2024 yılı Asgari ücret


Asgari Ücret 2024 Brüt Ücret (Aylık)    20.002,50 TL
Asgari Ücret 2024 Net Ücret (Aylık)    17.002,12 TL
Asgari Ücret 2024 Brüt Ücret (Günlük)    666,75 TL

Asgari Ücret 2024 Yasal Kesintileri
Brüt Ücret    20.002,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı    2.800,35 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı    200,03 TL
Kesintiler Toplamı    3.000,38 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret)    17.002,12 TL
 
İşverene Maliyeti 2024
Asgari Ücret    20.002,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)    3.100,39 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu    400,05 TL
İşverene Toplam Maliyeti    23.502,94 TL

Ücretliler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi

110.000 TL'ye kadar Yüzde 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası Yüzde 20

870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası Yüzde 27

3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası Yüzde 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi

110.000 TL'ye kadar Yüzde 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası Yüzde 20

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası Yüzde 27

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası Yüzde 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası Yüzde 40