MRP, ERP ile ilgili kavramlar



Diğer Terimler


SCM Supply Chain Management Tedarik Zinciri Yönetimi
CRM Customer Relationship Management Müşteri İlişkileri Yönetimi
B2B Business To Business e-commerce İşletmeden İşletmeye e-ticaret
B2C Business To Customer e-commerce İşletmeden Müşteriye e-ticaret

Diğer Terimler

MPS Master Production Schedule Ana Üretim Programı
CRP Capacity Requirements Planning Kapasite İhtiyaç Planlama
RCCP Rough Cut Capacity Planning Kaba Kapasite Planlama
BPR Business Process Management Süreç Yönetimi
     Make to Stock Stok için üretim
     Assemble to Order Siparişe göre montaj
     Make to Order Siparişe göre tasarım ve üretim
FAS Final Assembly Schedule Son Montaj Programı
DRP Distribution Requirements Planning Dağıtım İhtiyaçlarının Planlanması
PAC Production Activity Control Atölye Kontrolü