MEGA YAZILIM BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
Son Güncelleme
LİBERO CARİ KULLANIM KILAVUZU

MEGA ön muhasebe programı: Libero Cari

 

01.Ana bilgiGiriş
Döküm
Kod değiştirme (kart+hareket)
Esnek kart girişi


02.Hareket
Tahsilat makbuzu (nakit)
Tediye (ödeme) makbuzu (nakit)
Havale/dekont
Cari Mahsup fiş Girişi
Döküm
Özet hareket dökümü
Kelime/tutar arama dökümü
Cari Mahsup Kopyalama


03.Listeler
Kart/ekstre
Mizan
Yaşlandırma (borç/alacak oluşum)
Risk
Adat
Vade farkı
Hareketsiz cariler
Ciroya göre sıralı
Aylık dağılım mizanı
Esnek rapor hazırlama
Esnek rapor dökümü


04.Diğer
Parametreler
Devir (dönem sonu)
Muhasebeye entegrasyon
Muhasebe Entegrasyonu geri alma
Dosya Transferi
Kartların Muhasebede Otomatik yaratılması
Hareketten cari kart yaratma
Ana bilgi düzenleme


05.Modüller
Kasa
Cari Döviz
Cari Ödeme


CARİ ANA BİLGİ GİRİŞİ
-------------------------------------------------------------


Cari numarasını ve/veya kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Cari kodu 20 hane alfanümeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari girişlerinizi görebilirsiniz. Cari özel kodları; her biri 5 haneli olmak üzere altı adettir. Özel kodlar kendi aralarında bağımsızdırlar. Cari adresi, 25'er haneden 2 satırdır. İki adet telefon numarası girebilirsiniz. Yetkili kısmına, tanıtılan cari bir firma ise ilgili kişi girilebilir. Cari hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her cari için muhasebe DETAY kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir ( Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık 99.99 nolu hesap açarak işlem yapar). Bankaya tahsil edilip hesaba geçmesi için gönderdiğimiz çekler için, Tahsil Banka kısmını kullanırız. Çekler vadesi geldiğinde tahsil edilmişse; Çek Bordrosunda Banka Tahsil seçilir, Tahsil Banka kısmında belirttiğimiz bankanın cari hesabına virman yapılır. Detaylı bilgi için Senet-Çek kısmında Hareket Girişi kısmında, bankalardaki kredi operasyonlarına bakınız. Hesabı açtığınız andaki devir borç/alacak tutarlarını da bu ekrandan girebilirsiniz. Özel kodlar 3 adet olup alfanümeriktir. Dökümlerde ortak özellikleri olan carileri ayrıştırıp, listelemeniz için konulmuştur.

Cari ana bilgi girişi ikinci sayfasında, her cari için özel iskonto yüzdesini girebilirsiniz. Bu oran, fatura girişi sırasında sadece hatırlatma amacıyla ekrana getirilecektir. Stoklarınıza verdiğiniz satış fiyatlarından hangisi ile işlem yapacağınızı girdiğiniz takdirde fatura kesimi sırasında bu fiyat otomatik olarak getirilir. Ödeme günü, fatura girişinde valor tarihinin otomatik olarak getirilmesinde kullanılır.Burada tanıtılan gün sayısı fatura kesim tarihine eklenerek valor tarihi bulunur. Ödeme ile ilgili dökümlerde size bilgi vermek amacıyla ödeme notu belirtebilirsiniz. Hesabı açtığınız andaki devir borç/alacak tutarlarını da bu ekrandan girebilirsiniz. Cari döviz modülü ile entegre çalışıyorsanız bu cari için kullandığınız temel döviz kodunu (ör: USD, DM, LRT gibi) devir olarak döviz borç/alacak tutarları girebilir, cari döviz modülünüzden bu bilgileri takip edebilirsiniz. Teminat başlığı altındaki vade ve tutar bilgileri Cari Riski hesaplamasında kullanılacaktır. Özel alanlar birbirinden bağımsız olmak üzere üç adettir.Sizin tanımlayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir.


CARİ ANA BİLGİ DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Seçilen carilere ait bilgiler, katalog veya tüm bilgileri içerecek şekilde detaylı olarak dökülecektir.


                                    
CARİ KATALOĞU                                     Sayfa : 1

C A R İ N O       C A R İ A D I        YETKİLİ         TELEFON/LAR          FAX     ŞEHİR
=========================================================================================HESAP NO DEĞİŞTİRME (KART + HAREKET )
-------------------------------------------------------------


Bu seçenekte , cari kodlarının (hareket görmüş olsun veya olmasın) yenisi ile değiştirilmesi sağlanır. İşlem sonucunda cari kodun işlem gördüğü tüm hareketlerdeki kodları değiştirilir.
 

