HABERLER

Mega e-Fatura, e-Arşiv Modülü Hazır ...

Mega e-Fatura, e-Arşiv, e-İhracat; Ticari yazılımımıza eklenerek, muhasebe programımız ve e-Defter programımız ile tam entegre olarak hazırlandı ve kullanıcılarımız tarafından beğeni ile kullanılmaya başlandı. , e-İrsaliye Modülü entegratör testleri bitirildi ve kullanıma hazır.

Bilindiği gibi; 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır.
 416 Sıra No'lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilecektir.              

 

 

Kapsama Giren Mükellefler a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 e-Fatura uygulamasını Türkiye'de sadece Kayıtlı Kullanıcılar, GİB tarafından kurulmuş bir sistem üzerinden kullanılabilirler.                                                                          
MEGA Yazılım olarak, e-Fatura'da ENTEGRATÖR yöntemiyle Yazılım çalışmalarımız bitmiş ve kullanıma sunulmuştur.              

 

 

 

 Özel ENTEGRATÖR ile çalışmanın faydaları:- Manuel olarak fatura oluşturma yükünüzü ortadan kaldırır ve faturalama sürecinizi hızlandırır
- Herhangi bir sistem altyapısp yatırımı gerektirmediğinden maliyet ve zaman tasarrufu sağlar
- Faturalama sürecini yönetecek teknik ve idari personel ihtiyacınızı minimize eder
- Faturalandırma sürecindeki tüm aşamaları anlık olarak izleyebilmenizi sağlar
- Adınıza düzenlenen faturaları istediğiniz formatta tarafınıza sunarak iş süreçlerinizi kolaylaştırır
- Faturalama süreciniz profesyonel bir organizasyon tarafından gerçekleştirilir
- Anlaşmanız halinde, faturalarınızı sizin adınıza muhafaza eder
- Olası mevzuat değişikliklerinde gerekli güncellemeleri entegratör ücretsiz yapacaktır               

 

 

Detaylı bilgi için: http://www.efatura.gov.tr               

 

MEGA e-Fatura, e-Arşiv Kullanım Dokümanı….              

 

1.Program giriş ekranından ¨Mega Kullanıcı Adı ve şifresi ile girilir. Firma seçimi yapılıp Tamam düğmesine  basılır.              

 

2.Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.              

 

2.a. Parametreler altındaki, Lisans Kontrol işlemi ile operasyon başlar. Bu seçenek ile şifre alındaktan sonra, ilgili e-Fatura modülü winpor ve Libero tarafında açılır, kullanılır hale gelir.              

 

2.b. Entegratör seçimi ekranı önemlidir. Burada e-Fatura ile ilgili tüm parametreler ayarlanabilir..              

 

3.a.Cari Vergi Kontrol İşlemi: Burada carilerin vergi numaraları kontrol edilir. İçerisinde boşluk olan vergi numaraları düzeltilir. 
 
3.b. e-Fatura Carilerini Güncelle: Hazırlanmış Excel dosyası ile ilgili e-Fatura carileri belirlenir.
 
4.a. Gönderilecek Satış faturaları: Program (Libero/Winpro) tarafında e-Fatura carisi olarak belirlenen carilere kesilen satış faturaları listelenir.
 
Ve buradan entegratör web servisi üzerinden GİB'e gönderilir.
 
4.b. Gönderilmiş olan Faturaların ve de durumları görüntülenir.