MEGA YAZILIM BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
Son Güncelleme
LİBERO STOK KULLANIM KILAVUZU

01.Ana bilgi
Giriş
Döküm
Kod değiştirme (kart+hareket)
Esnek kart girişi


02.Fiş
Giriş
Detaylı döküm
Özet döküm
Açıklama/tutar/miktar arama
Fiş no/Tipi/Tarihi Değiştirme


03.Listeler
Kart Ekstre
Envanter
Mizan
Hareket yerlerine göre
Fiyat listesi
Kritik seviye
Hareketsiz stoklar
Ciro sıralı stok dökümü


04. Diğer
Parametreler
Devir (dönem sonu)
Dosya transferi
Kartların muhasebede yaratılması
Birim fiyat düzenleme


05. Stok Depo
Depo Fiş Girişi
Depo Stok Envanter Dökümü
Stok Depo Envanter Dökümü
Stok Depo Kart Dökümü
Depo Kodu Değiştirme (Kart+Hareket)


06. Modüller
Üretim
Üretim-2
Sipariş
Barkod
Satın Alma
Stok Döviz
Oto Yedek Parça Fiyat Transfer
Pos-1


 
STOK ANA BiLGİLERİ GİRİŞİ
-------------------------------------------------------------


Stok kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. İki sayfadan oluşur. Pgup/Pgdn tuşları ile önceki/sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Stok kodunda iken F2 tuşuna bastığınızda ekrana açılan pencereden mevcut stok girişlerinizi görebilirsiniz. Stok kodu 14 hane ve alfanümeriktir. Stok kodunu rakam/harf olarak girebilirsiniz. Stok kodunda ** işaretinin bulunması, o kodun grup kodu olduğunu belirtir. Dökümlerde bu gruplara göre ara toplam alınır. Grup kodu; program için ayıraç özelliğe sahiptir, hareket girilemez. Stok adını 25 hanelik tanımlıya bilirsiniz. İkinci birim her stok için ayrı ayrı kullanabileceğiniz alternatif birimdir.

Ör : Asıl birim AD (adet), Alternatif birim DZ (düzine) olsun;
Formül: ( * ) 12 şeklinde verilmelidir. Tersi söz konusu olduğunda formül: ( / ) 12 şeklinde olacaktır. Birim fiyat, Devir miktarı ve tutarı stoğunuzun bilgisayara girmeye başladığınız andaki fiyatı, mevcut miktarı ve tutarıdır (Devir miktarı ve fiyatına yıl içinde gerekli olmadıkça müdahale etmeyiniz). Her stok için dört ayrı satış fiyatı verilebilir (ör: peşin, 1 ay vadeli, döviz karşılığı, v.s ...). Fiyatlardan birine döviz fiyatı verilip, otomatik satış fiyatları değişikliğinden günlük kurlara göre her an fiyatlar güncelleştirilebilir. Fatura kesilmesi sırasında bunlardan biri çağrılabildiği gibi farklı bir fiyat da uygulanabilir.

KDV durumu, verilen satiş fiyatına KDV'nin dahil olup olmadığını belirler. KDV yüzdesi, girdiğiniz stoğun fatura programında kullanılması içindir. İskonto yüzdesi; söz konusu malın satışında sürekli uygulanan bir oran varsa girilir. Bu oran fatura girişinde ekrana getirilir, uygulanması isteğe bağlıdır. Stok ana bilgi girişi ikinci sayfasında, girişi yapılan her stok için üretici kodu ve adı verilebilir. Bu stoğu temin ettiğiniz yer hakkında bilgi almanız için konulmuştur. Stok hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her stok için muhasebe detay kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. (Aksi takdirde muhasebe programı bu hesaplara karşılık 99.99 Nolu hesap açarak işlem yapar.) Eğer barkod modülü ile entegre çalışıyorsanız barkod giriş/çıkış kodlarını bu kısımdan programa tanıtmanız gerekir.

Minimum stok miktarına elinizde bulunmasını istediğiniz Stok miktarının alt limitini, Maksimum stok miktarına ise üst limitini giriniz. Stok miktarı kritiğin altına düştüğünde sistem giriş ve döküm programlarında sizi uyaracaktır.

STOK ANA BiLGiLERi DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Verilen kod ve özel kod aralığındaki stokların kod, ad ve birimlerinin yer aldığı döküm alınacaktır. Yazıcıdan yapılan detaylı dökümde stok kartında girilen tüm alanlar yer alacaktır. Katalog şeklindeki dökümde, stok kodu, stok adı, stok 1.birimi, stok 1.biriminin parametrelerde tanımlanan virgül kodu, döviz cinsi dökülür.