ESNEK KART GİRİŞİ
-------------------------------------------------------------


Cari kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm carilere tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz. Tüm cari kodları veya belirli aralıkta kalan cari kodları seçebilirsiniz. Alan no' da iken değiştireceğiniz alanları seçip ok tuşu ile işleme başlayınız.Yapılan değişiklikler anında kaydedilecektir.


TAHSİLAT MAKBUZU (NAKİT)
-------------------------------------------------------------


Nakit tahsilat hareketleriniz giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir. Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manüel olarak işlenecekse (MUH) sütununa 'H' girilmelidir. Muhasebe işlemleri söz konusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da 'E' olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında! Otomatik Yaratıldı- adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydedip, sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinasını kullana bilisiniz.T A H S İ L A T M A K B U Z U
====================================

****************************************
MEGA BİLGİSAYAR YAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ADRES 1                ADRES1
ADRES                         SEMT / ŞEHİR
                              ------------- No : 1
Tel.:
****************************************    Tarih : / /
Sayın,
Y.

Hesabınıza Alacak Olarak kaydedilmiştir.
TAHSİL EDENİN :                        ÖDEYENİN :
------------------                     ------------
ADI SOYADI-İMZA/KAŞE                   ADI SOYADI-İMZA/KAŞE
TEDİYE (ÖDEME) MAKBUZU (NAKİT)
-------------------------------------------------------------


Nakit tediye hareketleriniz giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir. Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manüel olarak işlenecekse (MUH) sütununa 'H' girilmelidir. Muhasebe işlemleri söz konusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da 'E' olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik Yaratıldı- adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydedip, sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinasini kullana bilisiniz.

Ö D E M E (Tediye) M A K B U Z U
====================================

****************************************

MEGA BİLGİSAYAR YAZ.SAN.TİC. LTD. ŞTİ
ADRES 1                 ADRES1
ADRES                       SEMT / ŞEHİR
                            ------------- No :
Tel.:
**************************************** Tarih : / /
Sayın,
Nakit olarak C/HS.mahsuben ödenmiştir.
ÖDEMEYİ ALANIN :                 ÖDEYENİN :
------------------               ------------
ADI SOYADI-İMZA/KAŞE             ADI SOYADI-İMZA/KAŞE
HAVALE DEKONT GİRİŞİ
-------------------------------------------------------------


Havale/Dekont hareketleri giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir. Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. (B/A) sütununa; Cari, havaleyi gönderen taraf ise Alacak, alan taraf ise Borç kodu girilmelidir. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manüel olarak işlenecekse (MUH) sütununa 'H' girilmelidir. Karşılık bloğunda havalenin muhatap carisi girilecektir. Muhasebe işlemleri söz konusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Harekete muhatap karşı cari hesaba işlem yapılmayacaksa (CARI) sütununa 'H' giriniz. Bu durumda program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da 'E' olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik Yaratıldı- adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydedip, sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinasını kullana bilisiniz.

HAVALE/DEKONT MAKBUZU


Tarih : / /
Makbuz No : 123

Cari Kodu            Cari Adı                Açıklama              Borç            Alacak
==================== ======================= ===================== =============== ===============
-------------------- ---------------------- ---------------------- --------------- ---------------
Yalnız Y.ELLİDÖRTBİNALTIYÜZKIRKBEŞ TL.
Hesabınıza Borç/Alacak kaydedilmiştir.
                                                                                         İmza-KaşeCARİ MAHSUP GİRİŞİ
-------------------------------------------------------------


HAREKET DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.CARİ HAREKETLERİ (NAKİT ÇEK SENET FATURA DEKONT)           / / - / /                          Sayfa : 1
TARİH CARİ NO   ADI   BELGE NO   AÇIKLAMA   SATIŞ FİYATI   MİKTARI    B O R Ç   A L A C A KOD  H.KOD  M
========================================================================================================
                                         GÜNLÜK TOPLAM
                                         F A R K =HAREKET DÖKÜMÜ (ÖZET)
-------------------------------------------------------------


Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.           CARİ HAREKETLERİ                (ÖZET)                    Sayfa : 1
TARİH       B O R Ç        A L A C A K       FARK BORÇ             FARK ALACAK
==============================================================================KART/EKSTRE DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.


