Mega Barkod Etiket Dizayn

Barkod etiket tasarımı 3 çeşit olup yazıcı türüne göre değişmektedir.

1-FACIT: Etiket dosya adı verilir, satırdaki etiket adeti tanımlanır, etiketler arası boşluk tanımlanır, Etiket ve barkod yüksekliği verilir, satır ve kolan barkoda göre ayarlanır, basılacak alan adı seçilir barkodlar tanımlanır; barkodun yatay veya dik olup olmadığı tanımlanır yükseklik ve genişlik oranı verilir, bu alanların dots'tur.

(1mm=8 dots 203 dots=1 inç)

2-TEC-442: Etiket dosya adı verilir, satırdaki etiket adeti tanımlanır, etiketler arası boşluk verilir. Etiket yüksekliği ve genişliği tec-442'lerde inç'tir. Diğer tanımlamalar facitte olduğu gibi tanımlanır.

3-TEC-472-572: Etiket dosya adı verilir, satırdaki etiket adeti tanımlanır, etiketler arası boşluk tanımlanır,etiket yüksekliği ve genişliği barkod yüksekliği ve etiket boyu tanımlanır. (mm*10 olarak) Diğer tanımlar facitte olduğu gibi tanımlanır. Bu tip yazıcılarda parametredeki kağıt tipi 2 nolu seçenek ise ribon ile baskı yapılabilir.

TEC-572 için tasarım yapılırken, kolaylık olsun diye şu yöntem izlenebilir;
- Etiketin ebatları cetvel ile ölçülüp bulunan cm değerleri mm -> milimetre ye çevrilerek, esnek etiket hazırlama programında, Etiket yüksekliği, genişliği v.s. alanlara yazılabilir... Bu yöntem ile kolay yoldan, etiket sınırları belirlenip, programa girilmiş olunur.
- ikinci aşamada ise kullanıcı, yukarıda verdiği bu ölçülerin dışına taşmayacak şekilde dizaynını yapar...

NOT: Etiket boyu alanına yazacağınız değer, etiketin dikey uzunluğudur. Makina döküm alırken bu uzunluk kadar alana satır satır yazmaya çalışacağı için, etiketin makinaya takılırken "etiket sınırlarının" iyi belirlenmesi gerekmektedir... Aksi halde etiket dizaynında sorun olmamasına rağmen, yazılar diğer etiketlere taşabilir...


BARKOD ETİKET HAZIRLAMA
-----------------------------------------
- ETİKET ADI ve AÇIKLAMASI verilir.
- SATIRDAKİ ETİKET ADEDİ: Etiket üzerinde yan yana duran etiket adedi girilir.
- ETİKETLER ARASI BOŞLUK: Yan yana 1 den fazla etiket varsa, etiket tanımlaması sadece 1 etiket için yapılır, diğer etiketlerin basılması için kaç kolon ileri yazılacağı bu kısımda belirlenir. Örnek:160, 200... Döküm yapılan ilk etiketten sonraki etikette kayma varsa bu kısımda düzeltilmelidir.
- BARKOD YÜKSEKLİĞİ :Etikete Dökülen Barkod çizgilerin yüksekliği bu alanda belirtilir. Örnek: 80, 100 ...
- ETİKET YÜKSEKLİĞİ, GENİŞLİĞİ, BOYU: Buraya verilecek değer, yan yana 1 den fazla etiket varsa, soldaki ilk etiketin yanındaki ve sonrasındaki etiketlere dökümün ortalanması için önemlidir.
TEC-440 , TEC - 442 yazıcılarda INCH cinsinden
TEC-472 , TEC - 572 yazıcılarda mm*10 cinsinden verilir

- SATIR, KOLON: Bu alanlara yükseklik birimi cinsinden değerler girilir
- ALAN NO: Bu alanda F2 tuşu ile açılan pencereden istenilen alan seçilir veya boş geçilerek "YAZI" girilecek ifadeler dökülebilir.
- BARKOD: Bu alana, eğer barkod dökülecekse genelde EAN-13, tür "F" girilir. Yazı dökülecekse 1 ile 9 arası bir sayı girilebilir. Bu sayılar yazı font tiplerine karşılık gelir. F7 tuşu ile verilebilecek değerler girilebilir. "X" değeri girilerek, etiket üzerine çizgi veya kutu çizilebilir.
- Y/D: Bu alan yatay - dikey anlamına gelir, dökülecek yazı veya barkodun etiket üzerine nasıl basılacağı belirler.
- YÜK; GEN: Bu alanlar dökülecek yazı veya barkodun boyutunu etkiler. 1 ile 6 arasında değerler girilebilir.
- UZUNLUK; BAŞLANGIÇ KOLONU: Bu alanlar, yazı yazılacaksa
(Örneğin: "Stok adı") bu alanın hangi karakterinden itibaren, kaç karakterin döküleceği belirtilir.

NOT: Barkod yazıcılar genelde bilgisayara seri kablo ile COM1, COM2... portlara bağlanırlar ve MEGA programlara seri portlardan döküm almadan önce alttaki komutu kullanır:
MODE COM1 = 9600, N, 8, 1
Bu komut MEGA programlarında zaten vardır, fakat dışarıdan döküm almak istenirse, bu komut kullanılmalıdır.