Önemli Bilgiler (Mevzuat değişiklikleri, duyurular)


01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında 
Asgari Ücret    3.577,50 TL (Brüt) -  2.825,90 (Net)

2021 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2021 – 31.12.2021):

Brüt Ücret    3.577,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi    500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.    35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı    3.040,88 TL
Gelir Vergisi    456,13 TL
Damga Vergisi    27,15 TL
Kesintiler Toplamı    1.019,91 TL

Net Ücret    2.557,59 TL
Asgari Geçim İndirimi (+)    268,31 TL ( bekar-çocuksuz )
Net Ele Geçen Ücret    2.825,90 TL

 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

24.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

Yüzde 20

190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası

Yüzde 27

650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası

Yüzde 35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL,fazlası

Yüzde 40