raporları, ODBC/SQL bağlantısı

Detayları...

ANA BİLGİ GİRİŞİ
* 20 haneye kadar alfanümerik kodlayabilme, kartta adres ile ilgili not vebirden fazla resim tanınıtabilme* 10 adet kullanıcının belirleyebileceği özel alan, gruplama yapabilmek amacıyla 6 adet özel kod verebilme

* İçerikleri benzer kayıtları kopyalayabilime veya kodlarını değiştirebilme

* Karttaki istenilen alana göre arama yapabilme, bu kayıtları izleyebilme

* Karttaki kayıtları panoya kopyalayıp Windows sisteminde kullanabilme

* Sınırsız Kasa, Merkez TL/Döviz, Şubeler TL/Döviz kasaları açılarak tahsilatlar, tediyeler işlenir, kasalar arası transferler yapılabilir

* Sınırsız Depo Üretim depoları, Şubeler, Şube/Depo takibi, depolar arası hareket, depolar arası irsaliye, dışarıdan depoya giriş, depolardan dışarıya çıkış hareketleri takip edilebilir. Stok/Depo, Depo/Stok sıralamasında raporlar alınabilir

ESNEK RAPOR VE SORGU HAZIRLAMA* MEGA ' nın hazırladığı standart raporların haricinde, yeni raporlar ve sorgular oluşturabilme, saklanmış raporlar üzerinde değişiklik yapabilme

* Raporları, sorgular kanalıyle istenilen kritere uygun kayıtlar filitleyip ekrandan veya yazıcıdan alabilme

* Her rapor için birden fazla sorgu hazırlayabilme, istenilen sorgu ( filitre) ile döküm alabilme

* Ana kart, hareket dosyalarından tek tek veya ilişkisel raporlar, ekstre düzeninde raporlar, eklenen alanlara koordinat belirtilerek kolay tasarım, formüller, ara toplamlar, toplamlar, istenilen alanlardan sıralama

GÜVENLİK* Kullanıcı tanıtımı
Seviye/şifre tanımı, Giriş/iptal/değişiklik hakları, ekstre görme hakkı

* Menü tanıtımı
Kullanıcı menüsü, tek menü aynı/alt seviye menü, kart ve harekette iptal/değişiklik hakları...

* Parametrik Genel kısıtlamalar
Muhasebeye entegre kayıtlar, Cari kredi limiti kontrolü, Stok negatife düşme kontrolü, Genel onay tarihi...

* Kayıt bazında iz (Log) takibi

DÖVİZLİ İŞLEMLER* Kartlarda temel döviz cinsi
Cari ve Stok kartlarında temel döviz cinsi alınarak, kartla ilgili tüm işlemler hem TL hem de temel döviz cinsine çevrilerek karta işlenir, böylece karta bakıldığında 12 aylık dağılım anında TL ve döviz olarak görülür. Stokta, TL maliyetle birlikte, dövizli maliyet de takip edilir

* Hareketlerde farklı döviz
Temel döviz cinsi USD olan bir cari kartına DEM fatura kesilebilir, YEN tahsilatı yapılabilir

* Aynı cari kartında farklı döviz takibi
Çok dövizli mizan alınabilir, her dövizin ayrı bakiyesi görülür

 
 AÇIK SİSTEM

* SQL Açık Veritabanı altyapısı, veya (ODBC) bağlantısıyla, EXCEL, ACCESS, WORD, CRYSTAL REPORTS gibi programlarla, bilgilere direkt ulaşılarak istenildiği gibi yorumlanabilir, grafikler, raporlar oluşturulabilir, SQL ile bilgiler sorgulanabilir