Cari Vade Farkı, Stok Birim fiyat Düzenleme, Cari Adat Hesaplama nasıl yapılır?

SEMİNERLERDE SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1-Vade farkı dökümlerini almak için hangi parametreleri açmamız gerekiyor? 
Cevap: Fatura Parametrelerinde Başlık Kısmında Tek Vade Tarihi alınacak – ödeme Planı alınacak – Stok Ödeme gününden hesaplanacak Parametreleri onaylandıktan sonra, Cari Menüsünde Vade Farkı – Yaşlandırma dökümlerini alabilirsiniz.

2-Elimizde ki stokları tür,cins,birim olarak gruplandırmak istiyoruz. nasıl yapabiliriz?
Cevap: Stok kartları açılırken kodlar grup kodu mantığına uygun olarak açılır ise stoklar gruplara göre ayrılabilir. Yapılan kodlamaya ilave olarak dökümlerde de ekstra gruplama yapmak mümkündür. Bunun için stok ana bilgi Penceresindeki ÖzelKod1 – ÖzelKod2 – ÖzelKod3... ÖzelKod6 kısımlarını kullanıp ekstra sıralama yaptırılabilir.

Örnek;

153** Kalemler

153.01** Tükenmez Kalemler
153.01.001 Mavi Tükenmez Kalem


3-Cariler için yaptığımız tahsilat veya tediyeleri, hareket durumlarına, belirttiğim hareketler üzerinden düşmesini ve Borç alacak oluşum listesinde göstermesini istiyorum. Bununla ilgili nasıl bir işlem yapmalıyım? 
Cevap: Cari Parametrelerde Ödeme eşleme parametresini açtıktan sonra, Tahsil, Tediye, Çek/Senet gibi hareket gören kayıtlarda Cari ödeme eşleme penceresi gelecek. Buradan manüel el ile eşleme yapabileceğiniz gibi, otomatik eşleme ile de bu pencereyi eşleyerek geçebilirsiniz. 


4-Stoklarda Depo takibi nasıl yapabilirim?
Cevap: Öncelikle Zzsisyon modülüne girilip, Genel Parametrelerdeki Stok Takibi yapılacak parametresinin seçilmesi gereklidir. Daha sonra Stok Menüsünden Depo Girişi ile depo tanımlaması yapıp, fatura ve stok fiş girişi ekranlarından yapılacak giriş çıkış işlemlerinde depo kodu verilerek ve depo Fiş girişi ekranında da depolar arası hareketlerin takibi yapılabilir.5-Libero programında yeni bir firma nasıl açabiliriz?
Cevap: MegaSys kısa yolunu kullanarak yeni bir firma oluşturabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar sırası ile; 

- Tek kullanıcı sistemlerde yerel diskte, Çok kullanıcılı sistemlerde Ana Makine üzerinde bulunan Libero çalışma dizini içersine Firma adı ve çalışma yılını gösteren bir klasör açılır. (Örn: Test2005 ) 

- Programın yüklü olduğu makineden MegaSys kısa yolu çalıştırılır. (Bu kısa yolu başlat menüsünden MegaLibero'ya, orada yoksa Libero kısa yolu üzerine sağ tıklayıp özelliklerine girdikten sonra Hedef Bul butonuna tıklayarak bulabilirsiniz) 

- Ekrana Gelen Pencerede, MsSQL başlığı altındaki Firma Açma seçeneği kullanılır. 

- Burada SQL Server ismini (Sağ alt köşedeki SQL simgesinin üzerine gelinerek veya çift klik yapılarak server'ın adı öğrenilebilir), Firma Kodunu ve adını, Veritabanı kullanıcı ismini ve var ise şifresini girip, Bilgilerin bulunacağı klasörün adresine de 
?:\LIBERO\TEST2005 seçerek girilir.

- İşlemi başlat butonu (F7 tuşu) ile yeni firma açma işlemi gerçekleştirilir.


6-Ödeme Eşleme işlemleri yapıyoruz. Eşlenmemiş açık hareketlerin dökümünü nasıl görebiliriz? 

Cevap: Xkontrol menüsünde Cari – Cari Eşlenmemiş hareketlerin Dökümünü kullanabilirsiniz. 


