HABERLER

Mega Üretim Modülü ile süreçler kontrol altında

Mega Üretim programı; üretim takip ve üretim planlamada en büyük yardımcınızdır.

Mega Üretim;  Reçete – Ürün ağacı tanıtımı, İş emri, Üretim fişi ile tam veya parçalı üretim, mamul, yarı-mamul üretimi, alt reçete üretimi, fire – hurda takibi ... gibi önemli detayları ile tam bir üretim süreci takibi modülüdür. Standart Seri ve Kurumsal seri versiyonları mevcuttur.
Reçete girişi

Üretilmek istenen yarı mamul veya mamulün üretim ağacı çıkartılarak, o ürün için üretimde ne kullanılıyorsa hepsinin miktarları buradan belirlenir ve buna göre ilerleyen adımlarda emir verilir.

Üretim emir girişi

Otomatik gelen Emir No kısmından sonra Üretimi yapılmak istenen daha önceden reçetesi girilmiş olan stok seçilir diğer stokları göstermez. Reçete no kısımdan bu ürüne ait reçete numarası girilir bir ürünün birden fazla üretim şekli olabilir. Üretim miktarı kısmına üretilmek istenen miktar girilir. 

Üretim fiş girişi

Üretim Emir No kısmından açık olan üretim emirleri seçildiğinde o emir için açık olan üretim miktarını alt kısımda bulunan üretilecek miktar kısmında gösterir üretim bir günden fazla uzun vadeli üretimler ise gün gün üretim yapılan miktarlar yazılır veya açık kalan miktar kadar miktar yazılarak üretimin son aşaması yapılmış olur 

Hammadde Kullanım raporu , Mamullere göre üretim raporu ve diğer raporlar ...

Detaylı bilgi için
http://www.megayaz.com.tr/urunlerimiz/?PR=20