Program Yenilikleri
Standart Seri (Libero)
Ocak 2022
Mart 2013
Şubat 2012
Kurumsal Seri (WinPRO)
Ocak 2022
Ocak 2022
 
Mart 2013
MUH
    Muhasebe fiş girişinde entegrasyondan gelen kayıtlar hariç giriş yapılırken ( ticari belge seri,
        belge no, belge tipi, belge tarihi ) alanlarının elle girilmesi sağlandı.
 
    "Fiş Güvenlik Dökümü"ne Fiş Toplamı eklendi. Tarih alanı küçültüldü.
 
CAR
     Cari Hareketsizler dökümü ekranda verilen kriterleri dikkate almıyordu. Rapor yeniden yazıldı.
 
    Cari Mahsup Girişinde Detay Grid üzerinde konumlanmışken ileri geri yapıldığında detay satırların görüntüsü
       bozuluyordu, Düzeltildi.
 
     (WinPRO) Cari Vade Farkı Dökümü Özet Raporu hazırlandı. Bu raporda isteğe bağlı olarak faturaların valörü
           dikkate alınabilir - ya da fatura valörü işlem tarihi olarak kabul edilebilir yapıldı.
 
STK
  
 Stok Kart Ekstre Dökümü Cari alanına girilen tanımsız carinin döküme gelmesi sağlandı.
 
    Hareket Yerlerine Göre Döküm, Hareket Yerlerine Göre Döküm Özet, Har.Yerlerine Göre Giriş/Çıkış,
       Har.Yerlerine Göre Stok Giriş/Çıkış Raporlarında stk harekete girilen tanımsız carinin dökülmesi sağlandı.
 
    Stok Envanter raporunda miktarsız Alım Fark ,Satış Fark miktarlarının dikkate alınması engellendi.
 
    İrsaliye satıcı kodu entegrasyonda Faturaya taşınmıyordu. Birebir ent. kayıtlar için taşıma sağlandı.

IRS
    İrsaliye faturalaştırma sırasında (Cari seçmeden) ortalarda irsaliye listesinde seçim 
       yapılıp faturalaşacak irsaliyelere atınca cursor otomatik en başa geliyordu. Listede kaldığı yerden devam etmesi sağlandı.
 
    İrsaliye faturalaştırma ekranında irsaliye listesinden birden fazla seçim yapılıp faturalaşacak irsaliyelere  atması sağlandı.
 
FAT
   Satış ve alış  fark  faturalarını  listeler  icmal dökümünde toplam olarak gösterilmesi isteniyor. 
           Alış  fark'ı toplam olarak almıyordu, Gerekli düzenleme yapıldı.
 
BRD
  
 Meslek Kodları'nın Excel'den güncelleştirilebilmesi sağlandı.
 
   BES - Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili yenilikler eklendi.
 
DEM
  
 Demirbaş MUHasebe entegrasyonundaki sorun giderildi.
 
GENEL
  Hatırlatıcı - 2013 Vergi takvimi geçişleri sete eklendi.
 
TAKsit 
 Taksit Modülüne Sözleşme Word Dökümanı eklendi. Gerekli verilerin word dökümana aktarılması sağlandı. 
     Cari Özel Alan 1 - Depozit Tutarı
     Cari Özel Alan 7 - Kefil Adı Soyadı
     Cari Özel Alan 8 - Kefil Adresi
     Cari Özel Alan 9 - Kefil Semt Şehir
     Cari Özel Alan 10 - Kefil Telefon
     Cari Özel Alan 11 - Kefil TC Kimlik
 Bilgileri olarak kabul edilerek Word'e aktarılmıştır. Diğer bilgiler sözleşme ekranından alınmıştır.
 
 Word Dökümanı Orjinali Application Path(MEGA) altında Raporlar\WordDoc\YurtSozlesmesi.Doc olarak saklanmıştır.
 Sözleşmeye Ait Word Dökümanı ise kullanıcının Local Settings Klasörü altındaki Temp'de Oluşuyor
 isterse kullanıcı farklı bir adrese Word içinden kaydedebilir.
 
URT - Barkodlu (WinPro)
 Üretim Modülü Barkodlu Üretim Fiş Girişi (Özel) Özel Alan5 terazi darası, Özel Alan6 ürün darası şeklinde güncellendi.