7-Cariden işlediğimiz hareketleri kasaya yansıtıyoruz. Aynı zamanda Kasa modülünü kullanarak günlük kasa işlemlerimizi tutuyoruz. Kasadan Muhasebeye entegre ederken cariden işlediğimiz hareketleri de Muhasebeye işlerken mükerrer kayıt yapmaz mı? 
Cevap: Böyle bir durum söz konusu olmaz. Cariden işlenen kayıtları eğer kasaya işletiyorsanız, bu entegrasyon işlemi yalnızca kasadan yapıldığında muhasebeye işlenecektir. 


8-Muhasebeye entegre ettiğimiz hareketler üzerinde değişiklik yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz?
Cevap: Zzsisyon Menüsünde Genel Parametreler – Kontrol ve Uyarılar Seçeneğinde "Muhasebeye Entegre Edilen hareketler üzerinde Değişiklik Yapılsın" parametresi tıklanarak aktif hale getirildikten sonra, bu hareketler üzerinde değişiklik yapılabilir.


9-Fatura keserken ve cari tahsilat yaparken hareketlere özgü özel kur kullanmak istiyoruz. Ne gibi bir işlem yapmamız gerekli?
Cevap: Fatura ve cari parametrelerindeki "Özel Kur Alınacak mı?" Parametresi açılması ile hem faturada hem de cari hareketlerde özel kur girişi yapabiliriz.


10-Muhasebede açtığımız iki firmada, kestiğimiz fişlerin bir kısmını birinden diğerine aktarmak istiyoruz. Bu işlem en basit yöntemle nasıl yapılabilir?
Cevap: Muhasebe Konsolidasyon seçeneğinde bulunan "Şirketler Arası Data Konsolidasyonu" ekranını kullanarak, isteğe göre mizan ve/veya Fiş olarak bu kayıtları aktarılabilir. 


11-Cari Yaşlandırma ve Vade Farkı Nasıl hesaplanır. Dökümleri nerden alınır?
Cevap: Cari Vade Farkı uygulamak için, Faturaya ve Cari Menülerine bağlı olarak Parametreler seçeneğinden Vade Farkı seçenekleri onay verildikten sonra, Car menüsündeki Vade Farkı başlığından, cari vade farkı özet/detay döküm alınabilir. Yaşlandırma raporunda amaç; mevcut bakiyenin (Borç/Alacak) hangi hareketlerden oluştuğunu izlemek, bir diğer ifade ile kalan bakiyeyi oluşturan (karşılıksız/açık) hareketleri bekleme ve gecikme günleri ile birlikte geriye doğru görmektir. Raporda yer alan;

Bekleme Günü: Menü tarihi (raporun alındığı yani değerlendirmeye esas tarih) ile hareketin oluşum tarihi arasındaki fark gündür. 

Gecikme Günü: Menü tarihi ile hareketin vade/valör tarihi arasındaki fark gündür. 

Ortalama Gün: Kalan toplam bakiyenin bekleme ve gecikme günleridir.


12-Stok Maliyetlerimizi Fifo, Lifo hesaplama yöntemlerine göre nasıl alabiliriz?
Cevap: Libero Programı Stok Maliyet hesabını Ağırlıklı ortalama baz alarak yapar. Programda Diğer bölümündeki Stok Ana Bilgi Düzenleme seçeneklerinde ise Lifo Fifo ve Yalnızca Girişlerin Ortalaması seçeneklerini kullanarak Maliyet hesapları tekrar düzenlenip dökümler alınabilir.Hesaplama yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki örneklerden yardım alınabilir.

13. Cari Adat Dökümü Ne işe yarar? Kullanım amacı nedir?
Cevap: Raporda amaç, hareketlerin karşılama tarihlerine göre bekledikleri günden hareket ederek finans kayıp/karlarının izlenmesidir. Programın hareket noktası vade (valör) tarihidir.

Rapor; karşılayan hareketin, karşılanan hareketi kaç gün sonra kapattığını bularak, bulduğu günü karşılanan bakiye ile çarparak adat hesaplar. Bulunan borç ve alacak adatları arasındaki fark yıllık adatı verir. Buradan hareketle günlük bulunarak, verilen yüzdeye göre faiz hesaplanır.


GENEL HESAPLAMA FORMÜLLERİ


ÖDEME GÜNÜ = ( Valör Tarihi – Hareket Tarihi )


ADAT = ( Ödeme günü * Hareket Tutarı )


GÜN = Adat / Karşılanan Toplam Tutar 


VADE FARKI = (( Faiz oranı * 12 ) * Gün * ( Karşılanan Tutar ) ) / 100


ADAT FAİZİ = Adat farkı ( aylık faiz oranı * 12 ) * 365 (parametrik) 100