/ / - / / CARİ HESAP KARTI Sayfa : 1

A D I : Adresi : *- TEMİNAT CİNSİ VADESİ TUTARI -*
Cari No : Tel. : *
Vergi : / / P.Kod :
Yetkili :
*** SON DURUM
TARİH TİP BEL.NO AÇIKLAMA SATIŞ FİYATI MİKTARI B O R Ç A L A C A K BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE DURUM
==================================================================================================

 

-----------------------------------------------------------------------
= T O P L A MMİZAN DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Seçilen carilerin kod veya isim sıralı olarak, toplam veya fark bakiyesine göre mizan dökümleri alınacaktır. Fark mizanında sadece bakiye veren taraf, (borç/alacak) toplam bakiye mizanında ise her iki taraf dökülür. Sadece bir türdeki hareketler mizana esas alınabildiği gibi tüm hareketlerde değerlendirilebilir. Borçlu ve Alacaklı carilerin ayrı ayrı mizanı alınabilir. (Ödeme ve Tahsilat planlamasında kolaylık sağlar.) Dökümde ayrıca carilerin son hareket tarihleri de yer alacak, döküm sonunda genel toplam ve fark alınacaktır.CARİ MİZANI / / Sayfa : 1
C A R İ N O C A R İ A D I ÖDEME NOTU S.HAR.TAR B O R Ç A L A C A K BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
============================================================================================


YAŞLANDIRMA (BORÇ/ALACAK OLUŞUM) DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Carilere ait son bakiyelerin oluşum tarihçeleri dökülecektir. Dökümde, hareketlerin (dökümün alındığı tarihe göre) bakiye günleri tek tek dökülerek sonuçta ortalama bakiye gün verilecektir. Gün hesabında, hareket tarihleri veya valör tarihleri esas alınabilir.BORÇ - ALACAK OLUŞUM LİSTESİ Tarih :        / /                          Sayfa : 1
                                                                         BEK   GEC
KODU    ADI   TARİH    BELG.NO    AÇIKLAMA   B O R Ç A L A C A K   ÖDE   GÜN   GÜN
==================================================================================
* GENEL TOPLAM *ADAT DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Verilen tarihler arasında carilerin sahip oldukları bakiyelere adat uygulanıp istenirse yıldaki gün sayısına göre faiz uygulaması yapılacaktır. (Adat Tutarı = Bakiye gün * Bakiye tutar) şeklinde değerlendirilir (Adat ve faiz hesaplaması sadece dökümlüktür. Carilere otomatik olarak herhangi bir işlem yapılmaz.).


              
/ / - / /             CARİ ADAT DÖKÜMÜ                     Sayfa : 1
CARİ NO :           A D I :
TARİH BELG.NO BELG.TAR AÇIKLAMA ODE BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALC.BAKİYE GÜN BORÇ ADAT ALACAK ADAT
================================================================================================

------------------------------------------------------------------------------------------------
= T O P L A M =
ADAT FARKI :
FAİZ :


ADRES ETİKETİ DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Verilen aralıkta kalan carilerin isim veya kod sıralı olarak, her cari için istenen adette etiket dökümü yapılacaktır. İstenirse etikete isim ve adresin yanı sıra yetkili ismi döktürülüp hitap değiştirilebilir.

HAREKETSİZ CARİLER DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Bu döküm carilerin ticari verimliliğini takip etmeniz için yazılmıştır. Belli bir tarihten sonra sirkülasyonu durmuş carileri tespit edebilir güncel müşteri takibi yapabilirsiniz. Dökümde ayrıca carilerin son hareket tarihleri de yer alacaktır.SON HAREKETİ -       / /             TARİHLERİ ARASINDA OLANLAR          Sayfa : 1
CARİ KODU   CARİ ADI   BORÇ TUTARI   ALACAK   TUTARI   TELEFONLAR   ŞEHİR   S.HAR.TAR
=====================================================================================

TOPLAM :AYLIK DAĞILIM MİZANI
-------------------------------------------------------------


Carilerin sadece verilen tarih aralığında miktar ve tutar olarak ulaştıkları mizan durumu, özet veya detaylı olarak dökülecektir. Bakiyesi sıfır olan cariler döküm dışı bırakılabilir.


AYLIK BORÇ/ALACAK DAĞILIM MİZANI / / Sayfa : 1

AYLAR BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ KÜMÜLATİF BORÇ KÜMÜLATİF ALACAK
---------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
DEVİR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK


 
PARAMETRELER
-------------------------------------------------------------


MUHASEBE İLE İLGİLİ HESAPLAR
Bu seçenekte cari hareketleri muhasebeye entegrasyonu sırasında hareketlerin işleneceği muhasebe detay kodları girilir.

