Standart SeriMgEGA-LİBERO; Windows İşletim Sistemi ve SQL ile tam uyumlu olarak çalışabilen, Küçük ve Orta Büyüklükte işletmeler (KOBİ) için geliştirilmiş kullanımı rahat, çok kullanıcılı ve değişik geniş raporlama olanaklı, esnek, açık yapıda bir Ticari Yazılım 'dır.

Raporlarınızı tasarlayın, raporların kullanacağı sorguları (filtreleri) tasarlayın. Yeni menüler hazırlayın. Bu menü seçeneklerinde hangi raporun, hangi sorguyla çalışacağını belirleyin. Kullanıcıları tanımlayın, programı yetkisi olmayanlar kullanamasın. İsterseniz menüleri kişiye özel belirtin, başka hiç kimse kullanamasın. İsterseniz menüleri guruplara göre ayrıştırın, aynı yetki seviyesindekiler ortak kullansın. Kullanıcı yetkilerine göre kısıtlamalar yapın, örneğin bazı kullanıcılar muhasebe fişi girebilsin ama girilmiş fişte değişiklik veya fiş iptali yapamasın.

Raporları istediğinizde değiştirin, alan ekleyin, çıkartın, başlıklarını değiştirin, sıralamasını değiştirin.Sistemle bütünleştirilmiş döviz takibi yapın. Sınırsız kasa ve depo tanıtın. Size gerekli olan tüm bilgileri, tasarladığınız formatlarda diğer popüler programlara (Excel, Access, VB...) aktarın, yeniden yorumlayın, grafikler çizin. Gerekirse veritabanına direkt ulaşın veya ODBC ile bağlanın, SQL ile raporlar üretin, kendi yazdığınız programları entegre edin.GENEL ÖZELLİKLER

GÜVENLİK
Kullanıcı tanıtma, kısıtlama ve şifre tanımı, kullanıcıya özel menü özellikleri sayesinde yetkisi olmayan kişilerin programı kullanması önlenir. Her kullanıcıya özel menu oluşturabilme, Parametrik kısıtlamalar (Kart veya hareket kayıtları iptal veya değişikliği, cari kredi limit kontrolü, stok negatif kontrolü...)

RAPORLAMA
Esnek rapor, Esnek sorgu, istenilen alandan özel sıralama, ACCESS, EXCEL'den direkt okuma...

DÖVİZ
Ana kartlarda gerçek TL/Döviz ayrımı, Dövize göre yıllık dağılım, hareketlerde (Fatura, Kasa, Çek, Sipariş…) dövizle işlem yapabilme ve raporlama

SINIRSIZ KASA/DEPO
Stok depoları, Şubeler, Şube/Depo takibi, depolar arası hareket, TL, Döviz, Şube kasaları, kasalar arası hareket

AÇIK SİSTEM 
Microsoft SQL Açık veritabanı (Database) yapısı, Ana/Hareket bilgileri Text transferi (giriş/import, çıkış/export), esnek transfer raporları, ODBC/SQL bağlantısı ile veya direkt olarak ulaşıp, EXCEL, ACCESS, WORD, CRYSTAL REPORTS gibi programlarla, istenildiği gibi yorumlanabilir, grafikler, raporlar oluşturulabilir, SQL ile bilgiler sorgulanabilir.

ANA BİLGİ GİRİŞİ
* 20 haneye kadar alfanümerik kodlayabilme, kart ile ile ilgili not ve birden fazla resim tanınıtabilme

* 10 adet kullanıcının belirleyebileceği özel alan, gruplama yapabilmek amacıyla 6 adet özel kod verebilme

* Karttaki istenilen alana göre arama yapabilme, bu kayıtları izleyebilme

* Sınırsız Kasa, Merkez TL/Döviz, Şubeler TL/Döviz kasaları açılarak tahsilatlar, tediyeler işlenir, kasalar arası transferler yapılabilir

* Sınırsız Depo takibi, Şubeler, Şube/Depo takibi, depolar arası hareket

* Depolar arası irsaliye, dışarıdan depoya giriş, depolardan dışarıya çıkış hareketleri takip edilebilir.
Stok/Depo, Depo/Stok sıralamasında raporlar alınabilirESNEK RAPOR VE SORGU HAZIRLAMA
* MEGA'nın hazırladığı standart raporların haricinde, yeni raporlar ve sorgular oluşturabilme, saklanmış raporlar üzerinde değişiklik yapabilme

* Raporlar, sorgular yardımı ile filitre edilip ekrandan veya yazıcıdan alınabilir.

* Her rapor için birden fazla sorgu hazırlayabilme, istenilen sorgu (filitre) ile döküm alabilme

* Ana kart, hareket dosyalarından tek tek veya ilişkisel raporlar, ekstre düzeninde raporlar, klenen alanlara koordinat belirtilerek kolay tasarım, formüller, ara toplamlar, toplamlar, istenilen alanlardan sıralamaGÜVENLİK* Kullanıcı ve şifre tanıtımı, iptal veya değişikliklerin yetkiye göre kısıtlanabilmesi

* Kullanıcıya özel menü oluşturabilme, kullanıcıların yetkileri dahilinde program seçeneklerini kullanabilmesi.

* Parametrik Genel kısıtlamalar
Muhasebeye entegre kayıtlar, Cari kredi limiti kontrolü, Stok negatife düşme kontrolü, Genel onay tarihi...

DÖVİZLİ İŞLEMLER * Kartlarda temel döviz cinsi
Cari ve Stok kartlarında temel döviz cinsi alınarak, kartla ilgili tüm işlemler hem TL hem de temel döviz cinsine çevrilerek karta işlenir, böylece karta bakıldığında 12 aylık dağılım anında TL ve döviz olarak görülür. Stokta, TL maliyetle birlikte, dövizli maliyet de takip edilir

* Dövizli olarak mizan, ekstre v.s. raporlar alınabilir


 
SEKTÖREL MODÜLLER
 

Ticari, Muhasebe, Müşavir, POS, Market, Mağaza, CEP Telefonu, Renk-Beden,
Taksit, Restorant - Adisyon, Üretim, Barkod, El Terminali, PDKS, Lot-Seri No ...