Program Yenilikleri
Standart Seri (Libero)
Ocak 2022
Mart 2013
Şubat 2012
Kurumsal Seri (WinPRO)
Ocak 2022
Ocak 2022
 
Şubat 2012
MEGA Ver: 4.5.018 versiyonunda yapılan yenilikler.
 
1) Bordro – Tahakkuk – “AGI 18 Yaşını Dolduran Çocuklar” Dökümü
2) Bordro Personel Kartlarına Ek-Ödeme ve Kesinti Taşıma İşlemi
3) Puantaj Ekranında Tek veya seçim yapılan tüm personele Ek-Ödeme ve Kesinti taşıma işlemi
4) Ana Karttan Puantaja Ek Ödeme ve Kesintilerin Taşınması
5) Puantaj Ekranından Ek Ödeme ve Kesintilerin Silinmesi
 
6) Fatura modülünden Ba/Bs Formlarının e-beyanname Programına Gönderilmesi
 
7) Muhasebe modülünden Ba/Bs Formlarının e-beyanname programına gönderilmesi
8) Kesin Mizan Dökümü ve aktarımı e-beyanname programına gönderilmesi
9) Muhasebe Mizan Dökümünde Kapanış Maddesinin Dikkate Alınmaması