Önemli Bilgiler (Mevzuat değişiklikleri, duyurular)


Asgari Ücret 2022

Asgari Ücret 2022 (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri
(01.07.2022 - 31.12.2022)

Brüt Ücret

6.471,00

Sigorta Primi İşçi Payı

905,94  

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

64,71

Kesintiler Toplamı

970,65

NET ÜCRET (Asgari Ücret)

5.500,35  

İşverene Maliyeti 2022 (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret

6.471,00

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

1.003,01  

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu

129,42

İşverene Toplam Maliyeti

7.603,43  

 

Asgari Ücret 2022 (01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri
(01.01.2022 - 31.12.2022)

Brüt Ücret

5.004,00

Sigorta Primi İşçi Payı

700,56  

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

50,04  

Kesintiler Toplamı

750,60  

NET ÜCRET (Asgari Ücret)

4.253,40  

 

İşverene Maliyeti 2022 (01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi)

 

Asgari Ücret

5.004,00

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

775,62  

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu

100,08  

İşverene Toplam Maliyeti

5.879,70