                       STOK KATALOĞU     / /           Sayfa : 1

STOK KODU           S T O K   A D I         BİRİMİ       DÖVİZ-1   -2   -3   -4
===============================================================================

 


KOD DEĞiŞTiRME (KART + HAREKET)
-------------------------------------------------------------


Bu seçenekte, stok kodlarının (hareket görmüş olsun veya olmasın) yenisi ile değiştirilmesi sağlanır. İşlem sonucunda hesabın işlem gördüğü tüm fişlerdeki kodları değiştirilir.

ESNEK KART GİRİŞİ
-------------------------------------------------------------


Stok kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm stoklara tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz. Değişikliği tüm stoklar için veya seçilen aralıkta kalan stoklar için uygulayabilirsiniz. Alan No'da iken F2 tuşu ile değiştireceğiniz alanları seçip F7 tuşu ile işleme başlayınız. Yapılan değişiklikler anında kaydedilecektir. Seçilen alanların toplam uzunluğu 63 karakteri geçmemelidir.

FİŞ GİRİŞİ
-------------------------------------------------------------


Fiş numarası ve Fiş tipini girdiğinizde, Fiş kaydının durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya iPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Fiş tipi Giriş veya Çıkış olabilir. Mevcut bir fişi fiş noda iken F3'e basarak iptal edebilirsiniz. Fiş numarası sistem tarafından önceki kaldığınız numaranın bir arttırılması şeklinde otomatik olarak verilmektedir. Bu numaralandırmayı kullanmayıp kendi istediğiniz şekilde Fiş numarası verebilirsiniz. Stok No alanında iken F2 tuşu ile açılan pencereden mevcut stoklarınızı görebilirsiniz. Stok numarasını girdiğinizde; fişin altına stoğun adı, mevcut miktar ve kritik seviyesi gelecektir. Verdiğiniz stok numarası stok kartlarında daha önceden tanıtılmamışsa o stoğu girmek isteyip istemediğiniz sorulur, isterseniz stoğu buradan stok kartına kaydedip işinize devam edebilirsiniz. Stok kodunu girdiğinizde stokla ilgili bilgiler gelecektir. Bir fişe en çok 9999 adet stok hareketi girilebilir. Hareket girişi sırasında, parametrelerde yapılan seçime göre 1.satış veya birim fiyatı otomatik getirilir. Hareket yeri stoğun geldiği veya gittiği yerin adı veya kodunu belirtir. Yani stogu aldığınız veya sattığınız firmanın adını veya kodunu girmeniz gerekir. HAREKET YERLERiNE GÖRE DÖKÜM buraya gireceğiniz isme/koda göre alınacaktır. (Buraya girilen kodun/adın daha önceden cari ana bilgilerine girilmiş olması şart değildir.) Açıklama sütununda stok ile ilgili ifadeleri yazabilirsiniz. Aynı fiş üzerinde iken ikinci stoğu girdiğinizde hareket yerine ve açıklama satırına bir önceki satırdaki yazılar aynen gelecektir. CTRL ve END tuşları ile bu yazılar istenirse silinir. Miktar ve fiyat kolonunda iken F7 tuşu ile hesap makinasını kullanabilirsiniz. Hatalı girdiğinizi fark ettiğiniz fişleri fiş numarasını verdikten sonra Fiş noda iken F3 tuşu ile komple iptal edebilir veya fişin içinde iken satırlarında değişiklikler yapabilirsiniz.

DiKKAT !!!
Eğer stok programınız fatura ile entegre çalışıyor ise; fatura tarafından otomatik olarak yaratılan stok fişleriniz üzerinde işlem yapmayınız. Herhangi bir değişiklik gerekiyorsa, faturadan yapınız.
 
FİŞ DÖKÜMÜ (DETAYLI)
-------------------------------------------------------------


Fişler giriş dizaynında, tüm fiş bilgilerini içerecek şekilde dökülür. Tüm fişleri dökebileceğiniz gibi sadece giriş veya sadece çıkış fişlerini de dökebilirsiniz.