HAREKET GİRİŞİNDE ALANLAR
Bu seçenekte cari hareketleri girişi sırasında istenen alanların alınıp alınmayacağı sorulur.

VALÖR TARİHİ ALINACAK MI : H Evet Hayır
ÖZEL KOD ALINACAK MI : H Evet Hayır
MUHASEBE İŞLENDİ KODU : H Evet Hayır
VADE FARKI YÜZDESİ ALINACAK MI : H Evet Hayır
AYLIK VADE FARKI YÜZDESİ

Bu seçenekte vereceğiniz bilgiler, cari adat hesaplamasında otomatik olarak ekrana gelecektir.

ÖZEL ALAN İSİMLERİ
Cari ana bilgi girişlerinde mevcut alanlar haricinde sizin tanımlayabileceğiniz 3 adet alanın ismini bu seçenek vasıtasıyla girebilirsiniz.

TAHSİLAT/TEDİYE MAKBUZU
Bu seçenekte vereceğiniz bilgiler,tahsilat/tediye makbuz dökümlerinde otomatik olarak ekrana gelecektir. Eğer hazırladığınız esnek bir dosya varsa bu seçenek vasıtasıyla programa tanıtmalısınız.
 
DÖNEM SONU DEVİR İŞLEMİ
-------------------------------------------------------------


!!!! DİKKAT .. HER ÜÇ İŞLEMİN DE GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR,
BU İŞLEMLERİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN YEDEK ALINIZ...


Dönem sonu işlemidir. 3 tür devir yapılabilir.
1.- Yılbaşı devri : Cari kartları sadece sahip oldukları son ve tek (borç veya alacak) bakiye ile gelecek döneme taşınır.
2.- Normal Devir : Yıl boyunca girilen hareketlerin bulunduğu dosya silinir. Cari kartları son borç ve alacak bakiyeleri ile gelecek döneme taşınır.
3.- Devir ve Hareket Sıfırlama : Normal devirden farklı olarak bakiye devri yapılmaz, sadece kartında tanıtılan sabit bilgiler korunarak tüm hareketleri ve bağlı bilgileri sıfırlanır.
 

HAREKETLERİN MUHASEBEYE İŞLENMESİ
-------------------------------------------------------------


Fatura hareketi haricindeki cari hareketleri mahsup fişi olarak muhasebeye işlenir. Dilerseniz tüm hareketleri birleştirerek tek mahsupta veya her günü ayrı bir mahsupta toplayabilirsiniz. Aynı hesapları tek satırda veya detaylı olarak her bir hareket ayrı bir işlem satırı oluşturacak şekilde entegre edebilir, mahsuptaki işlem satır sayısını sınırlayabilirsiniz. Şayet hareketlere giriş sırasında özel kod verilmişse farklı özel koda sahip hareketleri grup,grup entegre edebilirsiniz. Entegrasyon sonucunda oluşacak fişe özel bir kod verilebilir.

DOSYA TRANSFERİ
-------------------------------------------------------------


Bu işlemle, cari Hareket veya cari Kart dosyalarınızı cari programınızdan başka programlara, başka programlardan da cari programa transfer edebilirsiniz. EXCEL, ACCESS, WORD, LOTUS, DBASE gibi programlara veya diğer ticari paket programlara bilgi transferi/entegrasyonu sağlayabilir veya modem kanalıyla bilgi transferi yaparak, iki değişik yerde kullanılan cari paketinin birbirine entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.
1 numaralı seçenekte, başlangıç ve bitiş tarihi soracaktır. Verilen tarih arasındaki hareketlerden carhar.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
2 numaralı seçenekte, carhar.TXT isimli dosyadaki hareketler mevcut hareket dosyasına eklenir.
3 numaralı seçenekte,vereceğiniz başlangıç ve bitiş numaraları arasındaki cari no'lardan carana.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
4 numaralı seçenekte, carana.TXT isimli dosyadaki cari numaraları mevcut cari kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz!).


KARTLARIN MUHASEBEDE YARATILMASI
-------------------------------------------------------------


Verilen aralıkta kalan carilerin, kartlarında tanıtılan ve en az bir defa nokta ile kırılmış muhasebe hesap kodları, muhasebe hesap planına detay hesap olarak kaydedilir. Ancak grup ve kebirleri yaratılmaz, bu hesaplar muhasebe hesap planına ayrıca girilmelidir.

ANA BİLGİ DÜZENLEME
-------------------------------------------------------------


Seçilen carilerin, bakiye ve güncel durumları hareketler esas alınarak tekrar oluşturulur.