                      HAREKET FİŞLERİ      / /        Sayfa : 1

FİŞ NO :1   TÜRÜ :(Çıkış)   CARİ ADI :    TARİHİ :    / /    ÖZEL KOD :
STOK KODU STOK ADI HAREKET YERİ AÇIKLAMA  BR  SATIŞ FİYATI  MİKTAR  TUTAR  SATIŞ  TUTARI
========================================================================================FİŞ DÖKÜMÜ (ÖZET)
-------------------------------------------------------------


Fişlerin No, Tip, Tarih, Maliyet tutarı ve satış tutarlarını kapsayacak şekilde dökümü yapılır. Tüm fişleri dökebileceğiniz gibi sadece giriş veya sadece çıkış fişlerini de dökebilirsiniz.


 
FİŞTE TUTAR/AÇIKLAMA/MİKTAR ARAMA
-------------------------------------------------------------


Bu seçenekle, Stok fişlerinde girilen açıklamalar veya tutarların araması yapılabilir. Çok amaçlı bir dökümdür.

Ör.:1.000.000.-TL tutarında bir sevkiyatın işlenip işlenmediğini, işlenmiş ise hangi fiş ile işlem gördüğünü bu seçenek vasıtası ile kolaylıkla bulabilirsiniz.

FİŞ NO/TİPİ/TARİHİ DEĞİŞTİRME


Kayıtlı olan Stok fişlerinin tip, tarih, özel kod gibi bilgilerinin değiştirildiği kısımdır.

 
STOK KARTLARI DÖKÜMÜ
-------------------------------------------


Verilen tarih aralığında stokların, miktar/fiyatları ile birlikte tüm hareketlerini ve güncel durumunu takip edebileceğiniz bir dökümdür. Stokların sadece giriş/çıkış veya tüm hareketlerini birim veya satış fiyatı ( çıkış için ) üzerinden görebilirsiniz.

                    / / - / / TARİHLERİ ARASI STOK KARTLARI Sayfa : 1

Stok Kodu :          Stok Birimi :          AD KDV :             H Devir Miktarı :

Stok Adı :                             Kritik Miktarı :                        Şimdiki Miktarı :

TARİH FİŞNO T HAREKET YERİ AÇIKLAMA BİRİM FİYAT GİREN MİKTAR ÇIKAN MİKTAR GİREN TUTAR ÇIKAN TUTAR
================================================================================================


ENVANTER DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Verilen aralıkta kalan stokların, istenen fiyat ve birim üzerinden mevcut durumunu belirtir döküm alınacaktır. Döküm, kartların açılması sırasında tanıtılan gruplar itibari ile alınabildiği gibi detay olarak da alınabilir. Detaylı dökümde, istenirse mevcut miktarı sıfır olan stoklar döküm dışında bırakılabilir. Mevcut tutarı herhangi bir katsayı ile çarparak stok ve fiyat planlaması yapılabilir.


STOK ENVANTERİ (       S O N)             / /               Sayfa : 1

STOK KODU     S T O K   A D I    BR    BİRİM FİYATI    MEVCUT MİKTARI          MEVCUT TUTARI
=============================================================================================
                          *** GENEL TOPLAM ***


MİZAN DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Stokların sadece verilen tarih aralığında miktar ve tutar olarak ulaştıkları mizan durumu, gruplara göre veya detaylı olarak dökülecektir. Verilen tarih den önce ve sonraki hareketler dikkate alınmaz sadece devir miktar olarak dökülür. Verilen tarih aralığında hareket görmeyen ve/veya mevcut miktarı sıfır olan stoklar döküm dışı bırakılabilir. Döküm, tutarsız sadece miktar olarak alınabilir. Tutarlı dökümde, çıkışlar maliyet veya satış fiyatı üzerinden değerlendirilebilir. Mizan asil veya alternatif birim bazında alınabilir.


                 STOK MİZANI             / / - / /            Sayfa : 1

STOK NO  S T O K  A D I       BİRİMİ     BİRİM FİYATI     DEVİR     GİREN     ÇIKAN      KALAN
==============================================================================================


HAREKET YERİNE GÖRE DÖKÜM
-------------------------------------------------------------


Stokların belli tarih aralığında hareket yerlerine (malın gittiği/geldiği, cari-yer) göre işlemlerinin yer aldığı dökümdür. Dökümde, stoğun her aşamadaki ( Fatura, İrsaliye, Depo, Üretim) hareketleri yer alacaktır. Hareket yeri ana başlığı altında her stoğun hareketleri ayrı bir başlıkta dökülüp giriş/çıkış, miktarı-tutarı ve farkı alınarak döküm sonunda genel toplam dökülür.


FİRMALARA GÖRE STOK HAREKETLERİ / / - / / Sayfa : 1
*** HAREKET YERİ : ***
TARİH   FİŞ NOT   AÇIKLAMA   BİRİM FİYATI   GİREN MİKTAR  ÇIKAN MİKTAR GİREN TUTAR ÇIKAN TUTAR
=============================================================================================


SATIŞ FİYATLARI DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Stokların seçtiğiniz satış fiyatları, amacınıza göre döküm sırasında vereceğiniz isimler başlık yapılarak dökülecektir. Döküm sırasında ayrıca ana başlık verebilirsiniz.


     SATIŞ FİYAT LİSTESİ         / /        Sayfa : 1
STOK KODU  S T O K  A D I  BİRİM SATIŞ FİYATI-1 SATIŞ FİYATI-2 SATIŞ FİYATI-3 SATIŞ FİYATI-4
============================================================================================


HAREKETSİZ STOKLAR DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Bu döküm stokların ticari verimliliğini takip etmeniz için yazılmıştır. Belli bir tarihten sonra sirkülasyonu durmuş stokları tespit ederek, satışı daha yoğun stoklara yönelebilirsiniz. Dökümde ayrıca stokların son giriş ve çıkış tarihleri de yer alacaktır.


SON HAREKETİ / / TARİHİNDEN KÜÇÜK OLAN CARİLER Sayfa : 1
SON GİRİŞ SON CIKIŞ
STOK KODU  STOK ADI  BİRİM FİYATI  MEVCUT MİKTAR  TARİHİ  FİYATI  TARİHİ  FİYATI
================================================================================


CİRO SIRALI DÖKÜM
-------------------------------------------------------------


Stokların, belli dönem içinde ulaştıkları ALIŞ veya SATIŞ cirolarına göre ( büyükten küçüğe ) listelendiği dökümdür. Bu döküm sayesinde, stokların ticari yönden verimlilikleri açısından nispi bir fikre sahip olabilisiniz.

STOK CİRO SIRALI DÖKÜM (Tutar ) / / Sayfa : 1
STOK KODU S T O K A D I TOP.CİR % BR CİRO TUTARI MEVCUT MİKTARI MEVCUT TUTARI
===============================================================================
T O P L A M


 
PARAMETRELER
-------------------------------------------------------------


ÇIKIŞ FİŞİ FİYATI ( BİRİM/SATIŞ)

Çıkış Fişlerinizde hangi fiyat otomatik gelsin ? sorusunu soracaktır. Bu soruya 1 cevabı verirseniz stok çıkış fişinizde stoğun birim fiyatı görünecektir. 2 cevabı verirseniz çıkış fişinde satış fiyatı görünecek fakat çıkışlar yine birim fiyattan yapılacaktır. Çıkış fişi dökümü veya stok kartı dökümü aldığınızda çıkışlarınızdaki satış fiyatı ile birim fiyatı arasındaki fark bulunarak brüt kar olarak gösterilecektir. Birim Fiyat, herhangi bir giriş veya çıkış yapıldığında, anında (Mevcut Toplam Tutar /Mevcut Toplam miktar) şeklinde Ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır.

GENEL K.D.V. ORANI
Bu seçenekte sisteme genel olarak kullandığınız K.D.V. var ise belirtiniz.


STOK FİŞ NUMARALARI
Bu seçenekte fiş numaralarının nasıl bir prosedür işleyerek yapılacağı sorulur. Eğer sorulara ( E ) cevabı verilmişse program sizden hangi numaradan başlayacağını soracaktır.
ÜRETİM FiSLERi AYRI TAKİP EDİLECEK Mİ: H Evet Hayır [ ]
DEPO FİŞLERİ AYRI TAKİP EDİLECEK Mİ: H Evet Hayır [ ]
İRSALİYE FİŞLERİ AYRI TAKİP EDİLECEK Mİ: E Evet Hayır [ ]
ÜRETİM PARAMETRELERİ

Yapılan üretim çalışmaları sırasında kullandığınız 3 genel gideri (Enerji, işçilik, v.s .) buradan tanıtabilirsiniz. Bu giderler daha sonra verdiğiniz isim altında kullanılacaktır. (Bu kısım sadece üretimli stok programı kullananlar içindir.)
GİDERLER-1 ADI : GİDERLER - 1
GİDERLER-2 ADI : GİDERLER - 2
GİDERLER-3 ADI : GİDERLER - 3

2.BİRİM MİKTARININ ALINMASI
Stok ana kartından 2.birimi tanıtılan stoklar için, fiş giriş/çıkış işlemlerinizi 2.birimden de yapabilirsiniz.
Ör: 1.birimi AD (adet)
2.birimi KL (koli) olan bir stok için Ad (adet) veya KL (koli)
olarak işlem yapılabilir.
2. BİRİMİN MİKTARI ALINACAK MI : H Evet Hayır

ÖZEL ALAN İSİMLERİ

Stok ana bilgi girişlerinde mevcut alanlar haricinde sizin tanımlayabileceğiniz 3 adet alanın ismini bu seçenek vasıtasıyla girebilirsiniz.

SR ÖZEL ALAN ADI ALF/SAY
1. ÖZEL ALAN-1 A Alfa Sayısal Sayısal
2. ÖZEL ALAN-2 A Alfa Sayısal Sayısal
3. ÖZEL ALAN-3 A Alfa Sayısal Sayısal


SATIŞ FİYATI ADLARI

Stok kartında girilen satış fiyatlarının isimlerini bu seçenek vasıtasıyla değiştirebilirsiniz.

SR SATIŞ FİYATI ADI
1. SATIŞ FİYATI-1
2. SATIŞ FİYATI-2
3. SATIŞ FİYATI-3
4. SATIŞ FİYATI-4

AYLIK VADE FARKI YÜZDESİ
Bu seçenekte vereceğiniz bilgiler,stok bekleme maliyeti dökümünde otomatik olarak ekrana gelecektir.

AYLIK VADE FARKI YÜZDESİ :
BİR YILDAKİ GÜN SAYISI :


DÖNEM SONU DEVİR İŞLEMİ
-------------------------------------------------------------


!!!! DiKKAT .. HER İKİ iŞLEMİN DE GERi DÖNÜŞÜ YOKTUR.
BU İŞLEMLERi YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN YEDEK ALINIZ...!!!!!!!


Dönem sonu işlemidir.İki tür devir yapılabilir.
1.- Yılbaşı Deviri: Yıl boyunca girilen hareketlerin bulunduğu dosya silinir.Stok kartları son mevcut miktarları ve birim fiyatları ile gelecek döneme taşınır.
2.- Devir ve Hareket Sıfırlama : Normal devirden farklı olarak miktar ve fiyat devri yapılmaz, sadece kartında tanıtılan sabit bilgiler korunarak tüm hareketleri ve bağlı bilgileri sıfırlanır.

DOSYA TRANSFERİ
-------------------------------------------------------------


Bu işlemle, Stok Hareket veya Stok Kart dosyalarınızı stok programınızdan başka programlara, başka programlardan da stoğa program transfer edebilirsiniz. EXCEL, ACCESS, WORD, LOTUS, DBASE gibi programlara veya diğer ticari paket programlara bilgi transferi/entegrasyonu sağlayabilir veya modem kanalıyla bilgi transferi yaparak, iki değişik yerde kullanılan stok paketinin birbirine entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.
1 numaralı seçenekte, başlangıç ve bitiş fiş No'sunu soracaktır. Verilen fiş no arasındaki haraketlerden STKFIS.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
2 numaralı seçenekte, STKFIS.TXT isimli dosyadaki hareketler mevcut hareket dosyasına eklenir.( Son kalınan fiş numarasından itibaren )
3 numaralı seçenekte,vereceğiniz başlangıç ve bitiş numaraları arasındaki stok No'lardan STKANA.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
4 numaralı seçenekte, STKANA.TXT isimli dosyadaki stok numaraları mevcut stok kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz !).MUHASEBEDE HESAP YARATMA
-------------------------------------------------------------


Verilen aralıkta kalan stokların, kartlarında tanıtılan ve enaz bir defa nokta ile kırılmış muhasebe hesap kodları, muhasebe hesap planına detay hesap olarak kaydedilir. Ancak grup ve kebirleri yaratılmaz, bu hesaplar muhasebe hesap planına ayrıca girilmelidir. Eğer muhasebe ile entegre çalışan miktar/döviz modülü kullanılıyor ve stokların muhasebe detay kodlarının birimli olarak muhasebeye entegresi isteniyorsa hesaplar birimli olarak açılabilir.1


BİRİM FİYAT DÜZENLEME İŞLEMİ
-------------------------------------------------------------


Sürekli eksi bakiyeli maldan yapılan satışlar birim fiyatları bozabilir. Bu seçenek bu bozukluğu gidermek için hazırlanmıştır. Diğer bir amaç da değişik birim fiyat yöntemlerinden hareketle birim maliyet takibi ve hareketler esas alınarak miktar düzenlemesidir.

!!! DİKKAT .. Program normal olarak Ağırlıklı ortalama yöntemine göre hesaplama yapar. Diğer yöntemler kullanılıp gerekli dökümler alındıktan sonra birim fiyat tekrar ağırlıklı ortalamaya gore düzenlenmelidir.

1. Ağırlıklı Ortalama :
Dönem başından itibaren tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınarak, hareketli ağırlıklı ortalamaya göre birim fiyat hesaplanır. Çıkış sırasında, o anda hesaplanan birim fiyat çıkış fişine maliyet fiyatı olarak yazılır. Yöntemde (Birim Fiyat = O andaki toplam tutar/toplam miktar ) olarak bulunur.
2. Paçal maliyet :
Hareketli ağırlıklı ortalama hesaplama yönteminin, sadece girişlerin dikkate alındığı şeklidir.
3. Son giren ilk çıkar : ( LIFO )
Bu yöntem stoktaki son parti malın önce çıkışına dayanır.
Şöyleki :
Elde bulunan mallar çeşitli parti ve fiyatlarla girmiş olsun. Bu fiyatları ve miktarları bir zincir olarak görelim. Çıkışlar son alınan mallardan başlayarak zinciri başa doğru takip eder.

X malından elimizde 50 adet olsun ve bunlar alınış sıralarına göre;
1.parti: 15 adet ---> 10.000 TL.
2.parti: 10 adet ---> 15.000 TL.
3.parti: 25 adet ---> 20.000 TL. şeklinde fiyatlara sahip olsunlar.
35 adetlik bir satışta, çıkış dağılımı şu şekilde olacaktır.
25 adet ---> 20.000 TL.
10 adet ---> 15.000 TL. fiyatlarındaki mallardan çıkış yapılır.
3.İlk giren ilk çıkar : ( FIFO )
Bu yöntemde çıkışlar ilk alınan mallardan başlar zincirin sonuna doğru devam eder.Yani satış daima ilk alınan mallardan çıkış yapılarak düzenlenir.
35 adetlik bir satışta, çıkış dağılımı şu şekilde olacaktır.
15 adet ---> 10.000 TL.
10 adet ---> 15.000 TL.
10 adet ---> 20.000 TL. fiyatlarındaki mallardan çıkış yapılır.
( Tüm birim fiyat düzenleme işlemleri sadece ÇIKIŞ fişlerindeki fiyatlarda değişikliğe yol açar. )

DEPO ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
-------------------------------------------------------------


Depolar arası transfer işlemlerinde stok kodunu yazdıktan sonra depo No'su istenecektir. Depo No'su malın, gideceği depodaki karşılık kodunun noktaya kadar olan kısmıdır. Şayet karşı depoda malın kodu daha önce kart olarak açılmadıysa program sizi uyaracaktır.
( Bu işlemleri yapabilmek için, Stok kartlarında depo kodları girişi yapılmış ve Parametreler kısmında depo işlemleri ile ilgili parametreler tanıtılmış olmalıdır )


DEPO STOK ENVANTER
-------------------------------------------------------------


Stokların depolardaki durumları listelenerek stoklara göre ara toplam alınacaktır. İstenirse mevcut miktarı sıfır olanlar döküm dışında bırakılabilir.

DEPOLARA GÖRE ENVANTER / / Sayfa : 1
STOK   DEPO   BR   BİRİM FİYATI  MEVCUT    MİKTARI   MEVCUT        TUTARI
============================================================================
*** GENEL TOPLAM ***


STOK DEPO KART DÖKÜMÜ
-------------------------------------------------------------


Verilen tarih aralığında stokların, miktar/fiyatları ile birlikte tüm hareketlerini ve güncel durumunu takip edebileceğiniz bir dökümdür. Stokların sadece giriş/çıkış veya tüm hareketlerini birim veya satış fiyatı (çıkış için) üzerinden görebilirsiniz.


DEPO KOD DEĞİŞTİRME (KART + HAREKET)
-------------------------------------------------------------


Bu seçenekte, depo kodlarının (hareket görmüş olsun veya olmasın) yenisi ile değiştirilmesi sağlanır. İşlem sonucunda hesabın işlem gördüğü tüm fişlerdeki kodları değiştirilir.